verybigimage
IværksætteriUdgivet

Hvad er en rykkerprocedure?

Er din faktura ikke blevet betalt til tiden? Så skal du formentlig i gang med en rykkerprocedure. I indlægget her bliver du klogere på, hvad en rykkerprocedure er – og hvilke regler du skal huske at overholde.

Hvornår kan du sende en rykker?

Det er en stor irritation, hvis en faktura ikke betales til den aftalte tid. Heldigvis kan du sætte en rykkerprocedure i gang, som forhåbentlig kan sikre dig, at du kan få dine penge - og at kunden ikke kan løbe fra regningen. Du må sende rykkeren ud, så snart fakturaen ikke bliver betalt til den aftalte tid - altså forfaldsdatoen. Det er derfor vigtigt, at fakturaen altid har en forfaldsdato, hvis du senere skal kunne bevise, at betalingsfristen er overskredet.

Det kan være, at kunden har glemt at betale regningen - eller der kan være kommet noget i vejen -  og derfor kan det være en god idé at starte ud med en venlig påmindelse, hvis du fortsat vil bevare den gode relation til kunden. Hvis du fortsat mangler betalingen, kan du starte rykkerproceduren. Her vil mange vælge ikke at pålægge et rykkergebyr i første rykkerskrivelse.

Hvad er reglerne for en rykkerprocedure?

Det er vigtigt, at du overholder alle reglerne for rykkerproceduren. Du skal først og fremmest afklare, hvor stort rykkergebyret skal være - og hvor tit du vil sende rykkeren ud. Men der er også nogle andre ting og regler, du skal være opmærksom på.

  1. Du kan sende op til tre rykkere i en rykkerprocedure pr. kunde
  2. Der skal gå minimum 10 dage mellem hver rykker, hvis rykkeren har et gebyr. Dette gebyr må være 100 kroner.
  3. Hvis skyldneren kommer med eventuelle indsigelser og ikke vil betale beløbet, må du ikke fortsætte med at sende rykkere med gebyr

Hvornår sendes rykkeren til inkasso?

Det sidste led i en rykkerprocedure er, at fakturaen sendes til inkasso. Det er vigtigt, at du husker at varsle en inkassoinddrivelse. Du kan godt sende rykkeren til inkasso, før alle tre rykkere er udsendt.

Det eneste du skal være opmærksom på her, er at få gjort det klart og tydeligt i rykkeren, at hvis de ikke reagerer vil sagen tages videre til inkasso. Hvis skyldneren har gjort sig indsigelser mod kravet, kan du tage sagen videre til inkasso, men hvis kunden siger, I ikke har leveret den ønskede vare, skal I i stedet starte en retssag.

Eksempel på rykkerprocedure.

Nedenstående er et eksempel på, hvordan en rykkerskrivelse kunne se ud.

Rykkerbrevet skal indeholde:

  • Skyldners navn
  • Skyldners adresse
  • Korrekt fremstilling af sag (kopi af faktura, fakturanummer, hvad beløbet vedrører)
  • Dato

Første rykkerskrivelse må gerne have en venligere tone, men ved eventuel rykker nr. 2 og 3. kan du med fordel bruge et mere skarpt tonefald.

Eksempel på første rykkerskrivelse.

Subject/emne: Vedr. Betalingspåmindelse / manglende betaling af faktura nr. xxxxxxxx

Kære [navn på kunde],  Da vi ved en gennemgang af vores bogholderi har bemærket, at du ikke har betalt din fremsendte faktura xxxxxxxx, som forfaldt til betaling d. [dato], vil vi hermed bede dig om at betale denne inden 10 dage fra dags dato.

Vi har vedlagt en kopi af faktura og et indbetalingskort i dette brev.

Der vil blive pålagt et gebyr på 100 kroner som følge af betalingspåmindelsen. Der er også pålagt et kompensationsbeløb på 310 kroner. Inklusive renter og omkostninger vil omkostningerne udgøre kr. [indsæt beløb]

Hvis du allerede har betalt, kan du se bort fra denne påmindelse.

Har du spørgsmål til denne rykker, er du velkommen til at kontakte os på tlf eller mail [indsæt telefonnummer og mailadresse]Med venlig hilsen,[dit navn / virksomhedens navn]

Eksempel på anden rykkerskrivelse.

Kære [navn på kunde]

Vi har tidligere rykket dig for betaling af fremsendte faktura nr. [fakturanr], som forfaldt til betaling d. [dato], og vi vil venligst bede dig indbetale det skyldige beløb inden 10 dage fra dags dato. Der er ved udsendelsen af denne skrivelse blevet pålagt et rykkergebyr på 100 kr. Inklusiv renter og omkostninger vil omkostningerne udgøre kr. [indsæt beløb]

Med venlig hilsen,[dit navn / virksomhedens navn]

Eksempel på tredje rykkerskrivelse.

Kære [navn på kunde],

Vi har fortsat ikke modtaget din betaling for [fakturanr], som forfaldt til betaling d. [dato]. Du har tidligere modtaget to rykkere for betalingen og dette er vores sidste rykkerskrivelse. Hvis vi ikke har modtaget betalingen inden 10 dage fra dags dato, vil vi overgive fordringen til inkasso, uden yderligere varsling. Rykkerskrivelsen her betragtes som påkrav i henhold til inkassolovens §10.

Der vil blive pålagt gebyr på 100 kroner som følge af betalingspåmindelsen. Der er også pålagt et kompensationsbeløb på 310 kroner. Inklusiv renter og omkostninger vil omkostningerne udgøre kr. [indsæt beløb]

Med venlig hilsen,[dit navn / virksomhedens navn]

Senest opdateret d. 28/03/2023. Vi har samlet generelle oplysninger, men der kan være særlige regler eller omstændigheder for dig og din virksomhed, som du bør være opmærksom på.