verybigimage
KryptoUdgivet

Er terra sikkert?

Terra blev lanceret i 2019, og det er derfor stadig en relativt ung kryptovaluta. Derfor er stadig kun få steder i verden, som tager imod terra som lovligt betalingsmiddel.

Det kan potentielt stille dig i en usikker situation, hvis du forventer at kunne bruge dine terra coins som betalingsmiddel – og det gælder især for Danmark, hvor krypto-udviklingen er en del langsommere, end den er mange andre steder i verden.

Der er en del butikker og organisationer i udlandet, som er begyndt at tage imod kryptovaluta. Et land som Tyskland har for eksempel hæveautomater , hvor du både kan købe og sælge bestemte kryptovalutaer – men her er det typisk bitcoin eller ethereum , som du har adgang til.

Hvis du er interesseret i at købe og sælge terra , som en del af din investeringsstrategi, skal du være opmærksom på de risici som er forbundet med krypto-handel.

Til sidst bør du også sætte dig ind i terras bagvedliggende teknologi – altså blockchainen, og hvordan den teknologi kan siges at være sikker eller usikker.

Tip: Bliv klogere på, hvad en blockchain egentlig er her .

For at finde ud af, om terra er sikkert, er der altså tre overordnede spørgsmål, du skal sætte dig ind i:

  1. Hvilke lande godtager kryptovaluta som betalingsmiddel?
  2. Hvorfor er investeringer i terra forbundet med risici og usikkerhed?
  3. Hvor sikker er terra teknologisk set?

Hvilke lande tillader terra som betalingsmiddel?

Det kan være usikkert at sidde på store mængder af terra coins, hvis du forventer at kunne bruge dem som almindeligt betalingsmiddel .

Der er store forskelle fra land til land, om de regulerer krypto, implicit bandlyser krypto eller direkte forbyder krypto.

Et land som El Salvador har for eksempel udarbejdet en lov, der gør, at bitcoin skal godtages som lovligt betalingsmiddel. Omvendt er der lande som for eksempel Kina, hvor al handel med og mining af krypto er blevet direkte forbudt.

På kortet fra Statista kan du se, hvilke lande der:

  • Regulerer krypto (blå)
  • Implicit bandlyser krypto (gul)
  • Direkte bandlyser krypto (rød)

Hvorfor er investeringer i terra forbundet med risici og usikkerhed?

Når du handler med kryptovaluta og terra, er der risiko for, at du kan miste dele eller hele din investering. Det skyldes, at kryptovaluta er et ureguleret aktiv. Det vil sige, at der ikke er nogen centrale myndigheder til at beskytte dig som forbruger.

Har du for eksempel penge stående i en bank, og banken går konkurs, er dine penge beskyttet af en central myndighed: I Danmark hedder den myndighed Garantiformuen , og de dækker indestående beløb svarende op til 100.000 euro.

Men hvis du mister dine terra coins som følge af, at en krypto-platform går konkurs, er du ikke beskyttet af nogen myndigheder.

Det er blandt andet derfor, at terra er en usikker investering. Du har ikke adgang til samme sikkerhedsnet i samfundet, fordi krypto i 2022 fortsat er uregulerede aktiver.

Derudover er terra og andre kryptovalutaer meget volatile aktiver. Det vil sige, at priserne på dem kan stige og falde meget hurtigt i værdi . Jo mere volatil en investering er, jo mere usikker er den. Samme tommelfingerregel gælder for andre aktiver som for eksempel aktier eller ejendomsinvesteringer.

Overvejer du eksempelvis at købe et hus, vil du være mere påpasselig med at købe det, hvis du ved, at prisen på huset potentielt kan miste op mod 100% af værdien fra den ene dag til den anden. Samtidig er der også chance for, at huset pludselig er 20 gange mere værd den næste dag.

Det er den risiko, du skal overveje med hensyn til terra og kryptovaluta. Der er før set episoder med store kursstigninger for terra, ligesom der også er set episoder med store kursfald.

Tip: Terras historie er fyldt med store stigninger og fald. Læs om dem her .

Derfor skal du have med i dine overvejelser, om risikoen for store kursfald er i tråd med din risikovillighed.

Køb terra

Kryptovaluta kan stige og falde

Når du handler med kryptovaluta, skal du være opmærksom på, at det indebærer en stor risiko. Værdien af din kryptovaluta kan både stige og falde , og du kan risikere at tabe hele det beløb, du har købt kryptovaluta for.

Handel med kryptovaluta i Lunar-appen sker via Lunar Block. Lunar Block er ikke reguleret af Finanstilsynet, og du har derfor ikke samme beskyttelse, som hvis du for eksempel handler med aktier, værdipapirer eller andre regulerede aktiver.

Vi rådgiver ikke

Vi rådgiver ikke om køb og salg. Vi kan give faktuel information om kursudviklingen på de forskellige valutaer, men tidligere kursudvikling er ikke en indikation på fremtidig udvikling.

Vi rådgiver ikke om køb af kryptovaluta og kommer ikke med anbefalinger til hverken køb eller salg. Ingen information fra Lunar Block skal derfor betragtes som anbefalinger, og alle beslutninger er alene op til dig.

Hvor sikker er terra teknologisk set?

Sikkerheden af en kryptovaluta afhænger i høj grad af den blockchain-teknologi, som den bruger. En blockchain er programmeret og udstyret med en bestemt valideringsmetode – eller konsensusmekanisme – der har stor betydning for sikkerheden af kryptovalutaen.

Et vigtigt element i forhold til sikkerhed er, hvordan transaktioner bliver tilføjet blockchainen. Når du handler med terra, bliver din transaktion noteret og nedfældet i blockchainen, så der ikke hersker tvivl om, hvor meget du har betalt, hvem du har betalt, hvornår du har betalt og så videre.

Men fordi kryptovalutaer er decentraliserede, er det ikke en central myndighed som for eksempel en bank, der registrerer transaktionerne. Det er tværtimod helt almindelige mennesker, som dig selv, der registrerer dem. De modtager selvfølgelig betaling for det i form af kryptovaluta.

Spørgsmålet er så, hvorvidt du kan stole på de mennesker. Hvis en person for eksempel ville manipulere din transaktion, kunne du potentielt stå i en situation, hvor du bliver svindlet fra dine penge.

Med blockchain er det heldigvis ikke kun mennesker, du skal stole på. Det er i ligeså høj grad teknologien – altså selve koden – i blockchainen, som du skal have tillid til.

Proof-of-stake: Sådan bliver transaktioner valideret på terras blockchain

Terra bruger proof-of-stake som valideringsmetode. Det betyder, at der er stort incitament for at validere transaktioner korrekt, for ellers risikerer den validerende person at blive straffet af blockchainen og derved miste de terra coins, de havde sat på spil for at validere.

For at kunne validere transaktioner i proof-of-stake blockchains som terras skal personen udvælges i netværket. Udvælgelsen er baseret på den mængde af coins, personen har sat på spil eller staked.

Sagt med andre ord er udvælgelsen en slags lodtrækningskonkurrence, hvor et lod svarer til den mængde terra coins, du har sat på spil.

Hvis der findes 100 coins i alt, og du sætter 5 på spil i lodtrækningskonkurrencen, har du altså 5/100 chance for at blive udvalgt – eller 5% chance.

Når du vinder og bliver udvalgt, har du fået lov til at validere den næste samling af transaktioner. Og hvis du prøver at snyde netværket – for eksempel ved at indtaste fejlagtige informationer – bliver du straffet, og de 5 tokens, du havde sat på spil, bliver konfiskeret.

Terras teknologiske sikkerhed er derfor bundet op på principperne i proof-of-stake, som gør, at validerende personer bliver afskrækket fra at snyde, fordi de risikerer at få konfiskeret deres stake.

Når transaktionerne er blevet valideret, udbredes oplysningerne til resten af blockchain-netværket. Og det er her, eventuel snyd vil blive opdaget. Netværket melder tilbage, at transaktionerne ikke stemmer overens med deres oplysninger, og den ansvarlige person for de fejlagtige transaktioner bliver straffet.

Tip: Læs mere om terras brug af proof-of-stake her .

Kryptovaluta kan stige og falde

Når du handler med kryptovaluta, skal du være opmærksom på, at det indebærer stor risiko. Værdien af din kryptovaluta kan både stige og falde, og du kan risikere at tabe hele det beløb, du har købt kryptovaluta for.

Handel med kryptovaluta i Lunar-appen sker via Lunar Block. Lunar Block er ikke reguleret af Finanstilsynet, og du har derfor ikke samme beskyttelse, som hvis du for eksempel handler med aktier, værdipapirer eller andre regulerede aktiver.

Vi rådgiver ikke

Vi rådgiver ikke om køb og salg. Vi kan give faktuel information om kursudviklingen på de forskellige valutaer, men tidligere kursudvikling er ikke en indikation på fremtidig udvikling.

Vi rådgiver ikke om køb af kryptovaluta og kommer ikke med anbefalinger til hverken køb eller salg. Ingen information fra Lunar Block skal derfor betragtes som anbefalinger, og alle beslutninger er op til dig alene.

Senest opdateret d. 18/04/2023. Vi har samlet generelle oplysninger, men der kan være særlige regler eller omstændigheder for dig og din virksomhed, som du bør være opmærksom på.