verybigimage

Pressemeddelelse

Iværksættere til politikere: Fire initiativer I bør fokusere på.

Udgivet 22. november 2023.

Færre regler og mindre bureaukrati, skattemæssige incitamenter og adgang til en erhvervskonto. Det er et par af de forslag, som de danske iværksættere ønsker, at politikerne sætter fokus på i den kommende iværksætterstrategi. Det viser en ny undersøgelse fra Lunar.

Regeringen forventer at præsentere en ny strategi for iværksættere inden udgangen af året. Formålet er at styrke iværksætteri i hele Danmark. Når man spørger iværksætterne selv, er der særligt fire initiativer, som de ønsker politisk fokus på i det kommende udspil. Det viser en ny undersøgelse blandt danske virksomhedsejere foretaget af Lunar.

”Iværksætteri er godt for dansk konkurrenceevne, vækst og innovation. Derfor skal vi gøre det lettere for de danske iværksættere at starte, drive og vækste deres virksomhed. Det starter med, at vi lytter til, hvad de har at sige”, siger Anne Marie Kindberg, Kommerciel Chef i Lunar Bank.

Lunar retter i undersøgelsen fokus mod 618 mindre iværksættervirksomheder med under 10 medarbejdere. Og det er der en grund til.

”Fokus i debatten indtil nu har særligt været på de teknologitunge højvækstvirksomheder. Vi tilhører selv den kategori, men vi må altså ikke glemme de mindre erhvervsdrivende og de selvstændige, som udgør en stor del af de danske iværksættere”, siger Anne Marie Kindberg.

Færre regler og mindre bureaukrati

Cirka hver anden iværksætter fremhæver færre regler og mindre bureaukrati som det primære område, de ønsker, at politikerne skal fokusere på i den kommende iværksætterstrategi. Dernæst ønsker 38% af iværksætterne, at politikerne skaber bedre skattemæssige incitamenter for de danske virksomheder.

Når iværksætterne kigger tilbage på de seneste seks måneder, har den største udfordring netop været manglende indsigt og overblik over beskatning (24%), mens hver femte fremhæver administrative byrder fx ift. krav og regulering. 28% af iværksætterne er i høj grad enig i, at der stilles for mange og for komplekse krav til virksomheder og selvstændige. Det er derfor et af de områder, som de ønsker, at politikerne skal koncentrere sig om i det kommende udspil.

”Virksomhedsejerne har et klart budskab til politikerne om at lempe den bureaukratiske byrde og de mange krav, så de kan fokusere på det, de er bedst til. Det kan forventeligt også øge lysten til at starte og drive egen virksomhed, når man ikke skal kæmpe med unødig administration”, siger Anne Marie Kindberg.

Nej til bankkonto bremser flest i opstart

Undersøgelsen viser også, at en af de største barrierer, som iværksætterne møder, når de ønsker at starte egen virksomhed, er adgang til en basal erhvervskonto i banken. 42% fremhæver det som en af de største udfordringer i opstartsfasen. Mere end hver tredje af iværksætterne ønsker derfor også, at adgang til en basal erhvervskonto bliver et fokusområde i den kommende iværksætterstrategi.

”Adgang til en basal erhvervskonto er et reelt problem, der skal løses. Det kan ikke ske med en lovbestemt ret alene, men kræver, at man ser på samspillet med anden lovgivning fx om hvidvask, som gør det svært for lovlydige iværksættere at få en konto”, siger Anne Marie Kindberg.

Manglende finansiering begrænser

Det fjerde og sidste initiativ, som iværksætterne fremhæver i undersøgelsen, er nemmere adgang til finansiering og kapital fra fx fonde i form af lån og tilskud fra det offentlige. 35% af virksomhedsejerne ønsker, at politikerne sætter dette på agendaen. Finansielle begrænsninger er en udfordring, som går igen både i opstartsfasen (25%), de seneste seks måneder (21%), og når iværksætterne skal kigge to år fremad (20%).

”Udfordringer med adgang til finansiering og kapital går igen i alle stadier af virksomhedernes levetid. Derfor er det et vigtigt område at sætte ind politisk. Det kan både være bedre adgang til offentlige fonde og tilskud, men også friere adgang til lånefinansiering”, siger Anne Marie Kindberg.

”Vi ved, at iværksætterne er passionerede mennesker, der brænder for deres virksomhed, og som er en vigtig inspirationskilde for andre til at følge i deres fodspor. Derfor skylder vi dem at skabe de bedste rammer og fjerne unødvendige barrierer”.

De 4 vigtigste initiativer, iværksætterne ønsker politisk fokus på i den kommende iværksætterstrategi

  • Færre regler og mindre bureaukrati for virksomhederne (49%)
  • Skattemæssige incitamenter, fx sænkelse af selskabs- og topskat samt aktie- og kapitalbeskatning (38%)
  • Gøre det nemmere at få adgang til en erhvervskonto i banken (35%)

Nemmere adgang til finansiering og kapital, fx gennem fonde, lån og tilskud fra det offentlige. (35%).

Om undersøgelsen:

Undersøgelsen er baseret på 618 besvarelser blandt Lunars erhvervskunder, der alle er virksomhedsejere og bosat i Danmark. Besvarelsen er indsamlet fra den 9/10 til 26/10 2023.

Om Lunar:

Lunar er en digital udfordrerbank der gør det enkelt for virksomheder og privatpersoner at håndtere deres økonomi, og giver dem kontrollen tilbage ved at bygge den bedste nordiske hverdagsbank. Lunar blev grundlagt i Aarhus og beskæftiger i dag ca. 500 medarbejdere i København, Aarhus, Stockholm og Oslo. I 2019 fik Lunar banklicens og er nu én af få banker med en nordisk bankplatform. Lunar har i dag mere end 900.000 privat- og erhvervskunder i hele Norden. https://www.lunar.app

Appendix

Nedenstående viser de største udfordringer, som iværksætterne oplevede, da de startede egen virksomhed samt de seneste seks måneder. Derudover vises, hvilke udfordringer iværksætterne forventer at skulle kæmpe med de næste to år.

Iværksætternes fire største udfordringer, da de startede virksomheden

1.     Udfordringer med at få adgang til en basal erhvervskonto (42%).

2.     Manglende kompetencer og viden om opstart af virksomhed (29%).

3.     Indsigt og overblik over beskatning, herunder moms (25%).

4.     Finansielle begrænsninger i forhold til at rejse kapital og få lån (25%).

Respondenterne har kunnet vælge max 2 svarmuligheder.


Iværksætternes fire største udfordringer de seneste seks måneder

1.     Indsigt og overblik over beskatning, herunder moms (24%)

2.     Skabe balance mellem arbejdsliv og privatliv (22%).

3.     Finansielle begrænsninger i forhold til at rejse kapital eller få lån (21%).

4.     Administrative byrder fx ift. krav og regulering (20%).

Respondenterne har kunnet vælge max 2 svarmuligheder.


Forventninger til de fem største udfordringer de næste to år

1.     Skabe balance mellem arbejdsliv og privatliv (24%).

2.     Konkurrence fra konkurrenter på markedet (24%).

3.     Administrative byrder fx ift. krav og regulering (21%).

4.     Samfundsøkonomisk usikkerhed i Danmark (20%).

5.     Finansielle begrænsninger ift. at rejse kapital eller få lån (20%).

Respondenterne har kunnet vælge max 2 svarmuligheder.