verybigimage
Opstart af virksomhedUdgivet

Ejeraftale (aktionæroverenskomst)

En ejeraftale er et juridisk bindende dokument, du kan få lavet i forbindelse med at stifte et selskab. Det er relevant for dig, der har en partner i selskabet eller andre kapitalejere at dele ejerskabet med. Med en ejeraftale kan I regulere de gældende forhold mellem ejerne. Ejeraftalen kan også beskrive, hvad I skal gøre, hvis I bliver uenige, og hvordan en kapitalejer kan træde ud af selskabet. Når der er flere ejere i et selskab, kan det være en god idé med en ejeraftale, fordi det kan løse potentielle konflikter hen ad vejen. Her vil vi forklare, hvad en ejeraftale er.

Hvad er en ejeraftale?

En ejeraftale – også kendt som en aktionæroverenskomst – er en privatretlig aftale, der indgås mellem kapitalejere af et selskab.

Selve selskabet er ikke en del af ejeraftalen, og vilkår beskrevet i ejeraftalen har derfor ingen retsvirkning for selskabet.

Derfor er det heller ikke et krav, at du laver en ejeraftale, når du stifter et selskab. Men det kan være en god idé.

Hvis I er flere parter om at eje et selskab, vil en fyldestgørende ejeraftale beskrive rammerne for samarbejdet.

Der er ingen fast formel for, hvilke områder en ejeraftale skal beskrive. Det kommer helt an på jer og jeres selskab.

Hvad kan en ejeraftale indeholde?

For at sætte tankerne lidt i gang har vi samlet en liste over typiske emner, du kan overveje at inkludere i din ejeraftale.

Typiske oplysninger at inkludere i en ejeraftale

 • Ejerskabsandel

Her kan du specificere den procentdel af selskabet, som hver ejer har.

 • Stemmeret og beslutningstagning

Angiv hvem, der tager vigtige beslutninger i selskabet.

 • Ledelsesstruktur

Definér roller og ansvarsområder for hver ejer, og hvilke beslutninger I har mandat til at træffe.

 • Exit-strategi

Beskriv processen for, hvordan en ejer kan træde ud af selskabet. For eksempel kan du beskrive, hvilke regler, der gælder for salg af aktier eller overdragelse af ejerandele.

 • Kompensation og udbetaling af overskud

Aftal, hvordan overskuddet vil blive udbetalt mellem jer.

 • Fortrolighed og konkurrenceklausuler

Her kan du komme ind på bestemmelser om fortrolighed for at beskytte selskabets forretningshemmeligheder.

 • Konflikthåndtering

Fastlæg procedurer til at håndtere eventuelle konflikter mellem ejerne.

 • Tidsrammer og revision

Angiv eventuelle tidsrammer for at revidere ejeraftalen og foretage justeringer.

 • Andre forhold

Overvej andre vigtige forhold, der er relevante for ejerne.

Husk, at listen foroven ikke er udtømmende. Der kan være mange andre relevante elementer, du har brug for at få specificeret i din ejeraftale.

Du kan også med fordel læse videre om ejeraftalen i Erhvervsstyrelsens vejledning til ejeraftaler her .

Hvornår giver det mening at få lavet en ejeraftale?

At få lavet en ejeraftale kan være godt givet ud i flere situationer. Det kommer naturligvis altid an på din specifikke situation, men her er nogle eksempler:

Når I er flere ejere

Hvis I er flere ejere eller aktionærer i selskabet, kan det være godt at have en ejeraftale for at klargøre ejerskabsforholdene.

Hvis I fornemmer der kan opstå uenigheder

Hvis I har forskellige synspunkter, mål eller strategier for selskabet, kan en ejeraftale hjælpe med at forebygge og løse eventuelle uenigheder.

Hvis I har en kompleks ledelsesstruktur

Hvis I har en kompleks ledelsesstruktur med flere ejere, kan en ejeraftale hjælpe med at præcisere jeres roller og ansvarsområder.

Andre vigtige dokumenter ved selskabsstiftelse

Når du stifter et selskab, er der en række juridiske dokumenter, du med høj sandsynlighed også skal have styr på.

Se nogle af dem herunder:

 • Stiftelsesdokument
 • Vedtægter
 • Ejerbog

Senest opdateret d. 25/10/2023. Vi har samlet generelle oplysninger, men der kan være særlige regler eller omstændigheder for dig og din virksomhed, som du bør være opmærksom på.