Tillbaka

Vad är det för skillnad på manuellt konto och portföljer?

Investerare inom peer-to-peer kan välja mellan två olika kontotyper - manuellt konto eller portföljer (även känt som Autoinvest). Skillnaderna mellan de två kontotyperna ligger i hur investeringen genomförs och om kreditförlustfonden gäller för kontotypen eller inte.

I en portfölj sker själva investeringsförloppet automatiskt. Vi garanterar att ditt kapital sprids på minst 40 olika lån om du investerar 10 000 kr. Via en potfölj kan du också välja att automatiskt återinvestera den amortering och ränta som du får inbetald varje månad i nya lån. 

På ett manuellt konto sköter du investeringsprocessen själv. Du väljer  själv hur mycket du ska investera i varje enskilt lån och kan blanda löptider och riskklasser som du vill.

Kreditförlustfonden gäller enbart för portföljer och alltså inte för manuella konton. Anledningen är att vi enbart kan erbjuda den extra säkerheten på konton med en god riskspridning, något som vi inte har inflytande över på manuella konton där du som investerare helt själv väljer hur du vill sprida ditt kapital.