verybigimage
IværksætteriUdgivet

Lønsumsafgift.

Sælger din virksomhed produkter eller ydelser, der ikke skal betales moms af, bliver du i stedet pålagt at betale en anden afgift: lønsumsafgift. Hvad, du skal betale i lønsumsafgift, beregnes ud fra den samlede sum af løn i din virksomhed. Her kan du læse mere om, hvad lønsumsafgift er, og hvem der skal betale den. Senest opdateret d. 7/3-2023.

Hvad er lønsumsafgift?

Lønsumsafgift er en afgift, som pålægges virksomheder, der sælger momsfrie produkter eller ydelser. Med andre ord er det en afgift, virksomheden betaler af fortjenesten af det momsfrie salg.

Hvis din virksomhed udelukkende sælger produkter eller ydelser, som er momspligtige, behøver du ikke tænke på lønsumsafgiften. Men hvis du også handler med produkter eller ydelser, som ikke er momspligtige, bliver lønsumsafgiften relevant for dig.

Hvem har pligt til at betale lønsumsafgift?

Alle, der driver en virksomhed, som sælger momsfrie produkter eller ydelser har pligt til at betale lønsumsafgift.

Momsfrie ydelser gælder for eksempel:

  • Kurser
  • Undervisning
  • Forsikringer
  • Bankrådgivning
  • Sundhedsbehandlinger

Lønsumsafgift beregnes af virksomhedens lønsum + virksomhedens overskud. Lønsummen er en betegnelse for det samlede beløb, der er blevet betalt i løn og løntillæg til de ansatte.

Her skal du være opmærksom på, at du stadig kan være forpligtet til at betale lønsumsafgift, selvom du ingen ansatte har. I så fald vil lønsumsafgiften i stedet betales af det samlede overskud, du har tjent.

Der skal per år som minimum være et grundlag på 80.000 kr. at beregne lønsumsafgiften ud fra. Det betyder, at du ikke skal betale lønsumafgift, hvis tallene i din virksomhed er mindre.

Hvor meget skal du betale i lønsumsafgift?

Hvor moms er knyttet til de enkelte produkter eller ydelser, du sælger, er lønsumsafgift forbundet med andre faktorer:

  • Din virksomhedstype
  • Den samlede løn i din virksomhed – inklusiv din egen løn og øvrige tillæg til dine ansatte
  • Din virksomheds overskud

Sådan beregner du lønsumsafgiften.

Der findes 4 metoder til beregning af lønsumsafgift. Hvilken metode, du skal benytte, afhænger af din virksomhedstype.

Lønsumsafgiften bliver opgjort ud fra en procentsats, som også afhænger af virksomhedens type. Herunder kan du se de gældende satser samt de 4 forskellige metoder:

Tip: Du kan læse mere om, hvordan du beregner lønsumafgift på Skat.dk .

Hvordan betaler du lønsumsafgift?

Når du har beregnet størrelsen på din lønsumsafgift, skal du indberette og betale afgiften til SKAT. I den forbindelse skal SKAT have adgang til dit regnskab for at kunne kontrollere, at du har betalt det korrekte beløb.

Senest opdateret d. 28/03/2023. Vi har samlet generelle oplysninger, men der kan være særlige regler eller omstændigheder for dig og din virksomhed, som du bør være opmærksom på.