verybigimage
IværksætteriUdgivet

Kørselsgodtgørelse som selvstændig.

Er du selvstændig, og bruger du din egen private bil til arbejdsrelateret kørsel? Så bruger du din bil til såkaldt ‘erhvervsmæssig kørsel’ – og det betyder, at du kan få skattefri kørselsgodtgørelse. Her kan du læse mere om, hvordan ordningen fungerer, og hvilke krav du skal opfylde for at få kørselsgodtgørelse. Senest opdateret d. 7/3-2023.

Hvad er kørselsgodtgørelse?

Kørselsgodtgørelse kaldes også kilometergodtgørelse og betyder, at du kan få dækket nogle af dine udgifter i forbindelse med din transport til og fra arbejde, når du kører i egen bil. Disse udgifter kan eksempelvis være til brændstof, forsikring, vedligeholdelse og så videre.
Din transport til og fra arbejde kaldes også ‘erhvervsmæssig kørsel’. Erhvervsmæssig kørsel inddeles i tre typer:

 • Kørsel mellem arbejdspladser for samme arbejdsgiver i egen bil. Vær opmærksom på, at hvis din arbejdsplads er i din private bolig, vil kørsel fra din bolig ikke anses som erhvervsmæssig kørsel.
 • 60-dages-reglen for skattefri kørselsgodtgørelse – det vil sige kørsel mellem dit hjem (din bopæl) og din arbejdsplads i højst 60 dage inden for en forudgående periode på 12 måneder.
 • Kørsel inden for samme arbejdsplads i egen bil.

Tip: Du kan finde reglen for erhvervskørsel i Ligningsloven

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende og bruger din egen private bil til erhvervsmæssig kørsel, kan du fratrække kørselsgodtgørelsen i virksomhedsordningen og få udbetalt kørselsgodtgørelsen skattefrit.
Ejer dit firma bilen, skal du ikke have kørselsgodtgørelse, men derimod blot bogføre omkostningerne, hvor de hører til i dit regnskab.

Kørselsgodtgørelse eller kørselsfradrag – hvad er forskellen?

Kørselsfradrag er et fradrag, du kan få på din årsopgørelse, når du rejser til og fra arbejde, hvorimod kørselsgodtgørelse er en sats, du kan få udbetalt, hvis du kører i egen bil i firmaregi.
Er du eksempelvis konsulent, og kører du i egen bil til og fra kundemøder, kan du få kørselsgodtgørelse for de kilometer, du har kørt i forbindelse med dit arbejde.

Skattefri kørselsgodtgørelse som selvstændig.

For at få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse som selvstændig, skal du opfylde visse krav:

 • Hvis du er ejer af et ApS, kan du kun få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse, hvis du også får udbetalt reel løn. Det betyder, at du ikke kan få udbetalt kørselsgodtgørelse, hvis du ikke får løn endnu.
 • Din kørselsgodtgørelse skal være opgjort efter de faktiske kilometer, du har kørt. Hvis du får udbetalt et fast beløb uafhængigt af, hvor meget du reelt kører, bliver beløbet skattepligtigt.
 • Du samt eventuelle ansatte, der skal have udbetalt kørselsgodtgørelse, skal huske at føre kørebog. Det er arbejdsgivers pligt at føre kontrol med de ansattes oplysninger om erhvervsmæssig kørsel.
 • Hvis du modtager B-indkomst – for eksempel hvis du er kunstner eller foredragsholder – kan du ikke få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse.

Læs også:  Regnskab for enkeltmandsvirksomheder

Satser for kørselsgodtgørelse 2022.

Når du skal bogføre kørselsgodtgørelse, skal du tage udgangspunkt i statens satser for kørselsgodtgørelse.
Grundet de stigende benzinpriser har Skatterådet helt ekstraordinært besluttet at hæve satserne per 1. maj 2022. Der er derfor to satser for 2022 – en sats før 1. maj og en sats efter.

Tip: Du kan se mere om satserne på Skat.dk .

Husk at føre kørebog.

For at få kørselsgodtgørelse som selvstændig, er det vigtigt, at du fører en kørebog, hvor du noterer detaljerne omkring din erhvervskørsel.
Der er ingen krav til din kørebogs udseende eller format, men der er krav til, hvad den skal indeholde. Kravene er som følger:

 • Navn, adresse, CPR-nummer eller arbejdsnummer
 • Køretøjet
 • Dato for kørslen
 • Destination(er)
 • Antal kørte kilometer
 • Beregninger eller satser
 • Kilometertæller ved  begyndelsen af den daglige kørsel og ved kørslens afslutning

Sådan fører du kørebog.

Så længe din kørebog opfylder kravene til, hvad den skal indeholde, kan du selv vælge, hvordan du vil føre den. Her har du følgende muligheder:

 1. Du kan føre en fysisk kørebog, hvori du udfylder de ovennævnte informationer hver gang, du kører i firmaregi.
 2. Du kan udfylde informationerne i et Excel-ark, et Google Sheet eller lignende. Du kan se et eksempel fra SKAT her .
 3. Du kan benytte en automatisk digital kørebog, som lever op til SKATs krav – for eksempel Driversnote eller Autolog .

Senest opdateret d. 21/03/2021.

Vi har samlet generelle oplysninger, men der kan være særlige regler eller omstændigheder for dig og din virksomhed, som du bør være opmærksom på.