Tillbaka

Det reserveras ett större belopp än det jag har handlat för. Varför då?

När du t.ex. tankar och betalar med kort reserveras ett belopp på kortet i en s.k. täckningskontroll. Det reserverade beloppet kommer att kvittas mot det faktiska beloppet som du har handlat för inom ett par dagar.