verybigimage
Tillbaka

Vad är genomsnittligt anskaffningsvärde?

Genomsnittligt anskaffningsvärde (förkortas ibland till GAV eller kallas genomsnittlig köpkurs) är ett genomsnitt på inköpspriset av dina aktier. Dvs. har du köpt 3 aktier i följande prissättning: 50 SEK, 37 SEK och 147 SEK, kommer alltså ditt genomsnittliga köppris att vara 76.66 SEK.

När du köpt aktier vid flera till olika priser tillfällen så blir det helt enkelt lättare att se det ursprungliga värdet med GAV.