verybigimage

Pressemeddelelse

Lunar investerer massivt i forretningen og øger indtægterne i 2022.

Udgivet 28. april 2023.

Lunar investerer massivt i forretningen og øger nettorente- og gebyrindtægterne med over 360 pct. i 2022.


I 2022 vokser Lunars nettorente- og gebyrindtægter med 360 pct. til 233,5 mio. kr. fra 50,8 mio. kr. fra året før som et resultat af de massive investeringer i forretningen. Det samlede resultat for 2022 lander på -1,5 mia. kr. efter skat. Lunar forventer også et underskud i 2023, der er markant mindre end i 2022.

”2022 var et kæmpe investeringsår for Lunar og vores kunder. Vi investerer massivt i at skabe den bedste hverdagsbank i Norden. Og vi har nu som én af få banker en fælles nordisk bankplatform og stærke løsninger for både privat- og erhvervskunder i alle nordiske lande. Vi er meget tilfredse med at se, at kunderne bruger vores løsning mere og mere, og vi oplever en markant stigning i rente- og gebyrindtægterne på 360 pct.”, siger Ken Villum Klausen, stifter og adm. direktør for Lunar Group.

Investeringerne i forretningen viser sig også i 2023, hvor den positive udvikling fortsætter i første kvartal.

”Vi ser en meget positiv udvikling i vores indtjening, og den udvikling fortsætter i første kvartal af 2023 – det viser, at vi er på rette vej mod profitabilitet, og kommer i mål med et langt bedre resultat i 2023”, siger Ken Villum Klausen.

Nye kunder og produkter

I 2022 har Lunar fået mange nye kunder i alle de nordiske lande. I Sverige har Lunar en stigende aktivitet blandt kunderne og øger kundebasen med 40 pct. til over 200.000 kunder. I Norge fordobles kundebasen næsten, og Lunar vokser med 72 pct.

”Lunar har nu mere end 650.000 kunder i Norden. Udviklingen på tværs af markederne viser, at vi har et stort potentiale i at vokse vores kundebase med afsæt i vores fælles nordiske bankplatform – og vi er kun lige startet vores vækstrejse mod at blive den bedste hverdagsbank i Norden”, siger Ken Villum Klausen.

Vækstkapital gik til investeringer

Lunar hentede i 2022 770 mio. kr. i ny vækstkapital. Pengene er investeret i forretningen og Lunars nordiske platform- og produkter.

”2022 har været et skelsættende år for Lunar og kapitalmarkederne generelt, hvor høj inflation og renteforhøjelser stillede endnu højere krav til vækstvirksomheder om at øge indtjeningen og blive profitable hurtigere. Derfor er vi meget glade for opbakningen fra vores investorer i 2022 og starten af 2023, hvor vi har rejst mere end 770 mio. kr.”, siger Ken Villum Klausen.