verybigimage
Opstart af virksomhedUdgivet

Stiftelsesdokumenter: Grundlaget for dit selskab

Når du opretter et selskab – f.eks. et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S) – er det et krav, at du har et stiftelsesdokument. Her kan du læse om, hvad et stiftelsesdokument er, og hvad det skal indeholde.

Hvad er et stiftelsesdokument?

Et stiftelsesdokument er et juridisk dokument, som du skal bruge, når du opretter et selskab. Det indeholder vigtige oplysninger om dit nye selskab, såsom navn, adresse, formål, ejerstruktur og ledelsesstruktur.

Stiftelsesdokumentet er normalt udarbejdet af dig, der har grundlagt selskabet eller af en advokat eller revisor med ekspertise inden for erhvervsjura og selskabsloven.

Når stiftelsesdokumentet er udarbejdet, skal det sendes til Erhvervsstyrelsen via Virk.dk . Der er to ugers deadline til at uploade stiftelsesdokumentet, efter det er blevet underskrevet af alle relevante parter.

Efter stiftelsesdokumentet er registreret og godkendt hos Erhvervsstyrelsen, kan du igangsætte processen med at få oprettet CVR-nummer og blive momsregistreret .

Hvilke oplysninger skal der være med i et stiftelsesdokument?

Når du udarbejder et stiftelsesdokument, er der nogle oplysninger, som skal være med. Derudover er der også nogle oplysninger, du måske skal inkludere.

Oplysninger du skal have med

Følgende skal du altid have med i dit stiftelsesdokument:

 • Navn på selskabet
 • Adresse
 • Eventuelt CVR-nummer for kapitalselskabets stiftere
  Tegningskurs for kapitalandele
 • Fristen for at tegne kapitalandele, såfremt de ikke er tegnet ved stiftelsen
 • Fristen for indbetaling af kapitalandelene
 • Dato for hvornår stiftelsen skal have retsvirkning
 • Dato for hvornår stiftelsen skal have regnskabsmæssig virkning
 • Hvorvidt kapitalselskabet skal afholde omkostningerne ved stiftelsen, og hvis det skal det, de anslåede omkostninger.

Du kan læse mere om krav til stiftelsesdokumenter i Erhvervsstyrelsens vejledning til selskabsstiftelse .

Udover stiftelsesdokumentet er der en række andre juridiske dokumenter, som også er relevante for dig, der skal til at oprette et selskab. Det er for eksempel vedtægter, ejerbog og ejeraftale. Læs mere om det ved at trykke på linkene nedenunder.

 • Vedtægter
 • Ejerbog
 • Ejeraftale

Senest opdateret d. 25/10/2023. Vi har samlet generelle oplysninger, men der kan være særlige regler eller omstændigheder for dig og din virksomhed, som du bør være opmærksom på.