verybigimage
IværksætteriUdgivet

Sådan laver du din forretningsplan.

Inden du starter en virksomhed, kan det være rigtig godt givet ud at have udarbejdet en forretningsplan først. Forretningsplanen hjælper dig med at definere målet med din virksomhed, og hvordan du planlægger at komme derhen. Planen er også med til at beskrive dit produkt, din økonomi, din finansiering og mange andre vigtige elementer, der kan være nødvendige for at skabe en succesfuld virksomhed. Hvis du en dag skal tiltrække investorer til din virksomhed, vil en veldefineret forretningsplan også hjælpe dig med at overbevise dem om, at du og din virksomhed er en god investering. I indlægget her kan du læse mere om, hvordan du kan lave din forretningsplan.

Det skal der være i din forretningsplan.

Der er ingen formelle krav til, hvad en forretningsplan skal indeholde. Til gengæld er der nogle retningslinjer for forretningsplaner, som er en god idé at følge. Det gælder især, hvis banker, investorer og andre interessenter skal bruge din forretningsplan til at vurdere, om de vil investere i din virksomhed.

Med udgangspunkt i din nuværende situation skal din forretningsplan vise sammenhængen mellem, hvor din virksomhed er nu, og hvad du gerne vil opnå med den i fremtiden.

Her er nogle eksempler på, hvad du med fordel kan inkludere i din forretningsplan:

 1. Skriv et executive summary
 2. Beskriv din virksomhed
 3. Foretag markedsundersøgelse og -analyse
 4. Forklar organisationsstruktur
 5. Redegør for dine produkter/ydelser
 6. Definér din salgs- og markedsføringsplan
 7. Tænk stort og beskriv vision og udvikling
 8. Oprids potentielle risici og udfordringer
 9. Planlæg økonomi og finansiering
 10. Lav en implementeringsplan

1. Skriv et executive summary.

Et executive summary er egentlig en kort opsummering af din forretningsplan. Vi kan også kalde den for dit “elevator-pitch”. Her skal fremgå, hvad din virksomhed går ud på, og hvordan du tænker, at den kan skabe profit.

Du kan også beskrive dit team, dit produkt, din målgruppe og konkurrence. Alt der er relevant for en potentielt investor at vide, før de investerer kapital i din virksomhed.

Følg de resterende råd i vores liste her på siden, og så vil du nemmere kunne vende tilbage til opgaven om at skrive et skarpt executive summary.

2. Beskriv din virksomhed.

I din virksomhedsbeskrivelse skal du beskrive kernen i din virksomhed. Du kan for eksempel svare på spørgsmålene:

 • Hvorfor findes din virksomhed?
 • Hvilken værdi har din virksomhed for sine kunder?
 • Hvad tjener din virksomhed penge på?

Beskrivelsen skal være kort og præcis. De mere detaljerede beskrivelser af dit produkt, din målgruppe og så videre kommer senere i forretningsplanen.

3. Foretag markedsundersøgelse og -analyse.

Før du kan begynde at sælge og markedsføre dit produkt succesfuldt, skal du have undersøgt markedet. Derfor skal du foretage en markedsundersøgelse og -analyse, som opsummerer det, du skal vide for at kunne sælge produkter og ydelser til din målgruppe.

I din markedsundersøgelse skal du beskrive den typiske slutbruger (B2C), virksomhedskunde (B2B) og/eller offentlige kunde (B2G). Du skal også beskrive elementer som:

 • Kundernes geografiske afgrænsning – hvor er dine kunder henne?
 • Konkurrenceparametre – for eksempel pris, kvalitet og leveringstid. Hvordan skiller du dig ud?
 • Trusler – for eksempel nye konkurrenter eller teknologi – der kan skade din virksomheds muligheder

Du kan også vælge at anvende en persona, som er en forestillet version af din ideelle kunde. Ved at konkretisere en persona kan du nemmere udforme dit produkt og dine markedsføringsindsatser, så de appellerer bedst muligt til din målgruppe.

Når du har styr på markedsundersøgelsen og -analysen, kan du bedre vurdere din virksomheds evne til at konkurrere med de andre aktører i markedet.

4. Forklar organisationsstruktur.

Der findes mange måder at drive og strukturere virksomheder på. Som en del af din forretningsplan kan du forklare, hvordan din virksomheds organisationsstruktur er defineret.

Det er ligeså meget for din egen skyld, at du skal forklare den. Når du er din organisationsstruktur bevidst, kan du også bedre ansætte de rette mennesker, da forskellige strukturer kræver forskellige kompetencer.

Eksempler på organisationsstrukturer:

 • Organisk struktur
 • Mekanisk struktur
 • Flad struktur
 • Hierarkisk struktur
 • Matrix struktur
 • Vertikal struktur

Og det er kun et par eksempler. Der findes som sagt utallige måder at strukturere din virksomhed på. Husk dog på, at strukturen skal imødekomme det faktiske arbejde og ikke omvendt - på den måde skal en god struktur gøre det muligt for medarbejderne at arbejde effektivt frem for at presse medarbejdere ind i en struktur, som måske slet ikke imødekommer og understøtter deres arbejdsgange.

5. Redegør for dine produkter/ydelser.

Din forretningsplan skal indeholde en grundig redegørelse for de produkter og/eller ydelser, du tilbyder. I redegørelsen skal du blandt andet svare på:

 • Hvilke produkter og/eller ydelser vil du tilbyde?
 • Hvordan skiller de sig ud i forhold til konkurrenternes?
 • Hvilken værdi skaber de, og hvilke problemer løser de for dine kunder?
 • Hvilken lagerstørrelse har du brug for?
 • Bruger du leverandører?
 • Hvor meget koster et lignende produkt/ydelse hos en konkurrent?

Der kan være mange relevante ting at beskrive for produkter/ydelser, og listen er derfor ikke udtømmende men blot til inspiration.

6. Definér din salgs- og markedsføringsplan.

Din salgs- og markedsføringsplan skal definere, hvordan du vil sælge og markedsføre din virksomhed. Din plan kan for eksempel indeholde:

 • Konkrete aktiviteter – som Facebook-annoncer eller deltagelse på messer
 • Hvornår dine salgs- og markedsføringsaktiviteter skal finde sted
 • Hvem målgruppen er for dine aktiviteter
 • Hvad de forskellige aktiviteter koster
 • Hvilke metrics du måler som succeskriterie for marketingindsatser

Her beskriver du også dit årlige budget til markedsføring samt lanceringsbudgettet til særlige markedsføringsaktiviteter.

7. Tænk stort og beskriv vision og udvikling.

Selvom din virksomhed ikke er startet endnu, er det en god idé at tænke over, hvordan du forestiller dig, at virksomheden vil udvikle sig de næste tre år. At have en vision om en større, mere interessant virksomhed vil styrke dig som virksomhedsejer og klæde dig bedre på til at møde de udfordringer, der vil komme.

I beskrivelsen af din virksomheds udvikling skal du gøre dig overvejelser om:

 • Produkter og/eller ydelser
 • Kunder
 • Forventet omsætning
 • Forventet overskud
 • Virksomhedsmål

8. Oprids potentielle risici og udfordringer.

En god plan tager højde for potentielle risici og udfordringer, så du tidligt i processen kan forebygge, at de sker.

Tænk derfor på, hvilke mulige udfordringer, du vil kunne støde på i dit forretningseventyr. Når du har opridset potentielle risici og udfordringer, bør du også opridse mulige løsninger på de potentielle problemer.

På den måde er du velforberedt i worst case scenario. Som den succesrige entreprenør Mærsk Mc-Kinney Møller er kendt for at sige: “Intet tab bør ramme os, som kan undgås ved rettidig omhu”.

9. Planlæg budgetter og finansiering.

Dine budgetter skal sætte tal på de virksomhedsplaner, du har beskrevet i de tidligere afsnit. Det er derfor vigtigt, at du har været så konkret i dine planer som muligt – jo mere konkrete dine planer er, jo nemmere er det at lave dine budgetter.

Din forretningsplan bør typisk indeholde fire budgetter:

 • Privatbudget
 • Etableringsbudget
 • Driftsbudget
 • Likviditetsbudget

Tip: Læs her, hvordan du laver et budget til din virksomhed .

I forhold til finansiering skal du beskrive din virksomheds samlede behov for økonomi i form af startkapital, likviditetsbehov, investeringsbehov, behov for tilsagn om lån og så videre.

Tip: Læs mere om, hvordan du finansierer en virksomhed .

10. Lav en implementeringsplan.

Nu har du taget stilling til de vigtigste ting for at drive en succesfuld virksomhed. Så nu mangler du kun at lave en implementeringsplan, hvor du forklarer, hvordan din forretningsplan skal føres ud i livet.

Vær gerne så konkret som muligt. Udarbejd en tidsplan for lancering af produkter, lancering af markedsføringskampagner og andre salgsaktiviteter.

Du kan også tilføje milestones i din implementeringsplan, så du har nogle konkrete målsætninger at arbejde dig hen imod. Det kan for eksempel være 10.000 salg i første regnskabsår.

Tilføj også gerne en evalueringsplan, så du meget tidligt i processen ved, hvilke metrics du skal måle på for at afgøre, om din virksomhed er en succes.

Senest opdateret d. 21/03/2023. Vi har samlet generelle oplysninger, men der kan være særlige regler eller omstændigheder for dig og din virksomhed, som du bør være opmærksom på.