verybigimage
IværksætteriUdgivet

Virksomhedsskatteordningen.

Virksomhedsskatteordningen, som forkortet VSO er en beskatningsmetode. Hvis du benytter dig af virksomhedsskatteordningen, kan du få skattemæssige fordele. Her kan du blive klogere på virksomhedsskatteordningen.

Hvad er virksomhedsskatteordningen?

Virksomhedsskatteordningen, også forkortet VSO, er en beskatningsform, du som enkeltmandsvirksomhed kan benytte dig af. Ved virksomhedsskatteordningen skal du kun betale 22 % i A-skat af det overskud, der er opsparet i virksomheden, ifølge gældende takster.

Tip: Læs mere om virksomhedsskatteloven

Hvis du ikke har tilvalgt virksomhedsskatteordningen, så vil dit overskud beskattes som indkomstskat. Det vil i det tilfælde være svært at skelne mellem din personlige indkomst og virksomhedens overskud.

Ved virksomhedsskatteordningen bliver der altså skelnet mellem den del af overskuddet, som du trækker ud som indkomst til dig selv - og så den del af overskuddet, som skal opspares i virksomheden.

Krav til virksomhedsskatteordningen.

Først og fremmest skal du være selvstændigt erhvervsdrivende, og have et mål om at opnå et økonomisk overskud, for at kunne anvende virksomhedsordningen.

Det er vigtigt at afgrænsningen mellem din privatøkonomi og virksomhedens økonomi tegnes skarpt op og adskilles på et regnskabsmæssigt fundament. Det gør du blandt andet ved at bogføre virksomhedens egenkapital på specifikke konti, for eksempel en særskilt erhvervskonto.

For at leve op til kravet til virksomhedsskatteordningen er du også forpligtet til at lave et årsregnskab og oplyse i selvangivelsen, at du benytter dig af virksomhedsskatteordningen. Det skal angives allersenest, når du sender oplysningsskemaet ind for det givne indkomstår.

Tip: Du kan læse meget mere om hvordan du tilmelder dig virksomhedsskatteordningen her.

Hvad er fordelene ved virksomhedsskatteordningen?

Der er nogle skattemæssige fordele, du kan drage nytte af ved virksomhedsskatteordningen, på samme fod som et kapitalselskab. En personligt ejet virksomhed vil al overskud som udgangspunkt beskattes alt efter din personlige økonomi. Det er fordi din enkeltmandsvirksomhed ikke ses som sin egen juridiske enhed.

Et af de vigtigste fordele ved virksomhedsskatteordningen er, at du har mulighed for at spare penge op i virksomheden, uden du skal betale personskat af overskuddet, som du normalt skal ved en enkeltmandsvirksomhed. Det er særligt fordelagtigt, hvis dit overskud i virksomheden resulterer i, at du skal betale topskat, fordi du kan bruge ordningen til at udjævne den skattepligtige indtægt mellem de år, hvor der er underskud - og de år, hvor der er overskud i din forretning.

Du kan desuden også ved virksomhedsskatteordningen få fuldt fradrag for dine renteudgifter. Det betyder, at de renteudgifter du måtte have, kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i virksomheden - og du får en større skattemæssig værdi.

Du kan altså spare penge, når du vælger at gøre brug af virksomhedsordningen.

Når du på et tidspunkt har brug for at trække det opsparede overskud ud af din virksomhed, så kan du opnå en likviditetsbesparelse på grund af den foreløbige acontoskat, som du har betalt. Den besparelse kan du anvende i virksomheden.

En ulempe ved virksomhedsskatteordningen er, at det kræver en del administrativt arbejde, da du skal udarbejde et selvstændigt regnskab for virksomheden, som skal opfylde kravene i bogføringslovgivningen. Her kan det være en god idé at tage kontakt til en revisor, som kan hjælpe dig.

SKAT i en enkeltmandsvirksomhed.

Når du skal betale skat i din enkeltmandsvirksomhed, gøres det ved, at du oplyser dit forventede overskud eller underskud på forskudsopgørelsen. Du skal i en enkeltmandsvirksomhed altid betale indkomstskat af den løn, som du hæver til dig selv. Det er helt op til dig, hvilken beskatningsmetode, du vil anvende.

Det kan både være virksomhedsskatteordningen, som vi har berørt her - men du kan også benytte dig af andre metoder, som har andre muligheder og fordele. Du kan godt fortryde, at du har valgt virksomhedsskatteordningen - da virksomhedens og dine behov sagtens kan ændre sig, som virksomheden vokser. Du kan fortryde frem til 30. Juni efter udløbet af det indkomstår, du har benyttet dig af ordningen.

Kapitalafkastordningen.

Et alternativ til virksomhedsskatteordningen er kapitalafkastordningen. Kapitalafkastordningen vil ikke kræve, at din personlige og virksomhedsøkonomi adskilles. Det kan give bedre mening for dig at anvende kapitalafkastordningen, hvis du har aktiver i bygninger, rettigheder, maskiner - eller andre ting, som vil have en høj værdi. Den samlede værdi har du mulighed for at trække fra din personlige indkomst.

Senest opdateret d. 28/03/2023. Vi har samlet generelle oplysninger, men der kan være særlige regler eller omstændigheder for dig og din virksomhed, som du bør være opmærksom på.