verybigimage
Tillbaka

Vad händer om ägaren tar bort en medlem från de gemensamma kontot och därmed blockerar kortet?

Kontoägaren har rätt till att ta bort medlemmar från kontot och medlemmarna har inte rätt till de innestående på kontot.