verybigimage
FreelancerUdgivet

Guide: Hvad er en freelancer?

En freelancer er en person, som udfører betalt arbejde for en virksomhed eller organisation, men ikke er fastansat. Overvejer du at blive freelancer, er det en god idé først at sætte dig ind i, hvad en freelancer laver, samt hvilke fordele og ulemper du skal være forberedt på, hvis du vælger en tilværelse som freelancer. Alt dette – og meget mere – kan du læse om i dette indlæg.

Hvad er en freelancer?

En freelancer er en selvstændig erhvervsdrivende, som løser opgaver for virksomheder og organisationer mod betaling. En freelancer ansættes altså ikke i virksomheden eller organisationen. Deres ydelser købes typisk på kontraktbasis til at udføre en bestemt opgave.

Freelancere findes inden for mange forskellige fag. Nogle af de mest almindelige ydelser, freelancere tilbyder, inkluderer korrekturlæsning, tekstforfatning, fotografi, søgemaskineoptimering og programmering.

Hvad er forskellen på en freelancer og en iværksætter?

En freelancer og en iværksætter minder på mange måder om hinanden. Begge er deres egen chef, driver deres egen virksomhed og skal selv skaffe opgaver og kunder, som vil købe deres ydelser.

Den primære forskel på en freelancer og en iværksætter er, at freelancere typisk bliver freelancere med det formål at kunne være herre over deres egen tid. Så længe opgaven bliver udført inden for den aftalte tidsramme, bestemmer du som freelancer selv, hvor og hvornår du vil arbejde.

For en iværksætter er det primære fokus typisk at skabe vækst i virksomheden. En iværksætter stræber altså ofte efter at kunne ansætte medarbejdere og opbygge en større forretning – eller måske endda tjene penge på at sælge virksomheden videre.

Selvstændig eller lønmodtager som freelancer?

Vi definerede tidligere en freelancer som en selvstændig erhvervsdrivende. Men faktisk kan du som freelancer vælge, om du vil organisere dig som selvstændig eller som lønmodtager. Du skal også være opmærksom på, at selvom du indgår en aftale med en virksomhed, der klart erklærer, at du er selvstændig freelancer, kan SKAT underkende aftalen, hvis de ikke mener, at betingelserne for at være selvstændig er opfyldt.

Som selvstændig freelancer driver du virksomhed for egen regning og risiko. Dit formål er at generere overskud, og du skal markedsføre og sælge dine ydelser. Som virksomhedsejer har du også andre skatteforhold end en lønmodtager. Blandt andet kan du få fradrag for dine udgifter i forbindelse med driften af din virksomhed.

For en selvstændig freelancer gælder også, at du:

 • Fakturerer og har mere end én kunde, som du leverer til.
 • Arbejder over 30 timer om ugen i din virksomhed.
 • Omsætter for mere end 50.000 inden for 12 på hinanden følgende måneder.
 • Arbejder på dit eget udstyr og i dit eget navn.

Er du derimod lønmodtager-freelancer, udfører du opgaver mod et honorar – du har altså ikke din egen virksomhed. Da din status ikke er entydig, har du som udgangspunkt ikke de samme rettigheder som en almindelig lønmodtager, som for eksempel løn under ferie eller sygdom.

Som lønmodtager-freelancer gør det sig gældende, at du:

 • Hyres til forskellige arbejdsopgaver og får din betaling trukket fra A-skat.
 • Ikke har et fast ansættelsesforhold med din arbejdsgiver.
 • Ikke fakturerer og ikke har et CVR-nummer – du får altså lønsedler eller sender lønopgørelser.
 • Arbejder personligt i et tjenesteforhold.

For at kunne betragtes som lønmodtager-freelancer, skal du skattemæssigt kunne defineres som lønmodtager. En af forudsætningerne for dette er, at du ingen personlig økonomisk risiko har ved at udføre arbejdet.

Det vil sige, at hvis du bliver syg og ikke kan udføre opgaven, og det er dig personligt, som bærer det fulde økonomiske ansvar herfor, er du selvstændig freelancer. Bæres det fulde økonomiske ansvar derimod af den virksomhed, som du udfører arbejdet for, vil du kunne betragtes som lønmodtager-freelancer.

Du kan læse mere om afgrænsningen mellem en selvstændig og en lønmodtager i SKATs vejledning her.

Freelancer – fordele og ulemper.

Der er både fordele og ulemper ved at være freelancer. Inden du kaster dig ud i det, er det derfor vigtigt at sætte dig grundigt ind i, hvad du skal forvente af en tilværelse som freelancer.

Fordele ved at være freelancer:

 • Du er din egen chef og kan planlægge dine egne arbejdsdage og arbejdstider, samt hvor du vil arbejde.
 • Som freelancer får du ofte en højere timeløn end en almindelig lønmodtager, da du selv kan beholde overskuddet fra dine arbejdsopgaver. Du bestemmer også selv prisen for din ydelse – og du kan regulere den, når du har brug for det.
 • Du kan specialisere dig inden for det fag, du ønsker, og du får mulighed for at vælge præcis hvilke af dine kompetencer, du vil have i spil.
 • Som freelancer har du mulighed for at variere dine arbejdsopgaver så meget, du ønsker. Du kan prøve kræfter med en ny branche eller nye udfordringer, præcis som det passer dig – uden at søge nyt job.
 • Du vil opleve at arbejde med mange forskellige typer virksomheder og mennesker. Det giver dig også mulighed for at opbygge et stærkt netværk, som kan hjælpe med at sikre, at du altid har kunder til dine ydelser.

Ulemper ved at være freelancer:

 • Som din egen chef er du selv ansvarlig for at sikre din indtægt. Du skal selv skaffe arbejdsopgaver, strukturere din tid og sørge for at nå i mål med dine opgaver.
 • Dit arbejde vil typisk variere fra måned til måned – og det vil din indkomst også. Du skal derfor sørge for at være økonomisk på forkant med de måneder, hvor du tjener mindre.
 • Som freelancer har du ingen, der indbetaler til feriepenge, pension eller løn under sygdom. Bliver du syg, eller er du nødt til at tage et par dage fri, er det altså for egen regning – og det kan hurtigt blive dyrt.
 • Du er selv ansvarlig for alle de opgaver, der følger med en tilværelse som freelancer. For eksempel skal du selv ordne regnskab og stå for dine egne lønforhandlinger. Nogle af disse opgaver kan outsources.
 • Som freelancer er det ofte svært at holde arbejdsliv og privatliv adskilt. Du vil muligvis komme til at arbejde mere, og det er kun dig selv, som kan bestemme, hvornår dagen er slut. Det kan derfor være udfordrende at skelne mellem, hvornår du er på arbejde, og hvornår du har fri.

Hvordan bliver man freelancer?

Det er ikke svært at starte som freelancer. Vil du være selvstændig freelancer, kræver det blot, at du opretter en virksomhed og finder kunder, som har brug for din ydelse. Det er nemt at oprette din virksomhed. Alt, du skal gøre, er at følge vejledningen på Virk.dk . Afhængigt af din virksomhedstype og din forventede omsætning kan det også være et krav, at du opretter et CVR-nummer. Det kan du læse mere om her .

Hvis dit arbejde har med et fysisk produkt eller en tjenesteydelse at gøre, kan det tage lidt tid at komme i gang som freelancer. Er du derimod webudvikler, tekstforfatter eller lignende, har du typisk ikke brug for meget mere end en computer for at komme i gang.

Før du starter, skal du være opmærksom på, at det kan være et krav fra banken, at du opretter en erhvervskonto til din virksomhed. Ejer du eksempelvis et selskab, er det et krav, at din virksomhedsøkonomi holdes adskilt fra din privatøkonomi. Du kan også med fordel få et regnskabsprogram, der kan hjælpe dig med at holde styr på dit regnskab og virksomhedens daglige bogføring.

Læs mere: Guide: Sådan bliver du freelancer

Hvilken virksomhedstype skal du vælge som freelancer?

De fleste selvstændige freelancere vælger at oprette en enkeltmandsvirksomhed. En enkeltmandsvirksomhed er en virksomhed, hvor der kun er én ejer.

I modsætning til andre virksomhedsformer er der intet kapitalkrav for oprettelsen af en enkeltmandsvirksomhed. Derfor egner virksomhedsformen sig især til nystartede iværksættere og selvstændige – heriblandt freelancere. Det er desuden gratis at registrere en enkeltmandsvirksomhed hos Erhvervsstyrelsen.

Tip: Læs mere om de forskellige virksomhedsformer her.

Hvor meget tjener en freelancer?

Det er forskelligt, hvad en freelancer tjener. Som udgangspunkt bør en freelancer have en timepris, der svarer til 2,5 gange den gennemsnitlige timeløn, som en fastansat i en tilsvarende stilling tjener.

Det lyder måske højt. Men du skal huske på, at du som freelancer selv skal betale for fridage, ferie, sygdom og pension. Derudover skal du også være opmærksom på de mange omkostninger, du selv skal dække som freelancer – det gælder eksempelvis omkostninger til forsikringer, kontorplads, internet, kørsel og meget mere. Du skal derfor sørge for, at din indtægt rækker dertil.

Læs mere: Guide: Løn som freelancer

Senest opdateret d. 07/11/2023. Vi har samlet generelle oplysninger, men der kan være særlige regler eller omstændigheder for dig og din virksomhed, som du bør være opmærksom på.