verybigimage
PrivatøkonomiUdgivet

Er din konto blevet malket af ulovlige valutagebyrer.

Af Ann Lehmann Erichsen, uafhængig forbrugerøkonom, der samarbejder med Lunar

To store banker fik den 30. marts besked på at sænke deres valutatillæg på betalingskortet. Har du styr på det "usynlige valutatillæg"? Og hvor kan du få det mindste gebyr? Forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen guider dig.

Du kender det godt. Når du rejser i udlandet, bruger du dit kort til betalinger.

Hæver du kontanter, betaler du et kontanthævegebyr, der kan være på op til 50 kr. Og ikke nok med det. Oveni betaler du også det mere ’usynlige’ valutatillæg, som reelt er et vekselgebyr, for hver gang du bruger dit kort i udlandet eller køber varer på udenlandske hjemmesider.

Når jeg kalder valutatillægget ’usynligt’, er det fordi, de fleste ikke er så opmærksomme på den udgift.

I de fleste banker ligger valutatillægget på enten 1,5 eller 2 pct. af det beløb, du betaler med kortet. Procentsatsen afhænger af hvilken valuta, du handler i. Omregnet til kroner, betyder valutatillægget, at du betaler hhv. 15 kr. og 20 kr. i ’vekselgebyr’ til banken, hver gang du bruger kortet til at betale, hvad der modsvarer 1000 danske kr.

Valutaveksling har været en malkeko.

De senere år har flere banker skruet for højt op for valuta-gebyrknappen. Faktisk har valutatillægget vokset sig så stort, at Konkurrencerådet den 30. marts 2022 greb ind over for to bankers valutatillæg.

To store banker, har fået besked på at sænke deres valutatillæg på Visa/dankortet, og de skal rette ind senest den 30. juli i år.

Konkurrencerådet vurderer, at de to bankers valutatillæg er urimeligt høje i forhold til de omkostninger, valutatillægget skal modsvare. Sagt med andre ord, så har valutaveksling været en alt for stor malkeko, og det er din konto, der blev malket.

Gebyrer må ikke være pengemaskiner.

Bankerne må gerne tjene på gebyrerne, så længe gebyrerne er rimelige.

Men betalingslovens paragraf 122, stk. 1, siger også, at banker ikke må pålægge dig ’urimelige’ priser og gebyrer, når du bruger dit betalingskort i udenlandsk valuta.

Urimeligt høje gebyrer er altså ulovlige.

Det er vigtigt, at du som forbruger kan stole på, at du ikke betaler urimeligt meget for at bruge dit betalingskort, når du køber noget i udenlandsk valuta.

Konkurrencerådets afgørelse siger dog ikke et ord om, hvor langt gebyret skal ned. Bankerne skal sætte prisen ned til et ’rimeligt’ niveau. Om det er fra 1,5 pct. ned til 1 pct., vides ikke. Det må tiden vise, og det kan godt trække ud, før vi får svar på, hvad et rimeligt niveau er. De to banker er uenige i afgørelsen, og den ene vil klage over afgørelsen.

Bliver der klaget over afgørelsen, kan det betyde, at gebyret måske først bliver nedsat langt ude i fremtiden.

Er du træt af høje valutagebyrer?

Er du træt af høje gebyrer – her og nu, kan du glæde dig, hvis du har et Lunar-kort. Lunars ’gebyrknap’ er indstillet på laveste niveau sammenlignet med andre banker. Det fremgår af en prisundersøgelse, som jeg gennemførte i sommer . På den ene kort, hvor Lunar har et valutagebyr, ligger gebyret på 1 pct. Så lavt ligger ingen andre. På andre af Lunars betalingskort er der intet gebyr.