verybigimage
IværksætteriUdgivet

Regnskab for enkeltmandsvirksomheder.

Har du en enkeltmandsvirksomhed, er der intet lovmæssigt krav om, at du skal offentliggøre dit regnskab – men du har stadig regnskabspligt. Her kan du læse mere om regnskabsreglerne for enkeltmandsvirksomheder, samt hvilke pligter og krav du skal være opmærksom på. Senest opdateret d. 7/3-2023.

Regnskabspligt i en enkeltmandsvirksomhed.

Har du en enkeltmandsvirksomhed , skal du være opmærksom på, at du har regnskabspligt. Det betyder, at du har pligt til at føre regnskab – også kaldet årsregnskab – for din virksomhed. Dette skyldes, at dit regnskab danner udgangspunkt for din indberetning til SKAT. Dit årsregnskab bliver dermed også dit skatteregnskab.

Der er ikke noget lovmæssigt krav om, at du skal aflevere dit regnskab til det offentlige. Det har du kun pligt til, hvis Skattestyrelsen beder dig om at fremvise det.

Skattestyrelsen kan bede om regnskabsmateriale, der går op til 5 år tilbage. Hvis du ikke har lavet et årsregnskab for din enkeltmandsvirksomhed et givent skatteår, skal du altså kunne gå tilbage i din bogføring og danne et årsregnskab, hvis skattemyndighederne beder dig fremvise det.

Derfor er det vigtigt, at du sørger for løbende at bogføre dine indtægter og udgifter gennem hele året – på den måde danner de grundlag for din virksomheds resultat i regnskabet.

Som enkeltmandsvirksomhed dækker dit skatteregnskab dit regnskabsår eller indkomstår. Regnskabsåret følger kalenderåret og løber frem til den 31. december. Du skal derfor bogføre dine indtægter og udgifter for denne periode.

Tip: Du indberetter dit skatteregnskab i dit oplysningsskema via Skat.dk .

Resultatopgørelse og balance.

Dit regnskab skal indeholde to dele:

  • Resultatopgørelse: Resultatopgørelsen er din virksomheds indtægter minus de udgifter, du har haft i løbet af et regnskabsår. Resultatopgørelsen viser altså, hvad din virksomhed har tjent i løbet af året, og om du har over- eller underskud i virksomheden. Det er resultatopgørelsen, SKAT skal bruge til at beregne, hvor meget du skal betale i skat.
  • Balance: Din balance er en opgørelse af værdien af det, din virksomhed ejer og skylder. Forskellen på disse to enheder er din virksomheds egenkapital. Balancen indeholder også din virksomheds aktiver og passiver. Hvis din virksomhed har en omsætning på mere end 300.000 kr., skal din balancesum indberettes til SKAT.

Enkeltmandsvirksomheder hører under regnskabsklasse A.

I Danmark findes der fire regnskabsklasser: A, B, C og D. Til hvert bogstav hører en række krav og regelsæt, der bliver større og mere komplekse fra A til D.

Enkeltmandsvirksomheder og andre små virksomheder hører under regnskabsklasse A. Det betyder, at enkeltmandsvirksomheder har færre krav at opfylde.

Kravene for en enkeltmandsvirksomhed er ganske enkelt, at du skal:

  • Føre regnskab
  • Indberette dine resultater til SKAT

Regnskab og moms for enkeltmandsvirksomheder.

Din enkeltmandsvirksomhed skal momsregistreres – og det betyder også, at du skal føre momsregnskab. For at kunne lave din endelige momsafregning skal du føre regnskab over dine køb og salg af produkter og ydelser.

Ved udgangen af hver momsperiode skal dit momsregnskab indberettes til Skattestyrelsen. Dine momsfrister afhænger af din enkeltmandsvirksomheds omsætning. Har du en omsætning på:

  • 0-5 millioner kr., skal du indberette moms halvårligt
  • 5-50 millioner kr., skal du indberette moms kvartalsvist
  • Over 50 millioner kr., skal du indberette moms månedligt

Dit momsregnskab skal som minimum indeholde en konto for købsmoms og salgsmoms. Det er forskellen mellem disse to momstyper, der udgør den moms, du skal indberette og betale.

Tip: Du kan læse mere om momsregistrering her.

Overvej at anskaffe et regnskabsprogram.

Bøgføringsloven stiller krav om, at virksomheder skal bogføre digitalt. Er du god til Excel, kan du vælge at bruge det til at føre regnskab for din enkeltmandsvirksomhed – men det kan være en fordel at anskaffe et regnskabsprogram til formålet.

Benytter du et program som Excel, skal du sørge for at gemme ting som kvitteringer eksternt og sørge for, at du nemt kan matche dem med posteringer flere år ud i fremtiden.

Du skal også være opmærksom på, at Excel ikke kan hjælpe dig med at holde styr på reglerne for moms og fradrag. Et regnskabsprogram vil derimod kunne hjælpe dig med de rette skabeloner, der kan sikre, at din bogføring bliver udført korrekt, og at du får de rigtige fradrag.

Prisen for et regnskabsprogram – som for eksempel Billy eller Dinero – ligger på omkring 200 kr. om måneden. Vi anbefaler, at du undersøger markedet for at finde den løsning, der egner sig bedst til dit behov og budget.

Senest opdateret d. 21/03/2023. Vi har samlet generelle oplysninger, men der kan være særlige regler eller omstændigheder for dig og din virksomhed, som du bør være opmærksom på.