verybigimage
Tillbaka

När gör man vinst/förlust på andrahandsmarknaden?

När du köper ett konto på andrahandsmarknaden kan du göra det till ett pris som avviker från det utestående kapitalet (dvs summan av de kommande återbetalningarna).

Köper du ett konto till ett pris som understiger det utestående kapitalet kommer du att göra en vinst när låntagarna amorterat ett belopp som överstiger köpeskillingen. Köper du kontot till ett pris som överstiger det utestående kapitalet gör du en förlust när lånen är slutbetalda. Som säljare gör du vinst om du lyckas sälja kontot för mer än 100% och förlust om du säljer kontot för under 100%.