verybigimage
IværksætteriUdgivet

Skat i en enkeltmandsvirksomhed.

Har du styr på, hvad pensionsskatteregler, VSO og kapitalafkastordning er? Her er guiden til Skat til dig med en enkeltmandsvirksomhed.

Det gælder generelt for enkeltmandsvirksomheder, at du skal betale skat af dit overskud. Overskuddet anses som din løn, og det bliver derfor beskattet efter de almindelige personskatteregler.

Der findes også nogle skatteordninger for enkeltmandsvirksomheder, som du kan vælge at blive beskattet efter i stedet. I nogle tilfælde kan det være mere fordelagtigt for dig at gøre brug af ordningerne, så du i sidste ende står med flere penge mellem hænderne.

Skatteordninger for enkeltmandsvirksomheder.

Der er tre forskellige måder, en enkeltmandsvirksomhed kan betale skat på. Det er helt op til dig som ejer af enkeltmandsvirksomheden, hvilken af ordningerne du vil anvende.

1. Personskattereglerne.

Ved personskattereglerne beskattes din indkomst som ved personlig indkomst.

2. Virksomhedsskatteordningen (VSO).

Virksomhedsordningen sikrer, at renteudgifter trækkes fra din personlige indkomst og virksomhedens overskud opspares.

3. Kapitalafkastordning.

Ved en kapitalafkastordning vil kapitalafkastet både beregnes og beskattes.

Personskattereglerne.

Hvis du intet foretager dig, vil du automatisk blive beskattet via personskattereglerne, når du driver en enkeltmandsvirksomhed.

Personskattereglerne er de helt almindelige skatteregler, som du kender fra et lønmodtagerjob – men i stedet for at være baseret på din løn, er beskatningen baseret på virksomhedens økonomi.

Overskud i din virksomhed vil derfor blive beskattet via din personlige indkomst.

Eksempel:
Marie driver en enkeltmandsvirksomhed, og har i løbet af 2021 haft et overskud på 500.000 kr. Derfor skal hun betale fuld personskat af hele beløbet – og det er selvom hun udbetaler pengene som løn til sig selv eller lader dem stå i virksomheden.

Det er meget individuelt, hvilke satser ens personskat består af. Du kan finde flere oplysninger om de enkelte skattesatser på Skats hjemmeside .

Virksomhedsordningen (VSO).

Du kan også vælge at få beskattet din enkeltmandsvirksomhed efter virksomhedsordningen.

Gennem virksomhedsordningen er det muligt at lade penge stå i virksomheden, og de penge beskattes kun med 22% (selskabsskat).

For at bruge ordningen skal du sørge for at adskille din virksomheds økonomi fra din privatøkonomi for at overholde kravene. Det betyder, at du skal have en bestemt konto kun til din virksomhed.

Eksempel:
Marie har nu oprettet en aftale om VSO, og derfor ser hun nogle skattefordele i at lade nogle af pengene stå i virksomheden, mens hun udbetaler nogle som løn til sig selv.

Marie udbetaler 300.000 kr. til sig selv, som hun bliver beskattet for via personskatten.

Men hun lader til gengæld de resterende 200.000 kr. af overskuddet stå på virksomhedens erhvervskonto. De penge beskattes efter selskabsskatten, som er på 22%.

Slutresultatet er, at Marie nu har væsentligt flere penge mellem hænderne, selvom nogle af pengene godt nok er bundet op i virksomheden. Men det har hun det fint med, da hun også er interesseret i at vækste forretningen alligevel.

Kapitalafkastordningen.

Et alternativ til virksomhedsordningen er kapitalafkastordningen. En af de store fordele ved kapitalafkastordningen er, at den er nemmere at administrere end VSO. Det betyder også, at du også selv kan stå for at administrere ordningen og dermed spare på udgifterne til en revisor – som du netop ville have brug for med VSO.

Kapitalafkastordningen sørger for, at du kan beregne et kapitalafkast på aktiver i din virksomhed. Værdien af et kapitalafkast er virksomhedens aktiver ganget med en bestemt sats – kapitalafkastsatsen.

Det endelige kapitalafkast kan efterfølgende fratrækkes din personlige indkomst. Det betyder, at får lov til at betale mindre i AM-bidrag og skat, fordi din personlige indkomst simpelthen er mindre, efter du trækker kapitalafkastet fra.

Eksempel:
Marie har købt kontor og udstyr til sin enkeltmandsvirksomhed.

Kontor500.000 kr.
Udstyr150.000 kr.
Samlet værdi af aktiver650.000 kr.

Marie har altså et kapitalafkastgrundlag på 650.000 kr., som hun dermed kan beregne et kapitalafkast af.

For at beregne kapitalafkastet skal du gange grundlaget med den fastlagte sats. Den senest kendte sats er for 2021, og den ligger på 0 procent. Læs mere om den nuværende sats på Skats hjemmeside .

I vores eksempel opnår Marie altså en skattefordel på nul kroner.

Men det er kun, fordi kapitalafkastsatsen i øjeblikket er sat til at være nul procent. Hvis vi spoler tiden lidt tilbage til år 2000, var kapitalafkastsatsen på 5 procent.

Med en sats på 5 procent ville Marie opnå et meget bedre resultat:

650.000 kr. * 0,05 = 32.500 kr.

I det her tilfælde er Maries kapitalafkast 32.500 kr., som hun dermed kan trække fra sin personlige indkomst – med andre ord undgår Maries at skulle betale AM-bidrag og skat af 32.500 kr.

Skattereglerne for enkeltmandsvirksomheder.

Det er først og fremmest vigtigt, at du har styr på regnskabet for virksomheden, men også at du har registreret din virksomhed hos SKAT og Erhvervsstyrelsen. Når du skal udbetale løn i en enkeltmandsvirksomhed, skal hele virksomhedens årlige overskud betragtes som din løn.

I modsætning til et almindeligt lønmodtagerjob, hvor din løn automatisk indberettes til SKAT af arbejdsgiver, vil du i en enkeltmandsvirksomhed have skattepligten som en lønmodtager, men samtidig indberetningspligten som en arbejdsgiver.

Du skal altså selv sørge for at følge alle skatte-og momslove og indberette de rigtige tal - og sørge for at holde dig opdateret på eventuelle ændringer i denne lovgivning.

Da SKAT ikke ved, hvor meget du kommer til at tjene i løbet af et år, er det vigtigt, at du selv justerer forskudsopgørelsen løbende. Når året er gået, skal du angive det faktiske overskud på din udvidede selvangivelse (oplysningsskemaet). Det er så det beløb, du skal betale skat af (hvor det, du allerede har betalt i løbet af året, bliver fratrukket).

Det noteres på din forskudsopgørelse. Ved enkeltmandsvirksomheder udvides årsopgørelsen, så du kan oplyse underskuddet eller overskuddet i oplysningsskemaet. Husk på, at du skal oplyse resultatet (overskud og underskud) senest 1. juli - og allerede fra midten af marts. Du finder frem til disse tal ved at lave dit årlige regnskab.

TIP: Du kan læse meget mere om Skat af egen virksomhed her.

B-skat og AM-bidrag ved enkeltmandsvirksomhed.

Når du er selvstændig og ejer en enkeltmandsvirksomhed, har du en B-indkomst, som du skal indberette som forventet overskud i din forskudsopgørelse. Du betaler altså din personlige skat gennem året i særlige B-skatterater, som ofte vil være baseret på et skøn over din forventede indkomst/overskud, som du noterer i din forskudsopgørelse.

Disse rater er opdelt i 10 betalinger i løbet af et år, og betalingerne skal falde d. 20. i hver måned - med undtagelse af juni og december. Som selvstændig skal du betale B-skat og AM-bidrag (arbejdsmarkedsbidrag). Beløbet afhænger meget af din indkomst.

Vær opmærksom på moms og fradrag.

I en enkeltmandsvirksomhed har du mulighed for at fratrække visse udgifter i forbindelse med driften af din virksomhed, fx kørselsudgifter, kontorudstyr, telefon- og internetabonnement og repræsentation. Hvis du for eksempel har et underskud i virksomheden, så kan dette trækkes fra i skat. Du kan læse meget mere om fradrag i en enkeltmandsvirksomhed her.

Er din virksomhed momspligtig? Det er også vigtigt, at du kender til reglerne for moms, hvis du sælger varer og ydelser, da det kan have betydning for din økonomi, hvis du betaler for lidt i moms. Det gør sig særligt gældende efter de nye renteregler, som blev indført i juni 2022, der har gjort det dyrere ikke at have styr på momsen. Du skal momsregistrerer din virksomhed, hvis du sælger for mere end 50.000 ekskl. moms på et år.  Du skal derfor huske at registrere dig for moms og indberette momsen hos SKAT.

Læs mere om momsregistrering ved opstart af virksomhed.

Senest opdateret d. 28/03/2023. Vi har samlet generelle oplysninger, men der kan være særlige regler eller omstændigheder for dig og din virksomhed, som du bør være opmærksom på.