verybigimage
Tilbage til spørgsmål og svar

Kan jeg fortryde lånet?

Ja. Du har ret til at fortryde lån og kreditter inden for 14 dage fra tidspunktet hvor lånet udbetales.

Hvis fortrydelses fristens sidste dag falder i weekend eller på en helligdag udløber fristen den følgende hverdag.

Ønsker du at benytte fortrydelsesretten, kan det ske ved at ringe eller skrive til Lunar, inden fristen udløber. Desuden skal det modtagne beløb tilbagebetales sammen med eventuelle omkostninger, som Lunar måtte have betalt til offentlige myndigheder, og som derfor ikke kan refunderes.

Derudover skal du betale de renter, der er påløbet fra den dag lånet blev stillet til disposition, indtil beløbet tilbagebetales. Det angivne rentebeløb, der påløber pr. dag, er beregnet på baggrund af renteforholdene på aftaletidspunktet, ligesom der ikke er taget højde for renters rente. Det rentebeløb, der skal betales ved udnyttelse af fortrydelsesretten, er de påløbne renter, beregnet på grundlag af den aftalte rente.

Det samlede beløb skal tilbagebetales uden unødig forsinkelse, og senest 30 dage efter debitor har givet besked om udøvelsen af fortrydelsesretten.