Privatøkonomi -

Sådan dækker din Lunar Premium og Pro rejseforsikring

Du har kortet med overalt, derfor har vi inkluderet en af Danmark’s bedste rejse- og bagageforsikringer i Premium og Pro, så du er dækket i hele verden. Også hvis du ødelægger noget i en AirBnB-bolig.

Hvis du mister din bagage i lufthavnen, knækker en tand på Bali eller ødelægger en stol i en AirBnB-lejlighed i New York, så hjælper rejseforsikringen, der følger med Lunar Premium og Pro.

Hvis du køber din rejse og dit ophold til ferien med dit Lunar Premium eller Pro-kort, er du automatisk dækket af en førsteklasses rejseforsikring. Her får du det fulde overblik over, hvad forsikringen dækker.

Vil du også have en førsteklasses rejseforsikring?
👉 Tilmeld dig Lunar Premium eller Pro i appen

✅ Område


Verdensdækning - din forsikring dækker både rejser i EU/EØS-lande og i resten af verden.

✅ Dækningsperiode


Rejser der varer i maksimalt 30 dage.

✅ Hjemtransport ved sygdom, tilskadekomst eller død


Forsikringen erstatter rimelige og nødvendige udgifter til transport hjem til Danmark eller Norden med almindeligt transportmiddel, ambulance eller ambulancefly.

✅ Hjemkaldelse


Forsikringen dækker nødvendige ekstraudgifter til hotel, forplejning, udgifter til hjemtransport af køretøj og transport til rutefly på økonomiklasse.

✅ Evakuering og ufrivilligt ophold


Dokumenterede udgifter dækkes hjem til Danmark eller til nærmeste sikre destination, dog højest rutefly på økonomiklasse. Nødvendige udgifter for ufrivilligt ophold dækkes i indtil 3 måneder, til forplejning (op til 1.200 kr. pr. påbegyndt rejsedøgn) og ophold og transport (op til 100.000 kr. i alt).

✅ Eftersøgning og redning


Forsikringen dækker eftersøgning og redning i indtil 14 dage med op til 100.000 kr. pr. begivenhed, og af en radius på 50 km.

✅ Psykologisk krisehjælp


Forsikringen dækker op til 10.000 kr., for telefonisk psykologisk krisehjælp på rejsedestinationen, når en dækningsberettiget begivenhed på rejsen har medført en psykisk krise.

✅ Bagageforsinkelse


Forsikringen dækker hvis din indskrevne bagage er forsinket i mere end 5 timer, efter din ankomst til rejsens bestemmelsessted. Forsikringen dækker forsinket bagage med op til 1.000 kr. pr. påbegyndt døgn til køb af tøj og toiletartikler, dog maks. 3.000 kr.

✅ Personlige ejendele


Forsikringen dækker dine ting, som du har med som bagage, får eller køber på rejse til/fra og i udlandet. Forsikringen dækker op til 10.000 pr. forsikret person for hele rejseperioden. Der gælder en selvrisiko på 500 kr. pr. skade.

✅ Rejsedokumenter


Forsikringen dækker ved tab eller tyveri, ran og røveri af rejsedokumenter herunder rejsebilletter, pas, visum, betalingskort og kreditkort under rejsen. Forsikringen dækker op til 2.500 kr. pr. skadebegivenhed, uanset antal dokumenter. Derudover dækker forsikringen også genanskaffelses-udgifter af rejsebilletter, pas, visum, betalingskort og kreditkort, og rimelige og nødvendige udgifter til transport, gebyrer, foto, telefonopkald til ambassade og lign.

✅ Privatansvar - Ting og person


Hvis du som privatperson forvolder person- eller tingskade, og derved pådrager dig et erstatningsansvar. Det er en betingelse for erstatning, at du ikke anerkender erstatningspligten eller godkender erstatningskravet uden vores accept. Vi bestemmer i øvrigt sagens behandling.

✅ Privatansvar - Tabt depositum ved lejet feriebolig


Hvis du som privatperson forvolder en tingskade på lejet feriebolig, og derved pådrager dig et erstatningsansvar og indbetalt depositum bliver trækket. Du skal kunne dokumentere at lejemålet er betalt mindst til 75% med dit Lunar Premium-kort inkl. det tabte depositum til udlejeren.

Forsikringssummer:

  • Tingskade er dækket med op til 2 mio. kr.
  • Personskade er dækket med op til 10 mio. kr.
  • Tabt depositum er dækket med op til 2.000 kr. pr. lejemål.

✅ Ulykke - Varigt mén som følge af ulykkestilfælde


Forsikringen dækker følger af ulykkestilfælde, og giver ret til erstatning ved varigt mén på 8% eller derover. Erstatning beregnes som en procentdel af forsikringssummen, som svarer til den fastlagte méngrad på 8% eller derover, og udbetales på grundlag af forsikringens størrelse på ulykkestidspunktet. Erstatning udbetales til dig, når du er over 18 år, hvis ikke andet er aftalt. Erstatning til børn under 18 år udbetales til forældrene. Forsikringssummen for varigt mén er 300.000 kr.

✅ Ulykke - Dødsfald som følge af et ulykkestilfælde


Forsikringen giver ret til erstatning ved dødsfald, der er en direkte følge af et ulykkestilfælde, når dødsfaldet sker inden for et år efter ulykkestilfældet. Forsikringssummen ved dødsfald er 200.000 kr., dog for børn under 18 år udbetales der kun et beløb på 50.000 kr. til begravelseshjælp.

✅ Ulykke - Tandskade


Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling efter et ulykkestilfælde.

✅ Overfald


Forsikringen dækker, hvis tredjemand forsætligt påfører dig en personskade. Forsikringen dækker op til 400.000 kr.

✅ Retshjælp


Forsikringen dækker udgifter til retshjælp, hvis du har søgt bistand hos en advokat, som har påtaget sig sagen. Forsikringen dækker indtil 100.000 kr. Der gælder en selvrisiko pa. 10% af de dækningsberettigede omkostninger, dog min. 2.500 kr.

Se forsikringsbetingelserne for Lunar Premium her .

Se forsikringsbetingelserne for Lunar Pro her .

Opgradér din bankoplevelse med Lunar Premium eller Pro

⭐️ Få eksklusive Premium-kort i valgfri farve - eller få et metalkort med Pro

⭐️ Vælg din egen PIN-kode

⭐️ Slip for urimelige gebyrer i hele verden

⭐️ Få tre konti med Premium og seks med Pro

⭐️ Eksklusive Premium- og Pro-fordele

👉 Tilmeld dig Lunar Premium eller Pro i appen