verybigimage
Tillbaka

Vad händer med investeringar vid dödsfall?

Om du har investeringar hos oss och avlider, så kommer dina tillgångar som finns i peer-to-peer att tillskrivas ditt dödsbo. Det uppkommer sedan ett av följande scenarion:

1. En dödsbodelägare. Denne kommer att få bestämma ifall denne vill att dödsboets konto/konton ska överlåtas till denne. Alla engagemang kommer således att tillskrivas dödsbodelägaren. Alternativt kan dödsbodelägaren välja att sälja kontot på andrahandsmarknaden.

2. Flera dödsbodelägare. I detta fall får de som är dödsbodelägare bestämma huruvida de vill överlåta kontot till någon av dödsbodelägarna, alternativt sälja av kontot på andrahandsmarknaden.

För boupteckningen så kommer upplupen ränta att stämmas av per dödsdag, tillsammans med utestående kapital och eventuella likvider.