verybigimage
IværksætteriUdgivet

Opstart af virksomhed på dagpenge.

Er du klar til at blive selvstændig, kan du søge om supplerende dagpenge samtidig med, at du starter din virksomhed. Her kan du læse mere om, hvad du skal være opmærksom på, når du starter virksomhed på supplerende dagpenge.

1. Er din virksomhed en fritids- eller bibeskæftigelse?

Det første, du skal tage stilling til, er, om din virksomhed er en fritidsbeskæftigelse eller en bibeskæftigelse.

Bibeskæftigelse.

De fleste selvstændige virksomheder er bibeskæftigelser. Med en bibeskæftigelse har du typisk et CVR-nummer og er ejer eller medejer af virksomheden.

Har du en selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, kan du som udgangspunkt modtage supplerende dagpenge i op til 30 uger inden for en periode på 2 år.

Dine supplerende dagpenge kan forlænges op til 12 uger på baggrund af det arbejde, som du har udført i de sidste 12 måneder, inden du opbrugte dine 30 uger. For hver gang du har haft en måneds fuldtidsarbejde, kan du altså forlænge din dagpengeret med 4 uger.

Vær opmærksom på, at hvis din almindelige dagpengeret udløber i løbet af de 30 uger, kan du ikke få supplerende dagpenge i hele perioden.

Bemærk: Ejer du under 50% af en selvstændig virksomhed, betragtes du i stedet som lønmodtager og skal i så fald søge om supplerende dagpenge til lønarbejde på nedsat tid.

Fritidsbeskæftigelse.

Hvis dit arbejde ikke er en selvstændig virksomhed og hverken kan kategoriseres som almindeligt lønarbejde eller formueforvaltning, vil der sandsynligvis være tale om en fritidsbeskæftigelse.

En fritidsbeskæftigelse kan eksempelvis være, hvis du:

  • Driver et deltidslandbrug
  • Har biavl med højst 20 bistader
  • Har en udlejningsejendom med op til 10 lejemål og begrænsede arbejdsopgaver

En fritidsbeskæftigelse har intet CVR-nummer og er ikke underlagt skattereglerne for selvstændige.

Hvis din virksomhed er en fritidsbeskæftigelse, kan du ikke optjene dagpenge under dit arbejde. I stedet skal alle de timer, du bruger på din fritidsbeskæftigelse, modregnes i dagpengene. Til gengæld er der ingen begrænsning for, hvor længe du kan udføre arbejdet med din fritidsbeskæftigelse.

Tip: Du kan finde mere information om reglerne for fritids- og bibeskæftigelser på Retsinformation.dk .

Regler for at drive virksomhed som fritids- eller bibeskæftigelse.

Som selvstændig på supplerende dagpenge er der visse regler, du skal være opmærksom på, uanset om du driver en bibeskæftigelse eller en fritidsbeskæftigelse.

Du må gerne starte en virksomhed med målet om at gøre den til din hovedbeskæftigelse, men du skal fortsat opfylde kravene for dagpenge, mens du driver din virksomhed.

Det betyder, at du skal:

  • Være aktivt jobsøgende
  • Stå til rådighed for arbejdsmarkedet
  • Søge opslåede fuldtidsstillinger hver uge

Arbejder du i dagtimerne, skal du altså kunne flytte dine arbejdsopgaver, hvis du får tilbudt praktik, løntilskud eller lønnet arbejde. Dit arbejde skal også vige for møder i A-kassen eller hos jobcentret. Du skal kunne flytte dine opgaver og din arbejdstid med minimum én dags varsel.

Det er derfor en god idé at undgå faste træffe- og åbningstider for din virksomhed. På den måde er du ikke bundet af at udføre dit arbejde på bestemte tidspunkter, og du kan nemt dokumentere over for din A-kasse, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Bemærk: Er din bibeskæftigelse eller fritidsbeskæftigelse startet, før du gik på dagpenge, skal du også overholde følgende krav:

  • I de seneste 6 måneder, før du blev ledig, skal du have indberettet i gennemsnit 80 lønmodtagertimer per måned i minimum 5 af de 6 måneder.
  • I indberetningen må du ikke medregne de timer, du har lagt i din virksomhed.

2. Få godkendelse fra din A-kasse.

Før du må drive virksomhed ved siden af dine dagpenge, skal du have en skriftlig godkendelse fra A-kassen. Derfor er det vigtigt, at du kontakter din A-kasse og får styr på dine muligheder, før du bliver selvstændig.

Er du allerede i gang med opstarten af din virksomhed, skal du sørge for at notere de timer, du arbejder. Det skal du gøre, så du kan dokumentere over for A-kassen, at du ikke arbejder på din virksomhed, mens du burde søge fuldtidsjob, og at du fortsat står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Du kan eventuelt undersøge, om din A-kasse fortsat passer til dine behov som selvstændig. Visse A-kasser henvender sig specifikt til selvstændige erhvervsdrivende og kan derfor tilbyde dig hjælp og rådgivning om opstart af virksomhed på dagpenge.

Bemærk: Hvis du har haft en selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse kort før, du blev ledig, skal du søge job i 6 måneder, før du må starte en ny virksomhed på supplerende dagpenge.

Læs også: Opstart af virksomhed – den selvstændiges tjekliste

3. Opret dit CVR-nummer.

Når din A-kasse har godkendt, at du får supplerende dagpenge under opstart af virksomhed, er du klar til at komme i gang.

Har du ikke allerede oprettet et CVR-nummer, er det en god idé at starte med det. Et CVR-nummer gør det muligt at spare mange penge i fradrag på udgifter til din virksomhed – og dem vil selvstændige ofte have mange af i starten. Du kan oprette dit CVR-nummer her .

Tip: Ikke alle virksomhedstyper skal have et CVR-nummer. Læs mere om de forskellige virksomhedstyper her.

De arbejdstimer, du lægger i din virksomhed, skal indberettes til din A-kasse hver måned. Du skal selv indberette dem ved at registrere timerne på dit dagpengekort i din A-kasses selvbetjening. Det samme gælder de timer, hvor du ikke har haft en indtægt eller har arbejdet uden for normale arbejdstimer.

Læs også: Opstart af virksomhed som ung under 18

Går du med tanken om opstart af virksomhed, kan du med fordel læse vores indlæg om fordele og ulemper ved at være selvstændig .

Senest opdateret d. 24/03-2023. Vi har samlet generelle oplysninger, men der kan være særlige regler eller omstændigheder for dig og din virksomhed, som du bør være opmærksom på.