verybigimage

Prestashop Plugin Guide

PrestaShop 1.7

1. Registrer deg hos Lunar

Hvis du ikke har registrert deg hos Lunar enda kan du gjøre det her.

2. Installer Lunar-modulen

Last ned modulen ved å klikke her . Gå inn i ditt backoffice i PrestaShop 1.7, og gå så til 'Modules' via menyen til venstre. Velg 'Upload a module' øverst i høyre hjørne og velg filen som du nettopp lastet ned 'lunarpayment.zip'.

3. Kopier din "Public key" og "App key" i Lunar

Du finner dem i nettportalen under 'Online Betalinger'.

4. Oppgi "Public key" og "App key" i Prestashop 1.7

Under 'Modules' gå til 'Installed modules', fin Lunar modulen og trykk på 'Configure.' Sett 'Transaction mode' til 'Live,' oppgi din "Public key" og "App key" i feltene “Live mode Public Key” og “Live mode App Key” under “Settings”.

5. Lunar er nå integrert med PrestaShop 1.7

Sånn! Nå er Lunar fullt integrert med din PrestaShop butikk og du kan ta imot betalinger fra kundene dine.