verybigimage
Tilbake

Hva menes med KYC (know your customer)?

KYC står for "Know Your Customer", eller "Kjenn Din Kunde" på norsk. Som bank har vi en plikt til å kjenne kundene våre.Dette innebærer at vi må stille diverse spørsmål og innhente dokumentasjon så vi får god kunnskap om våre kunder. Informasjonen og dokumentasjonen bidrar også til å hindre at våre kunders kontoer misbrukes til hvitvasking, terrorfinansiering eller annen økonomisk kriminalitet.