Tilbake

Hva er renten på kontoen min?

Fra august får du 2,50 % rente på pengene du har på Lunar-kontoen din. Dette gjelder beløp opptil 1 million kr. Det eneste du trenger å gjøre er å ha pengene på en Lunar-konto, så få du renten. Verdien av kontoen registreres hver dag og renten utbetales månedlig. Helt automatisk.

Hvis du har 1 000 000 kr på Lunar-kontoen:

  • Renter for et helt år: 1 000 000 kr x 2,50 % = 25 000 kr
  • Renter for én dag: 25 000 kr / 365 dager = 68,49 kr
  • Renter i 30 dager: 68,49 kr x 30 dager = 2054,70 kr

Rentene blir utbetalt den siste dagen hver måned.