verybigimage
ErhvervUdgivet

7 ting, der kan give dig hurtigere svar på din Business-ansøgning.

Sådan laver du den bedste ansøgning, når du vil have en Lunar Business-konto.

Indhold

I Lunar Business gør vi det nemmere at ansøge om og få en bankkonto - men vi skal stadig forstå din virksomhed, før vi kan byde dig velkommen. Hele processen er digital, og du kan gøre det hele fra din telefon.

For at være sikker på, at du har de bedste chancer for at komme så hurtigt igennem som muligt, har vi samlet svarene på de hyppigste spørgsmål omkring ansøgningsprocessen her.

💡 To af mest almindelige fejl, du hurtigt kan dobbelttjekke:

Branchekoden stemmer ikke overens med CVR eller din forretningsbeskrivelse.

Vi henter din virksomheds branchekode fra virk.dk - og hvis det ikke stemmer overens med din beskrivelse af din forretning, så skal vi have løst problemet. Så husk at beskrive din forretning så godt som muligt, så den passer med din branchekode på virk.dk - eller skift branchekode, hvis din virksomhed har ændret sig.

Hvis din forretningsidé fx er at stifte tømrervirksomhed, er det alfa omega, at du har registreret den korrekte branchekode i virksomhedsregistret. Ellers er vi desværre nødt til at afvise din ansøgning helt.

Har du skrevet korrekt fødeland og fødeby?

Vi kan ikke godkende din ansøgning, medmindre du har indtastet din korrekte fødeby og dit korrekte fødeland.

Jo bedre, du beskriver din forretningsidé, jo hurtigere går det.

Når du ansøger i appen, skal du beskrive din forretningsidé og -model. Jo mere, du fortæller os, jo hurtigere kan vi få dig i gang.

Den skal give os en forståelse for, hvad din virksomhed laver og hvad formålet med en konto i Lunar er. Det betyder også, at vi skal kende til dine forventede pengestrømme - altså, hvad der kommer til at gå ind og ud af din konto.

Hvilke penge forventer du fx at modtage og fra hvem? Det er også faste udgifter til leverandører, samarbejdspartnere og lønudbetalinger.

💡 Her kan du se, hvad du kan forberede dig på - og eksempler på svar fra en mindre virksomhed.

Hvad er din forretningsidé/forretningsmodel?

Eksempel:

Forretningsidé: Petersens Tømrer og Snedker ApS beskæftiger sig med tømrer- og snedkerarbejde. Jeg er den eneste ansatte, og jeg vil lægges mit hovedfokus i savværket, hvor min forretning også har adresse. Her vil jeg selv skære planker, tømmer, sætte brædder til salg, både til private, såvel som erhvervsdrivende, samt salg på auktion.

Derudover vil min virksomhed også udføre mindre opgaver i form af udskiftning af vinduer og tag, samt anlæggelse af gulv mm.

Fremtidsplaner: Lige nu er det et bierhverv ved siden af mit arbejde. De langsigtede planer er, at virksomheden overgår til fuldtidsbeskæftigelse på sigt. Grunden til, at jeg starter med virksomhedens som et bierhverv skyldes, at jeg ønsker at opbygge et bredt kundenetværk. Jeg vil gerne have en sikkerhed for, at virksomheden med tiden kan være fuldtidsbeskæftigelse. Jeg håber at ansætte 2 mere i mit selskab, når dette sker, så jeg har tid til at have fokus på både savværk og serviceydelser (Udskiftning af døre/vinduer hos private).

Leverandører: Angående leverandører, så anvendes hovedsageligt XL Byg, Bygma, Stark og andre trælaster til indkøb af diverse byggematerialer. 

Kunder: Virksomheden varetager opgaver hos både private og erhvervsdrivende. Virksomheden estimerer, at fordelingen bliver 60% privatkunder og 40% erhvervskunder.

Spar tid - her er det, du skal have klar.

Når du har ansøgt, tager vi sandsynligvis fat på dig for at spørge ind til nogle ting. Det gør vi fordi vi skal kende dig og din virksomhed og følge reglerne for at sikre, at vi kan give dig det, du har brug for.

1. Hav dine samarbejdsaftaler klar.
Vi spørger dig til, om du har nogle samarbejdspartnere, når du ansøger. Har du det, skal tager vi efterfølgende fat på dig, så du kan sende gyldige og underskrevne aftaler til os.

2. Omsætning og evt sidebeskæftigelse.
Hvis du har en bibranche og en sidebeskæftigelse, vil vi gerne vide, hvor stor en del af den samlede omsætning dit bibranche fylder i %. Det kan være, at din hovedbranche er frisør og så sælger du skønhedsprodukter ved siden af, og vi vil gerne kende fordelingen.

3. Hav kontoudtog fra din anden bank ved hånden.
Hvis du skifter til Lunar fra en anden bank, så vil vi bede dig om at sende dokumentation og kontoudtog fra din nuværende bank. Hvis du er nystartet og vi er din første erhvervsbank, skal du selvfølgelig ikke.

4. Hvor kommer din startkapital fra?
Det kan være relevant for os at vide, hvor startkapitalen til din virksomhed kommer fra. Fx opsparing, lån eller andet. Det kan vi også spørge om dokumentation på.

- Hvis du har ansatte, beder vi dig have en arbejdsgiverregistrering parat.

Har du en transportvirksomhed? Se her👇

  • Ansøgninger fra post- og kurértjenester, taxaselskaber, fragtmænd mv. beder vi havde en vognmandstilladelse parat, som vi med stor sandsynlighed kommer til at bede dem om.
  • Kører du som underleverandør for en større virksomhed? Så beder vi også oftest om den specifikke samarbejdsaftale (med eks. GLS eller Bring), og den skal være underskrevet.

Har du et holdingselskab? Se her 👇

  • Vi beder altid om selskabs- og koncerndiagram
  • Hvis selskabet er nystiftet beder vi om dokumentation for startkapitalmidlernes oprindelse (et kontoudtog fra deres opsparingskonto, hvis de eks. har sparet op til at stifte selskabet over en længere periode)
  • Hvis selskabet er “gammelt” beder vi om et kontoudtog fra det seneste bankforhold.

Er du i mandskabsudlejning eller konsulentbranchen? Se her 👇

  • Vi vil bede dig om at se dine samarbejdsaftaler
  • Vi skal vide mere om dine pengestrømme (fakturerer du fx på timebasis eller...?)

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

💡 Vi forklarer mere her, om hvorfor vi nogen gange afviser en Business-ansøgning.