verybigimage
IværksætteriUdgivet

Enkeltmandsvirksomhed.

En enkeltmandsvirksomhed (EVS) er en virksomhedsform, der egner sig godt til dig, som gerne vil prøve kræfter med at drive virksomhed. Det er typisk iværksættere, selvstændige og start-ups, der anvender enkeltmandsvirksomheder.

Key takeaways for enkeltmandsvirksomheder.

 • Det er gratis at registrere og oprette en enkeltmandsvirksomhed – derfor et oplagt valg til den nystartede iværksætter
 • Du kan ansætte medarbejdere
 • Du kan indberette moms
 • Du kan importere og eksportere varer/ydelser inden for EU’s grænser såvel som uden for EU’s grænser
 • Der er ikke noget kapitalkrav ved oprettelsen af en enkeltmandsvirksomhed – at oprette et ApS kræver for eksempel, at der minimum står 40.000 kr. på virksomhedens konto. Med enkeltmandsvirksomheden er det krav 0 kr.

Hvad er en enkeltmandsvirksomhed?

En enkeltmandsvirksomhed er en virksomhed, hvor der kun er én ejer. I modsætning til andre virksomhedsformer er der intet kapitalkrav for oprettelsen af en enkeltmandsvirksomhed, og derfor egner virksomhedsformen sig især til nystartede iværksættere og selvstændige.

Du skal være opmærksom på, at du samtidig hæfter personligt for virksomhedens økonomi. Hvis din enkeltmandsvirksomhed går konkurs, skal du altså dække gæld i virksomheden med dine private penge. Med et ApS hæfter du for eksempel kun med den kapital, du har indskudt i selskabet.

Enkeltmandsvirksomheden retter sig derfor primært mod dig, som er iværksætter eller selvstændig, og som ikke har råd til at indskyde kapital i forbindelse med at oprette et selskab. Det er også gratis at registrere og oprette en enkeltmandsvirksomhed.


Læs også: Sådan opretter du en virksomhed

Få CVR-nummer og erhvervskonto.

Med en enkeltmandsvirksomhed får du stadig adgang til mange af de fordele, som selskaber og virksomheder bringer med sig – for eksempel et CVR-nummer. Med et CVR-nummer kan du blandt andet trække virksomhedens udgifter fra i årsregnskabet, hvilket er en økonomisk gevinst for dig.

Har du ikke et CVR-nummer, kan du ikke trække udgifter fra i årsregnskabet, men du skal stadig betale skat af indtægterne. Det kan derfor typisk godt betale sig at oprette en enkeltmandsvirksomhed, fordi du netop kan få adgang til en mere fordelagtig beskatning.

Hvis du omsætter for mere end 50.000 kr. om året, er det desuden et krav, at du lader dig momsregistrere – og det kræver et CVR-nummer.

Med andre ord: Hvis du driver virksomhed med et mål om at omsætte for mere end 50.000 kr. over en periode på 12 måneder, er det et krav, at du indberetter moms.

Læg mærke til, at der er tale om “at omsætte for mere end 50.000 kr.” og ikke “at tjene mere end 50.000 kr.” –  det betyder, at du meget hurtigt kan nå grænsen på de 50.000 kr., også selvom du måske ikke er begyndt at hive særligt mange penge ud af virksomheden endnu.

Ved at oprette en enkeltmandsvirksomhed får du også en NemKonto knyttet til din virksomhed, som pengene udbetales til.

Fordelen ved at have en erhvervskonto er, at du fra starten af får adskilt din virksomhedsøkonomi fra din privatøkonomi. Hvis du på sigt omdanner din PMV til eksempelvis et ApS, er det et krav, at privatøkonomi og virksomhedsøkonomi er adskilt via en erhvervskonto til virksomheden.

Ved at have oprettet en erhvervskonto tidligt skal du ikke bøvle med den administrative byrde, der ligger i at omdanne virksomhedsøkonomien på din privatkonto til en erhvervskonto.

Fordele ved at oprette en enkeltmandsvirksomhed.

Du kan komme nemt fra start ved at oprette en enkeltmandsvirksomhed. Fordelene ved at oprette en enkeltmandsvirksomhed er:

 • Det er gratis at registrere en enkeltmandsvirksomhed hos Erhvervsstyrelsen koster
 • Der er ikke noget kapitalkrav
 • Du behøver ikke opgøre virksomhedens ejerforhold (legale og reelle ejere)
 • Du behøver ikke indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen – du skal fortsat bogføre efter bogføringsloven og indsende skatteregnskab til Skattestyrelsen
 • Intet krav om en formel ledelse, direktion eller bestyrelse. Som ejeren af enkeltmandsvirksomheden træffer du alle beslutninger selv (medmindre du giver fuldmagt til en anden part)
 • Hvis du har underskud i virksomheden, kan du trække det fra i din lønindkomst (eller din ægtefælles lønindkomst)

Ulemper ved at oprette en enkeltmandsvirksomhed.

Der findes mange forskellige virksomhedsformer, der hver især har deres egne fordele og ulemper. Ulemperne ved at oprette en enkeltmandsvirksomhed er:

 • Du hæfter med din personlige formue for eventuel gæld og underskud i virksomheden. Det gælder også udbetaling af løn til medarbejdere – er din virksomhed ikke i stand til at udbetale løn, vil du være nødsaget til at betale af egen lomme
 • Skulle der opstå behov for at indsætte nye ejere i virksomheden, vil det ikke være muligt med en enkeltmandsvirksomhed – her skal du i stedet skifte til en virksomhedsform, hvor det er tilladt (for eksempel ApS)
 • Fordi virksomhedens økonomi er bundet op på din privatøkonomi, vil et stort nok overskud i virksomheden betyde, at du skal betale topskat – med et ApS ville du have større bevægelighed i forhold til at rykke pengene rundt i selskabet
 • Selvom det er muligt at skifte virksomhedsform på sigt – for eksempel at omdanne fra enkeltmandsvirksomhed til ApS – er det stadig en omkostningstung proces.

Skatteregler for enkeltmandsvirksomheder.

Der findes tre forskellige måder at blive beskattet på, når du driver en enkeltmandsvirksomhed:

 1. Personskatteregler
 2. Virksomhedsordningen
 3. Kapitalafkastordningen

Husk: Følgende informationer er ikke udtømmende og skal ikke ses som vejledning eller rådgivning. Tag dig god tid til at undersøge reglerne selv, og tag eventuelt kontakt til en professionel rådgiver.

Personskattereglerne.

Hvis du intet foretager dig, vil du automatisk blive beskattet via personskattereglerne, når du driver en enkeltmandsvirksomhed.

Personskattereglerne er de helt almindelige skatteregler, som du kender fra et lønmodtagerjob – men i stedet for at være baseret på din løn, er beskatningen baseret på virksomhedens økonomi.

Overskud i din virksomhed vil derfor blive beskattet via din personlige indkomst.

Eksempel:

Maja driver en enkeltmandsvirksomhed, og har i løbet af 2021 haft et overskud på 500.000 kr. Derfor skal hun betale fuld personskat af hele beløbet – og det er selvom, hun udbetaler pengene som løn til sig selv eller lader dem stå i virksomheden.

Det er meget individuelt, hvilke satser ens personskat består af. Du kan finde flere oplysninger om de enkelte skattesatser på Skats hjemmeside .

Virksomhedsordningen (VSO)

Du kan også vælge at få beskattet din enkeltmandsvirksomhed efter virksomhedsordningen.

Gennem virksomhedsordningen er det muligt at lade penge stå i virksomheden, og de penge beskattes kun med 22% (selskabsskat).

Eksempel:

Maja har nu oprettet en aftale om VSO, og derfor ser hun nogle skattefordele i at lade nogle af pengene stå i virksomheden, mens hun udbetaler nogle som løn til sig selv.

Maja udbetaler 300.000 kr. til sig selv, som hun bliver beskattet for via personskatten.

Men hun lader til gengæld de resterende 200.000 kr. af overskuddet stå på virksomhedens erhvervskonto. De penge beskattes efter selskabsskatten, som er på 22%.

Slutresultatet er, at Maja nu har væsentligt flere penge mellem hænderne, selvom nogle af pengene godt nok er bundet op i virksomheden. Men det har hun det fint med, da hun også er interesseret i at vækste forretningen alligevel.

Kapitalafkastordningen.

Et alternativ til virksomhedsordningen er kapitalafkastordningen. En af de store fordele ved kapitalafkastordningen er, at den er nemmere at administrere end VSO.

Kapitalafkastordningen sørger for, at du kan beregne et kapitalafkast på aktiver i din virksomhed. Værdien af et kapitalafkast er virksomhedens aktiver ganget med en bestemt sats – kapitalafkastsatsen.

Det endelige kapitalafkast kan efterfølgende fratrækkes din personlige indkomst. Det betyder, at får lov til at betale mindre i AM-bidrag og skat, fordi din personlige indkomst simpelthen er mindre, efter du trækker kapitalafkastet fra.

Eksempel:

Maja har købt kontor og udstyr til sin enkeltmandsvirksomhed.

Kontor - 500.000 kr.

Udstyr - 150.000 kr.

Samlet værdi af aktiver - 650.000 kr.

Maja har altså et kapitalafkastgrundlag på 650.000 kr., som hun dermed kan beregne et kapitalafkast af.

For at beregne kapitalafkastet skal du gange grundlaget med den fastlagte sats. Den senest kendte sats er for 2021, som ligger på 0 procent. Læs mere om den nuværende sats på Skats hjemmeside .

I vores eksempel opnår Maja altså en skattefordel på nul kroner.

Men det er kun, fordi kapitalafkastsatsen i øjeblikket er sat til at være nul procent. Hvis vi spoler tiden lidt tilbage til år 2000, var kapitalafkastsatsen på 5 procent.

Med en sats på 5 procent ville Maja opnå et meget bedre resultat:

650.000 kr. * 0,05 = 32.500 kr.

I det her tilfælde er Majas kapitalafkast 32.500 kr., som hun dermed kan trække fra sin personlige indkomst – med andre ord undgår Maja at skulle betale AM-bidrag og skat af 32.500 kr.

Opret enkeltmandsvirksomhed.

Det er forholdsvist nemt at oprette en enkeltmandsvirksomhed.

Læs mere i vores indlæg “Sådan opretter du en virksomhed ”.

Du kan spare 20% på oprettelsen af et CVR-nummer, hos Legal Desk, med Lunar Business. Det tager ca. et kvarter, og du har dit CVR-nummer på ca. 48 timer.

Læs, hvordan du sparer 20% på dit CVR-nummer

Så er du ét skridt tættere på en virksomhed og en erhvervskonto.

Enkeltmandsvirksomhed eller ApS?

Når du står og skal vælge virksomhedsform, er der mange forskellige elementer i spil. I sidste ende vil den korrekte virksomhedsform altid afhænge i din specifikke situation og behov.

Men for at gøre det lidt nemmere for dig har vi udarbejdet en oversigt, hvor du hurtigt kan se ligheder og forskelle mellem de fire mest populære virksomhedsformer for selvstændige og iværksættere: PMV , enkeltmandsvirksomhed, I/S og ApS .

PMVEnkeltmandsvirksomhedI/SApS
CVR-nummer✔️ Ja✔️ Ja✔️ Ja✔️ Ja
Må der maksimalt være én ejer?✔️ Ja✔️ Ja❌ Nej❌ Nej
Pligt til at indsende skatteregnskab?✔️ Ja✔️ Ja✔️ Ja✔️ Ja
Pligt til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen?❌ Nej❌ NejDelvist ❌ Hvis mindst én af interessenterne er en fysisk person, er der ingen pligt til at indsende årsrapport✔️ Ja
Bogføring✔️ Ja✔️ Ja✔️ Ja✔️ Ja
Momspligt❌ NejDelvist ✔️ Hvis du omsætter for mere end 50.000 kr. over 12. mdr.Delvist ✔️ Hvis du omsætter for mere end 50.000 kr. over 12. mdr.Delvist ✔️ Hvis du omsætter for mere end 50.000 kr. over 12. mdr.
Hvor meget omsætning?Maksimalt 50.000 kr. over 12 mdr.Ingen grænseIngen grænseIngen grænse
Må der være ansatte i virksomheden?❌ Nej✔️ Ja✔️ Ja✔️ Ja
Må der handles på tværs af EU’s grænser?❌ Nej✔️ Ja✔️ Ja✔️ Ja
Krav om startkapital❌ Nej❌ Nej❌ Nej✔️ Ja - minimum 40.000 kr.

Læs mere mere om de andre typer af virksomhedsformer herunder:

Senest opdateret d. 28/03/2023. Vi har samlet generelle oplysninger, men der kan være særlige regler eller omstændigheder for dig og din virksomhed, som du bør være opmærksom på.