Tillbaka

Finns det några kostnader i samband med en överföring till kontot?

Du kan alltid göra en banköverföring från din andra bank till Lunar. Observera att Lunar tar en avgift för valutaväxling på 0,5 % vid överföring i annan valuta än SEK. Vid överföring i annan valuta än SEK, NOK samt EUR tillkommer även en avgift på 50 DKK.

Vi vill även göra dig uppmärksam på att såväl växlingsavgifter som övriga avgifter kan tas av banken du överför pengarna ifrån. Säkerställ därför att överföringen alltid görs i SEK då Lunar-kontot är ett danskt konto.