verybigimage
Tillbaka

Kan jag koppla flera virtuella kort till samma konto?

Som standard-användare kan man bara ha 1 virtuellt kort kopplat till varje konto, men som Pro- & Premium-användare kan man ha flera virtuella kort kopplat till samma konto. Du kan dock bara ha 3 virtuella kort samtidigt.