verybigimage
IværksætteriUdgivet

Selvstændige og sygedagpenge.

Som selvstændig erhvervsdrivende kan du søge om sygedagpenge, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Her kan du læse mere om reglerne for sygedagpenge som selvstændig.

Kan jeg få sygedagpenge som selvstændig?

Er du selvstændig erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle, kan du få sygedagpenge fra kommunen, hvis du bliver syg eller kommer til skade og derfor ikke er i stand til at arbejde.

For at få sygedagpenge som selvstændig er det en betingelse, at:

  • Du har drevet selvstændig virksomhed i et væsentligt omfang i mindst seks måneder inden for de seneste 12 måneder – heraf den seneste måned før fraværet
  • Virksomheden er udøvet i mindst halvdelen af en normal overenskomstmæssig ugentlig arbejdstid – det vil sige 18,5 time

Hvis du har drevet din virksomhed i mindre end seks måneder, medregnes perioder med forudgående beskæftigelse som lønmodtager.

Derudover kræver det som udgangspunkt også, at du bor i Danmark, og at du betaler skat af din indtægt i Danmark. Der kan være undtagelser til dette krav – for eksempel hvis du bor i et andet EU-land, eller du flytter inden for EU eller til et land, som Danmark har indgået en særskilt aftale med.

Tip: På Borger.dk kan du læse mere om sygedagpenge og kommunens rolle i forløbet.

Hvornår kan jeg få sygedagpenge?

Som selvstændig har du ret til sygedagpenge fra kommunen efter to ugers sygdom, medmindre du vælger at tegne en sygedagpengeforsikring hos Udbetaling Danmark – en frivillig forsikring, som giver dig ret til sygedagpenge allerede fra første eller tredje fraværsdag.

Du vælger selv, om du vil sikre dig sygedagpenge fra første eller tredje fraværsdag, og om du vil dækkes til minimumsydelse eller maksimumsydelse.

Bemærk: Sygedagpengeforsikringen gælder kun for personligt ejede virksomheder. Driver du et selskab – for eksempel et ApS eller et A/S – er det dit firma, som eventuelt skal forsikre dig.

Hvordan melder jeg mig syg som selvstændig?

Selvstændige skal anmelde deres sygefravær via NemRefusion . For at kunne anmelde sygdom som selvstændig, skal du altså være oprettet som bruger af NemRefusion og have en medarbejdersignatur.

Når du har været syg i 14 dage – eller på første eller tredje fraværsdag, hvis du har tegnet en sygedagpengeforsikring – kan du anmelde sygefravær og søge om refusion af sygedagpenge.

Tip: Du kan anmelde sygefravær i NemRefusion her .

Når du har anmeldt dit fravær, modtager du et brev fra kommunen med et link til et oplysningsskema, som du skal udfylde. Herefter vurderer kommunen, om du har ret til sygedagpenge.

I denne oversigt fra NemRefusion kan du se præcis, hvordan du anmelder sygefravær som selvstændig.

Ejer du et ApS eller et A/S?

Hvis du er ansat i dit eget ApS eller A/S, betragtes du som lønmodtager og ikke som selvstændig. Det betyder, at reglerne og betingelserne for sygedagpenge for lønmodtagere gælder. Dit selskab skal derfor sygemelde dig og søge om refusion for din sygdom.

NemRefusion har lavet en oversigt over, hvordan det foregår. Du kan se oversigten her.

Hvor meget kan jeg få i sygedagpenge?

Sygedagpengene udgør maksimalt 4.465 kr. (2022) og 4.550 kr. (2023) per uge og udbetales bagud.

Som hovedregel kan du højst få sygedagpenge i 22 uger inden for en 9-måneders periode. Inden de 22 uger er gået, foretager kommunen en revurdering af din situation og tager stilling til, om det er muligt at forlænge din sygedagpengeperiode.

Tip: På Borger.dk kan du læse mere om sygedagpenge samt betingelserne for at få din sygedagpengeperiode forlænget.

Nedsatte sygedagpenge.

Hvis du er delvis uarbejdsdygtig, kan du få nedsatte sygedagpenge. Her er det en betingelse, at din læge vurderer, at du kan arbejde delvis, eller at du skal have ambulante behandlinger.

Er du i et sygedagpengeforløb, kan du på ethvert tidspunkt vælge at raskmelde dig delvis og begynde at arbejde på nedsat tid.

Du kan få udbetalt nedsatte sygedagpenge, hvis kommunen vurderer, at du højst er i stand til at udføre en fjerdedel eller halvdelen af dit normale arbejde.

Senest opdateret d. 20/04/2023. Vi har samlet generelle oplysninger, men der kan være særlige regler eller omstændigheder for dig og din virksomhed, som du bør være opmærksom på.