verybigimage
Tillbaka

Hur regleras peer-to-peer produkten?

Sedan 14 juni 2021 är peer-to-peer erbjudandet del av Lunar Bank A/S och agerar därmed under Lunar banktillstånd. Utöver det följer vi internationell standard för AML (Anti Money Laundering) och har rutiner och policy på plats för att förhindra penningtvätt, bedrägeri och finansiering av terrorism.