Räntor & avgifter

Kreditklasser & avgifter

Det är helt kostnadsfritt att registrera sig och att ansöka om ett lån. När du ansöker om ett lån tilldelas du en kreditklass och en räntenivå utifrån vår bedömning av din återbetalningsförmåga. Vi använder oss av sex kreditklasser där kreditklass A representerar högsta kreditvärdighet och F representerar lägsta. Kreditklassen bestämmer den nominella räntan, som också beror av lånets återbetalningstid.

Vi analyserar noggrant alla låneansökningar samt godkänner och publicerar endast de med tillräckligt god kreditvärdighet.


Uppläggningsavgiften är en engångsavgift på 495 kr som är inkluderad i den effektiva räntan. Uppläggningsavgiften läggs på det totala lånebeloppet, och betalas av under lånets ordinarie löptid.

Utöver det tar vi ut en aviseringsavgift. Aviseringsavgiften uppgår till SEK 19 vid betalmetoderna autogiro och e-faktura och SEK 49 för avisering via pappersfaktura.

Rörliga räntor

Alla Lunar räntor är rörliga. Om du tar ett lån hos Lunar innebär det att den ränta du betalar på ditt lån kan variera under lånets löptid beroende på hur det generella ränteläget utvecklas. För detta genomförs en gång per månad en jämförelse med tidigare noterad STIBOR*.

Om STIBOR ackumulerat har förändrats med mer än 0,25 procentenheter sedan föregående uppdatering ändras räntan på alla utestående lån med motsvarande procentsats. Räntan kan justeras både uppåt och nedåt.

Påminnelseavgifter

Vid skriftlig betalningspåminnelse utgår en påminnelseavgift om SEK 60. Överlämnas kravet till inkasso tillkommer en inkassoavgift om SEK 180. Om fakturan trots påminnelse och inkasso inte betalas skickas ärendet vidare till Kronofogden, då tillkommer Kronofogdens avgifter och kostnader och du riskerar även att få en betalningsanmärkning.

*Stockholm Interbank Offered Rate (STIBOR) är en referensränta som visar ett genomsnitt av de räntesatser som ett antal banker - Stiborbanker - verksamma på den svenska penningmarknaden är villiga att låna ut till varandra på utan säkerhet under olika löptider (källa: Svenska Bankföreningen). Vi använder oss av STIBOR med tre månaders löptid.

Vanliga frågor & svar