verybigimage
Tillbaka

Tillkommer det avgifter när man betalar med sitt kort?

Vi kan dessvärre inte undvika alla avgifter som kan tillkomma vid betalningar, då det oftast är de som hanterar kortet som kräver avgifterna. De ställen där avgifter kan tillkomma på är t.ex. vid internethandel och vid användning av kortet utomlands, där det kan förekomma att butikerna lägger på en avgift. Du kan kolla igenom vår prislista för att se vilka avgifter Lunar tar vid betalning med kortet.