verybigimage
Tilbake

Hva er forskjellen på en aksje og en ETF?

Når du kjøper en aksje, kjøper du en andel i et selskap. Aksjer handles på en børs, hvor tilbud og etterspørsel bestemmer aksjens kurs (pris).

ETF står for børshandlet fond og handles på børsen på samme måte som en aksje. Når du kjøper en ETF, kjøper du en andel av et fond som da eier mange aksjer i forskjellige selskaper. På denne måten kan du fordele porteføljen din uten å måtte investere i mange enkeltbedrifter..