verybigimage
Tillbaka

Hur deklarerar jag vinst/förlust på andrahandsmarknaden?

Vinst och förlust deklareras på blankett K4 avsnitt D. Den som har sålt ett konto tar upp en eventuell vinst/förlust samma år som försäljningen sker. För den som köpt ett konto tas vinst/förlust upp i deklarationen det år amorteringen överstiger köpeskillingen för ett enskilt lån och förlust tas upp när ett lån är avslutat/återbetalt till fullo.

För privatpersoner beskattas kapitalvinster med 30% och kapitalförluster är avdragsgilla till 70%. Vinster och förluster kan självklart kvittas mot varandra. Vi skickar under januari månad ut ett årsbesked som redovisar erhållen ränta, samt eventuella vinster eller förluster föregående år.