verybigimage
ErhvervUdgivet

Forskudsopgørelse

Forskudsopgørelsen er et slags budget for det kommende år, og det er vigtigt, at du har udfyldt det korrekt. Et forkert budget kan betyde, at Skat ikke får opkrævet den rigtige mængde skattekroner fra dig – og så kan du risikere at skulle betale tilbage med gebyrer og renter. Indholdet i dette blogindlæg skal ikke forstås som rådgivning.

Hvad er en forskudsopgørelse?

Forskudsopgørelsen er et løbende budget over din indkomst og dine skatteforhold, som Skat blandt andet bruger til at bestemme din trækprocent – med andre ord er din forskudsopgørelse med til at bestemme, hvor meget af din løn der bliver udbetalt til din bankkonto .

Din forskudsopgørelse indeholder oplysninger om din forventede indkomst og dine skattefradrag, og det er gennem de oplysninger, Skat bestemmer din trækprocent.

Hvis oplysningerne er forkerte, vil det resultere i en forkert trækprocent. Det vil betyde, at du enten betaler for meget eller for lidt i skat.

Betaler du for meget, vil du få pengene tilbage i skat. Betaler du for lidt, skal du betale pengene tilbage, som indebærer renter og/eller gebyrer.

Hvad er forskellen på en forskudsopgørelse og en årsopgørelse?

Hvor en forskudsopgørelse er et budget – altså dine forventninger til det kommende skatteår – er årsopgørelsen et regnskab over din faktiske økonomi i det forgangne skatteår.

Forskudsopgørelsen kigger frem på det kommende skatteår, mens årsopgørelsen kigger tilbage på det forgangne skatteår.

Det er blandt andet også årsopgørelsen, hvor du kan se din restskat – altså hvor mange penge du skal have tilbage i skat, eller omvendt hvor meget du skylder.

Når du ændrer din forskudsopgørelse, vil det påvirke din endelige årsopgørelse. Det skal du være opmærksom på.

Hvornår skal jeg indberette min forskudsopgørelse?

Du skal løbende indberette din forskudsopgørelse. Når der sker ændringer i dine skatteforhold – for eksempel hvis du skifter job, får adgang til fradrag, eller omlægger lån – skal du justere og indberette din forskudsopgørelse.

Det er vigtigt, at du indberetter din forskudsopgørelse i tide for at undgå at skulle betale eventuelle renter og gebyrer. Din forskudsopgørelse er typisk klar til dig i november måned og beskriver dit kommende skatteår ud fra den viden, som Skat har om dig.

Hvilke oplysninger skal der være i min forskudsopgørelse?

Der er to overordnede oplysninger, som er relevante for din forskudsopgørelse:

  1. Din personlige indkomst
  2. Skattefradrag

Din forskudsopgørelse kommer også meget an på en række øvrige skatteforhold.

Din personlige indkomst

Din personlige indkomst er de penge, du får udbetalt - for eksempel fra lønnet arbejde, SU eller overførselsindkomster.

Skat vil typisk registrere din indkomst automatisk, men hvis der sker ændringer i din indkomst i løbet af året, kan det stadig være en god idé at dobbelttjekke opgørelsen. På den måde kan du sikre dig, at du betaler den rette mængde skat.

Skattefradrag

Skattefradrag er ting som kørselsfradrag, servicefradrag, rentefradrag med mere. Dine skattefradrag giver dig adgang til et vist beløb, som du ikke behøver at betale skat af.

Hvis du for eksempel har købt serviceydelser som rengøring eller børnepasning i hjemmet, kan du muligvis få fradrag for det.

Tip: Læs meget mere om skattefradrag her.

Hvad sker der, hvis min forskudsopgørelse er forkert?

Hvis din forskudsopgørelse er forkert, kan der ske to ting:

  • Hvis du har betalt for lidt i skat, skal du betale pengene tilbage til Skat
  • Hvis du har betalt for meget i skat, vil du modtage penge fra Skat

Hvis du har betalt for lidt i skat

Har du betalt for lidt i skat, vil du blive opkrævet det beløb, du skylder – det kaldes også restskat. Når Skat opkræver restskat fra dig, kommer det med renter og eventuelle gebyrer.

Hvis du skal betale restskat, har du 3 muligheder:

  • Ret din forskudsopgørelse og betal din restskat, inden d. 31. december

Du kan selv regne ud, om du skylder eller skal have penge tilbage i skat. Det gør du ved at gå din forskudsopgørelse igennem, som du modtager i løbet af november måned.

Hvis du finder ud af, at du faktisk skylder penge til Skat, kan du foretage en frivillig indbetaling via TastSelv. Gør du det, inden d. 31. december, har du betalt din skat rettidigt, og du slipper derfor for at betale renter og gebyrer.

  • Modtag din årsopgørelse og betal restskat mellem 1. januar og 1. juli*

Du modtager din årsopgørelse i marts måned, og her vil du kunne se, hvad Skat mener, du skylder i restskat. Her kan du vælge at betale restskatten med det samme og inden d. 1. juli*. I så fald skal du betale en rente på 1,7% regnet fra 1. januar til den dato, du betaler.

Skylder du for eksempel 5.000 kr. i restskat, vil det svare til cirka 18 kr. i renter.

*1. juli er fristen for 2024 og er ikke nødvendigvis retvisende for andre skatteår.

  • Gør ingenting, og få din restskat indregnet i næstkommende forskudsopgørelse

Hvis du ikke reagerer på din årsopgørelse, og dermed ikke betaler din restskat, vil Skat automatisk indregne din restskat i din næste forskudsopgørelse.

Det er ikke gratis. Indregnes din restskat i næste forskudsopgørelse, skal du betale et procenttillæg på 3,7%.

Med procenttillægget vil vores eksempel på 5.000 kr. vokse fra 18 kr. til 185 kr. i stedet.

Husk også, at der kan være rykkergebyr forbundet med manglende betalinger. Dem har vi ikke taget højde for i eksemplerne.

Samlet set er det derfor god idé at have styr på sine skatteforhold, så du undgår at skulle betale mere, end du egentlig skyldte til at starte med.

Hvis du har betalt for meget i skat

Har du betalt for meget i skat, vil du få pengene retur. Det beløb, du skal have tilbage, kaldes også overskydende skat.

Du vil typisk få pengene på din konto i løbet af april måned – i 2023 var det 14. april.

I nogle tilfælde kan der gå længere tid.

I modsætning til restskat er der ingen renter eller gebyrer forbundet med overskydende skat.


Senest opdateret d. 29/01-2024. Vi har samlet generelle oplysninger, men der kan være særlige regler eller omstændigheder for dig og din virksomhed, som du bør være opmærksom på.