verybigimage
Tillbaka

Kan man investera i peer-to-peer om man bor utomlands?

Ja, du kan investera i peer-to-peer även om du är bosatt utomlands. Den enda skillnaden gentemot om du hade varit bosatt i Sverige är att vi inte kommer att dra någon preliminärskatt på dina ränteintäkter.

För vägledning kring hur deklarationen ska skötas ber vi dig kontakta ditt lands skattemyndighet. Vi kommer även efterfråga dokument där din adress utomlands samt skatteregistreringsnummer (TIN) intygas.

För att du ska kunna investera måste vi kunna verifiera din identitet via BankID. Du måste därför ha en svensk bank.