verybigimage
Tilbake

Hva skjer hvis du ikke svarer på spørsmålene?

Som bank er vi pålagt å utføre kundetiltak både ved opprettelse av - og under kundeforholdet.
Kundetiltak kan for eksempel være at vi stiller deg ulike spørsmål eller innhenter dokumentasjon.
Hvis kundetiltakene ikke kan gjennomføres, kan vi dessverre ikke opprette nytt kundeforhold. Vi har også en plikt om å avvikle pågående kundeforhold dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres.