verybigimage
Opstart af virksomhedUdgivet

Ejerbog: Gode ting at vide

Når du stifter et selskab, har du pligt til at oprette en ejerbog. Ejerbogen skal vise, hvem der er kapitalejere i dit selskab. Ejerbogen skal ikke offentliggøres, men den skal være tilgængelig for offentlige myndigheder. Hvis ledelsen undlader at føre ejerbog, kan ledelsen blive straffet med bøder. Her kan du blive klogere på, hvad en ejerbog er, og hvad den skal indeholde.

Hvad er en ejerbog?

En ejerbog er en fortegnelse over, hvem der ejer et selskab. Ejerbogen beskriver også, hvor mange aktier eller anparter de enkelte ejere besidder.

Specifikt for anpartsselskaber (ApS) gælder, at alle ejere i selskabet har ret til at tilgå ejerbogen.

Der er ingen faste regler for, hvordan en ejerbog skal udformes. Der er nogle krav til, hvad den skal indeholde, men ingen krav til, hvordan den skal se ud i format.

Hvad skal en ejerbog indeholde?

En ejerbog er som sagt en fortegnelse over ejerskabsforholdet i et selskab. Derfor skal der i ejerbogen fremgå følgende oplysninger:

  • Ejere og anpartshavere

Ejerbogen skal identificere samtlige kapitalejere i selskabet, hvilket du gør med navn og adresse. Er en ejer eller anpartshaver en virksomhed, skal du tilføje CVR-nummer og hjemsted for virksomheden.

  • De samlede andele i selskabet

Ejerbogen skal beskrive, hvem der ejer hvor meget. Med andre ord skal den fortælle, hvor mange andele de enkelte ejere eller anpartshavere råder over.

  • Stemmerettigheder

Det skal fremgå, hvilke stemmerettigheder der er knyttet til den givne fordeling af kapitalandele.

  • Datering af ændringer i ejerforhold

Når ejerforholdet skifter karakter – for eksempel ved erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af kapitalandele – skal det dokumenteres og dateres. Størrelsen på andelene skal også opdateres og dokumenteres.

Hvem er forpligtet til at føre ejerbog?

Det er ikke alle slags virksomheder, der er forpligtet til at føre en ejerbog. Følgende selskabsformer skal føre ejerbog:

Hvordan skal en ejerbog se ud?

Der er ingen formelle krav til, hvordan en ejerbog skal udformes. Det vigtigste er, at de nødvendige oplysninger er i ejerbogen.

Senest opdateret d. 25/10/2023. Vi har samlet generelle oplysninger, men der kan være særlige regler eller omstændigheder for dig og din virksomhed, som du bør være opmærksom på.