verybigimage
Tilbake

Hva gjør vi for å forebygge hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet i Lunar?

Vi er en dansk bank med grensekryssende virksomhet inn i Norge og som andre danske banker er vi underlagt regler fra det danske Finanstilsynet.

Dette betyr at vi er ansvarlige for kontoene vi gjør tilgjengelig for våre kunder.Som kunde kan du få noen spørsmål, både under opprettelsen av og under kundeforholdet, slik at vi kan sikre at vi kjenner kundene våre og selve aktiviteten.

Vi er en regulert bank, og vi har derfor en plikt gjennom Finanstilsynet til å reagere når noe skjer på kontoen din som kan påvirke din eller andres sikkerhet.

Vårt team, som jobber for å bekjempe økonomisk kriminalitet og beskytte våre kunder, går derfor gjennom alle saker og holder øye med mistenkelige transaksjoner eller unormal atferd.
Her kan du lese mer om hva vi som bank har en plikt til å gjøre:
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Information-om-udvalgte-tilsynsomraader/Hvidvask/Hvidvask-faq