verybigimage
PrivatøkonomiUdgivet

Skattefradrag.

Et skattefradrag er en reduktion i din skattepligtige indkomst, som kan føre til lavere skat og give dig mulighed for at spare penge. Skattefradrag er typisk baseret på udgifter eller investeringer, som du har gjort i løbet af året.

Hvad er et skattefradrag?

Nogle eksempler på fradrag kan være bidrag til pensionsordninger, fagforeningskontingenter, sundhedsudgifter og donationer til velgørende organisationer.

Hvis du for eksempel har doneret penge til velgørenhed i løbet af året, har du ret til et skattefradrag for din donation. Fradraget for donationer til velgørenhed er i 2023 sat til 26%, og du kan højst få fradrag for 17.700 kr.

Eksempel: Du har doneret 5.000 kr. til Røde Kors. Derfor har du ret til et skattefradrag svarende til 26% af det donerede beløb – altså 26% af 5.000 kr., som er 1.300 kr.

Det er vigtigt, at du husker på, at ikke alle udgifter er fradragsberettigede. Derudover kan nogle fradrag være betinget af bestemte indkomstkrav, og det er vigtigt, at du læser op på de specifikke regler og krav for fradrag, der er relevante for netop din situation.

I de næste par afsnit vil vi se nærmere på nogle af de mest almindelige fradrag, du kan overveje at inkludere i din selvangivelse for at reducere din skattepligtige indkomst og spare penge på din skat.

Husk også, at mange skattefradrag indberettes automatisk, og at du derfor ikke behøver at gøre noget aktivt for at få adgang til dem. Omvendt er der også nogle, som du aktivt skal indberette. Du kan blive klogere på, om et bestemt skattefradrag er automatisk eller ej ved at læse nærmere under de enkelte fradrag i indlægget.

Derfor er det vigtigt at indberette fradrag korrekt.

Mange skattefradrag bliver automatisk beregnet, uden at du skal gøre noget – for eksempel personfradrag og jobfradrag. Andre skattefradrag skal du selv indberette i din forskudsopgørelse eller årsopgørelse. Det er vigtigt, at du tjekker din opgørelse og sikre, at alle dine fradrag er korrekt indberettet.

Årsopgørelsen fungerer som en oversigt over din indkomst, dine fradrag og den skat, du har betalt i løbet af det foregående år. Denne opgørelse bliver tilgængelig i marts, og du kan rette oplysningerne indtil maj.

Forskudsopgørelsen fungerer som et budget, og her angiver du din forventede indkomst og skat for det kommende år. Opgørelsen er tilgængelig i november og kan justeres løbende, hvis din økonomi ændrer sig, for eksempel hvis du får nyt job eller din løn ændrer sig.

Det er vigtigt, at du udfylder din forskudsopgørelse korrekt, så du ikke risikerer at betale for lidt i skat i løbet af året - for ellers skal du betale pengene tilbage i form af restskat, hvilket indebærer enten indebærer en rentetilskrivning eller et procenttillæg - med andre ord skal du hive flere penge op af lommen, end du skylder.

Om du skal betale renter eller procenttillæg, afhænger af, hvornår du tilbagebetaler din restskat. Lad os se på nogle eksempler.

Eksempel hvor du går fri for renter og procenttillæg:

Du har fået for mange penge udbetalt i løbet af 2022, og du har derfor en restskat på 1.000 kr.

Ved at gå din forskudsopgørelse igennem går det op for dig, at du skylder Skat 1.000 kr. Derfor vælger du selv aktivt at lave en indbetaling til Skat på 1.000 kr. Det gør du senest d. 30. december 2022, som er den sidste bankdag i kalenderåret.

Fordi du betaler din restskat inden for kalenderåret, vil du hverken skulle betale renter eller procenttillæg.

Eksempel hvor du skal betale renter:

Samme eksempel. Du har en restskat på 1.000 kr., men du får ikke betalt restskatten i 2022. Det kan være, at du ikke har gået din forskudsopgørelse igennem, og du derfor ikke ved, at du har et udestående med Skat. Eller du kan have glemt at gøre det.

Uanset hvad grunden måtte være, betaler du først restskatten i 2023. Det gør du i perioden 1. januar - 1. juli 2023.

Det betyder, at du skal betale en rente på 1,7% af det samlede beløb – altså cirka 4 kr.

Eksempel hvor du skal betale procenttillæg:

Samme eksempel igen. Du har en restskat på 1.000 kr., men du får hverken betalt i 2022 eller i perioden 1. januar - 1. juli 2023.

Derfor regner Skat din restskat ind i det næste kalenderår (2024). Det betyder, at du skal betale et procenttillæg på 3,7% af det samlede beløb – altså 37 kr, som lægges oven i de penge, du skylder i restskat.

Hvilke skattefradrag findes der?

Der findes mange forskellige skattefradrag, som du kan overveje at tage med i din selvangivelse for at reducere din skattepligtige indkomst og spare penge i skat. Nedenfor er en liste over relevante skattefradrag for almindelige borgere (i modsætning til fradrag relevante for virksomheder og organisationer), der fremgår af Skat.dk .

 • Kørselsfradrag
 • Håndværkerfradrag og servicefradrag
 • Rentefradrag
 • Fradrag relateret til arbejde
 • Børnebidrag og ægtefællebidrag
 • Fradrag relateret til velgørenhed
 • Fradrag relateret til A-kasse, fagforening, efterløn og fleksydelse
 • Ekstra pensionsfradrag
 • Grøn check

I de følgende afsnit vil de forskellige fradrag blive uddybet.

Kørselsfradrag (befordringsfradrag).

Kørselsfradrag (tidligere kendt som befordringsfradrag) er et af de mest almindelige fradrag. Det er et fradrag, du kan bruge, hvis du har mere end 12 km til arbejde. Fradraget gælder for alle typer af transportmidler - om det er bil, tog, færge, bus, cykel eller endda til fods. Alt gælder.

Den eneste afgørende faktor er, om du har transporteret dig mere end 12 km til arbejde - og dermed 24 km i alt frem og tilbage.

Nogle omstændigheder vil gøre, at du ikke har ret til kørselsfradrag. Disse er:

 • Hvis din arbejdsgiver betaler for din transport
 • Hvis du kører i firmabil

Husk også på, at SU og ulønnet praktik ikke tæller som løn (baseret på hvorvidt du betaler am-bidrag eller ej), og du kan derfor ikke få kørselsfradrag. Du kan til gengæld få kørselsfradrag for lønnet praktik og studiejobs, da disse indebærer betaling af am-bidrag.

Du kan beregne dit kørselsfradrag på Skats hjemmeside, hvor de har udviklet en smart beregner , du kan indtaste dine oplysninger i.

Satser for 2022 og 2023

Antal km pr. dagFradrag pr. km (2023)Fradrag pr. km (2022)
25-120 km2,19 kr.2,16 kr.
+120 km1,10 kr. (eller 2,19 kr. hvis du rejser fra en yderkommune)1,08 kr (eller 2,16 kr. hvis du rejser fra en yderkommune)

Der er 25 yderkommuner i alt:

Bornholm, Brønderslev, Frederikshavn, Faaborg-Midtfyn, Guldborgsund, Hjørring, Jammerbugt, Langeland, Lolland, Læsø, Morsø, Norddjurs, Odsherred, Samsø, Skive, Slagelse, Struer, Svendborg, Sønderborg, Thisted, Tønder, Vesthimmerland, Vordingborg, Ærø og Aabenraa.

Der gælder desuden andre satser, hvis din transport indebærer, at du rejser over broer (Storebæltsbroen og Øresundsbroen).

Derudover gælder der også særlige regler for dig:

 • der tjener mindre end 353.000 kr. om året
 • der foretager flere rejser om dagen
 • der har skiftende arbejdspladser.

Listen er ikke udtømmende, og der kan være særlige regler, der gælder for netop din situation, som du ikke har læst om her. Du kan læse mere om særlige omstændigheder og regler på Skats hjemmeside under kørselsfradrag .

Håndværkerfradrag og servicefradrag.

Håndværkerfradraget er et historisk fradrag, som gav adgang til skatterabatter for håndværksarbejde - specifikt vedligeholdelse og reparation af eksisterende helårsboliger.

Håndværkerfradraget blev afskaffet pr. 1. april 2022. For flere oplysninger om håndværkerfradraget kan du læse mere på Skats hjemmeside .

Servicefradrag er et fradrag, der giver dig adgang til skattefordele for udvalgte serviceydelser i hjemmet såsom:

 • Rengøring
 • Vinduespudsning
 • Børnepasning
 • Havearbejde

Servicefradraget gælder, uanset hvilken slags bolig serviceydelsen er blevet udført i. Det kan derfor både være i hjemmet såvel som fritidsboligen. Fradraget gælder kun for arbejdsløn, og ikke materialer forbundet med ydelsen.

Størrelse: Størrelsen for servicefradraget er 6.600 kr. pr. person (2023) - og forrige år var det 6.400 kr. (2022).

Værdi: Servicefradragets værdi er cirka 26%. Hvis du har haft udgifter til serviceydelser på 6.600 kr. i løbet af 2023, vil du derfor spare omkring 1.700 kr. i skat.

Du kan indberette servicefradraget løbende via din forskudsopgørelse, eller du kan indberette på bagkant via din årsopgørelse. Se mere på Skats hjemmeside , hvor du også kan få vejledning til, hvordan du oplyser dine fradrag.

Rentefradrag.

Rentefradrag er et fradrag, som kan være relevant for dig, der har lån, som du betaler renter af - for eksempel et boliglån eller et billån. Hvis du har et lån, kan du trække renteudgifterne fra i skat. Rentefradraget gælder for både fastforrentede og variabelt forrentede lån.

Der er et loft over, hvor meget rente du kan trække fra i skat hvert år. Loftet er på 33,6% af din skattepligtige indkomst eller 50.000 kr., alt efter hvad der er mindst. Hvis du har en ægtefælle, har I tilsammen et loft på 100.000 kr.

Eksempel:Du har et lån i banken , som du betaler renter af. I løbet af året har du betalt 25.000 kr. i renter. Med rentefradraget vil det svare til, at du får en skatterabat på 33,6% af 25.000 kr. – 8.400 kr.

Ved renteudgifter, der overstiger loftet, falder fradraget til cirka 25%.

Du kan læse mere om skatteværdien af rentefradraget på Skatteministeriets hjemmeside .

Fradrag relateret til arbejde.

Der findes mange forskellige fradrag relateret til arbejde. I de følgende afsnit vil vi uddybe en række af dem.

Rejsefradrag, godtgørelse, kost og logi.

Når du rejser i forbindelse med dit arbejde, kan du under visse omstændigheder få skattefradrag for dine udgifter relateret hertil.

Skattefri rejsegodtgørelse eller rejsefradrag.

Hvis du rejser i forbindelse med dit arbejde, kan din arbejdsgiver vælge at betale for din kost, logi og småfornødenheder. Det kaldes skattefri rejsegodtgørelse (eller diæter), og er skattefrit for din arbejdsgiver at udbetale.

Hvis din arbejdsgiver ikke dækker dine rejseudgifter, kan du i stedet få fradrag for din kost, logi og småfornødenheder.

Satserne for godtgørelsen/fradraget er:

Satser pr. døgn20232022
Logi238 kr.231 kr.
Kost og småfornødenheder for andre lønmodtagere555 kr.539 kr.
Kost for turistchauffører ved rejse i Danmark75 kr.75 kr.
Kost for turistchauffører ved rejse i udlandet150 kr.150 kr.

For at kunne gøre brug af fradraget skal rejsen vare minimum 24 timer. Derudover er der en række andre krav og definitioner på begrebet “rejse”, som skal opfyldes, før du kan bruge fradraget. Læs mere om krav og definitioner på Skats hjemmeside .

Der er et loft på, hvor meget du må fradrage for i relation til rejser, kost, logi og småfornødenheder: 30.500 kr. (2023).

Beskæftigelses- og jobfradrag.

Beskæftigelses- og jobfradrag henvender sig til dig, der har en am-bidragspligtig løn. Fradragene bliver automatisk beregnet af Skat via dine lønsedler eller via dit overskud i din virksomhed.

Satserne for beskæftigelsesfradraget er:

ÅrSatsFradragsloftDet skal du som minimum tjene for at få fuldt fradrag
202310,65%45.600 kr.428.169 kr.
202210,65%43.500 kr. 408.451 kr.

Satserne for jobfradraget er:

ÅrSatsFradragsloftDet skal du som minimum tjene for at få fuldt fradrag
20234,5%2.700 kr.268.700 kr.
20224,5%2.700 kr. 262.700 kr.

For jobfradraget gælder, at du skal tjene et bestemt beløb i årsindkomst, før det bliver aktiveret. For 2023 er beløbsgrænsen 208.700 kr, og i 2022 var det 202.700 kr.

Jobfradraget gælder kun for den del af din indkomst, der ligger over beløbsgrænsen. Læs mere om beskæftigelses- og jobfradrag på Skats hjemmeside .

Arbejdstøj, kurser, IT-udstyr med mere.

Som lønmodtager er der en række særlige udgifter relateret til arbejdet, du kan få fradrag for. Det er strenge krav til dokumentation for fradragene, og tommelfingerreglen hedder, at udgifterne skal være nødvendige for at erhverve, sikre eller vedligeholde din indkomst. Læs mere om de forskellige krav på Skats hjemmeside .

Udgifternes art kan for eksempel være:

 • Arbejdsværelse i hjemmet
 • Kurser
 • Telefoni
 • IT-udstyr
 • Bøger og faglitteratur
 • Tøj og mad
 • Sundhedsudgifter
 • Repræsentation

Der er en bundgrænse på 6.700 kr. (2023) for fradragene. Det vil sige, at du ikke kan få fradrag for de første 6.700 kr., du bruger på udgifterne. Udgifter efter de første 6.700 kr. er derimod fradragsberettigede.

Fradrag relateret til velgørenhed.

Når du donerer penge til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger, kan du få fradrag for udgifterne.

Husk at undersøge, om den forening, du donerer penge til, er på Skats liste over godkendte foreninger . Det er kun godkendte foreninger, som giver ret til fradraget.

Værdi: Fradraget har en skatteværdi på cirka 26%, og du kan højst få fradrag for 17.700 kr. (2023). Loftet gælder ikke, hvis der er tale om donationer til forskning. Se liste over godkendte forskningsinstitutioner .

Du kan ikke selv indberette velgørenhedsfradraget. Dit fradrag bliver automatisk beregnet, hvis du har oplyst dit CPR-nummer i forbindelse med donationen.

Fradrag relateret til A-kasse, fagforening, efterløn og fleksydelse.

Hvis du indbetaler til A-kasse, fagforening, efterlønsordning eller fleksydelsesordning, får du automatisk fradrag for dine indbetalinger. Hvis du hellere vil have adgang til fradragene løbende gennem året, skal du opdatere din forskudsopgørelse med det beløb, du kommer til at skulle foretage i indbetalinger til den givne ordning.

For fagforeninger gælder specifikt, at du maksimalt kan fradrage for op til 6.000 kr. (2023). Har du indbetalinger til fagforeninger på mere end 6.000 kr. om året, kan du altså ikke få fradrag efter de første 6.000 kr.

For A-kasse, efterløn og fleksydelse er der ikke noget loft, hvor meget du kan få fradrag for.

Ekstra pensionsfradrag.

Du får automatisk et ekstra fradrag for indbetalinger til pension. Det gælder både dine indbetalinger og arbejdsgiverens indbetalinger. Det ekstra fradrag skal ikke forveksles med det almindelige skattefradrag, du også automatisk får for indbetalinger til pensionsopsparinger.

Forskellen på de to fradrag er, at det ekstra pensionsfradrag er et såkaldt ligningsmæssigt fradrag. Det betyder, at fradraget gives i den skattepligtige indkomst. Omvendt gives det almindelige pensionsfradrag i den personlige indkomst.

Fradrag i den personlige indkomst har en højere skatteværdi end fradrag i den skattepligtige indkomst. Læs mere om det almindelige pensionsfradrag på Skats hjemmeside .

Det ekstra pensionsfradrag gælder kun for pensionsordninger, der har løbende udbetalinger - for eksempel ratepension og ophørende livrente. I modsætning hertil findes der for eksempel aldersopsparing, der bliver udbetalt på én gang.

Værdien af fradraget afhænger af, hvor mange år du har tilbage, før du når din folkepensionsalder.

Mere end 15 år

Hvis der er mere end 15 år, til du når folkepensionsalderen, får du fradrag svarende til 12% af dine indbetalinger. Fradraget gælder for indbetalinger op til 77.900 kr. (2023).

Det maksimale fradragsbeløb er dermed 9.348 kr.

15 år eller mindre

Hvis der er mindre end 15 år, til du når folkepensionsalderen, får du fradrag svarende til 32% af dine indbetalinger. Fradraget gælder for indbetalinger op til 77.900 kr. (2023).

Det maksimale fradragsbeløb er dermed 24.928 kr.

Vil du styre dine penge nemt med en prisvindende bank?

Hvis du vil have nemt overblik over dine penge – og få mere kontrol over din økonomi, så kan Lunar måske hjælpe dig.

Få en digital, hurtig og sikker bank med kundeservice alle ugens syv dage, så du altid er i trygge hænder.

Senest opdateret d. 26/6/2023. Artiklen er baseret på generelle informationer, og der kan være særlige regler og omstændigheder for dig, som du bør være opmærksom på.