verybigimage
IværksætteriUdgivet

Udbetaling af løn: Sådan indberetter du løn.

Er du arbejdsgiver? Så skal du udbetale løn til dine medarbejdere. Du skal hver måned lave en lønseddel til dine ansatte, samtidigt med, at du skal indberette lønoplysninger og betale skat til Skattestyrelsen. Desuden skal du også sørge for, at medarbejderen får feriepenge og eventuelt pension. Læs mere om udbetaling af løn som arbejdsgiver her.

Sådan indberettes og udbetales løn.

Du kan indberette løn via eget lønsystem - eller direkte i det, der hedder eIndkomst, som er et register med oplysninger om indkomst (som SU, dagpenge, pension og løn).

Hvis der en måned, der ikke skal udbetales løn, skal du huske stadig at indberette til skat ved at lave det man kalder en “nulangivelse”. Hvis du glemmer det, så vil du få en bøde på 800 kroner.

Lønsedlen kan se forskellig ud, alt efter det lønsystem, du benytter. Hvis du har mange medarbejdere, kan det være svært at holde tungen lige i munden, når du skal holde styr på lønudbetalingerne og undgå tastearbejde og muligvis fejl.

Derfor kan det give mening at automatisere processen med systemer som Salary eller Dinero, som også kan lave nulindberetninger for dig. Vælger du at overføre løn manuelt, kan du overføre fra din erhvervskonto til medarbejderne.

Skat ved udbetaling af løn.

Når du skal udbetale løn til dine medarbejdere, så handler det om mere end bare at dine medarbejdere får en pengeoverførsel. Når du skal udbetale løn til dine ansatte, skal du også huske at indberette løn, A-skat, ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension) og AM-bidrag (arbejdsmarkedsbidrag) til Skattestyrelsen. Hvis du giver personalegoder, kan det også udløse skat for den ansatte.

Der skal også tages hensyn til kørselsgodtgørelsen. Kørselsgodtgørelsen er skattefrit. Du skal, hvis du ejer en IVS, ApS eller A/S-virksomhed, at registrere dig som arbejdsgiver på Virk. Det samme gælder, hvis du kun skal udbetale løn til dig selv.

Hvad skal en lønseddel indeholde?

Når du skal udbetale løn til medarbejderen, er en lønseddel obligatorisk på baggrund af ansættelsesbevisloven, hvor du skal oplyse medarbejderen om, hvornår og hvordan lønnen udbetales. Derfor er der også nogle krav til, hvad lønsedlen skal indeholde. Kravene skal passe med det, der også står i ansættelseskontrakten og medarbejderens gældende overenskomst.

Lønsedlen skal blandt andet indeholde:

  • Arbejdsgivers oplysninger (navn, adresse, CVR-nummer)
  • Medarbejderens oplysninger (navn, adresse og CPR-nummer)
  • Perioden, som lønnen dækker over
  • Medarbejderens løn i perioden
  • Beløbet, der er trukket i AM-bidrag og skat

Hvordan udbetaler jeg løn til mig selv?

Er du iværksætter eller selvstændig, skal du formentligt udbetale løn til dig selv. Kravene til udbetaling af løn til dig selv afhænger blandt andet af din virksomhedsform. Det kan være du ejer et anpartsselskab (ApS), en enkeltmandsvirksomhed eller et holdingselskab, og det vil afgøre, hvordan udbetaling foregår.

Udbetaling af løn til dig selv i ApS.

Hvis du ejer et selskab, så vil du og dit selskab blive anset som to selvstændige personer i juridisk forstand. Det betyder blandt andet, at du ikke bare må trække penge ud af selskabet til udbetaling af løb, men enten skal du udbetale lønnen som direktør eller som udbytte. Hvis du vælger at udbetale løn som direktør, så kan du få løn hver måned. Hvis du vælger at betale løn af udbyttet, kan det kun gøres én gang om året som ordinært udbytte.

Hvis du kun er dig selv i virksomheden, skal du stadig huske at indberette de måneder, hvor du ikke udbetaler løn som nulindberetning.

Udbetaling af løn til dig selv i enkeltmandsvirksomhed.

Hvis du driver en enkeltmandsvirksomhed, kan du se dit samlede overskud som din løn. Det skyldes, at din personlige økonomi ikke er adskilt virksomhedens økonomisk. Hvis du ikke har et overskud, kan du ikke udbetale løn til dig selv. Du står også for at tilbageholde skat fra din løn og at betale selskabsskat af det resterende løb.

Tip: Læs meget mere om skattereglerne i en enkeltmandsvirksomhed .

Udbetaling af løn til dig selv i holdingselskab.

Hvis du skal udbetale løn via dit holdingselskab vil de samme regler for udbetaling af løn gælde som ved en almindelig ansættelse.

Senest opdateret d. 28/03/2023. Vi har samlet generelle oplysninger, men der kan være særlige regler eller omstændigheder for dig og din virksomhed, som du bør være opmærksom på.