verybigimage

Sådan betaler du skat af kryptovaluta.

Dette skal betragtes som et vejledende overblik. Du er selv ansvarlig for at indberette eventuelle gevinster til Skat korrekt.

Sådan betaler du skat af kryptovaluta.

Når du handler kryptovaluta , skal du betale skat af eventuelle gevinster. På samme måde har du også et skattefradrag ved eventuelle tab.

Ved investering i almindelige aktier og lignende værdipapirer, vil indberetning af skat typisk foregå automatisk. Sådan er det ikke med kryptovaluta. Her skal du i stedet manuelt indtaste dine gevinster og tab på Skats hjemmeside.

Køber du kryptovaluta gennem Lunar Block, guider vi dig, så du bliver hjulpet på vej. Mere om det senere.

Først skal vi se på, hvornår du overhovedet skal betale skat af krypto. Hvor meget kan du forvente at skulle betale? Og i hvilke felter skal du taste tallene ind i?

Det får du svar på nu. Du kan besøge Skats hjemmeside for nærmere information.

Hvor meget skal jeg betale i Skat af krypto?

Skattestyrelsen i Danmark definerer handel med kryptovaluta som “spekulation”. Det betyder, at alle gevinster beskattes som personlig indkomst.

Altså det samme, som du betaler i skat for din lønindkomst for eksempel – så et sted mellem 37-52% alt afhængig af, hvor meget du normalt betaler i skat. Din faktiske beskatning vil også afhænge af din bopælskommune.

Betaler du for eksempel topskat, skal du betale cirka 52% i skat for dine kryptogevinster.

Du skal oplyse dine kryptogevinster i rubrik 20 i årsopgørelsen.

Hvis du har realiserede tab på kryptovaluta, skal du i stedet registrere det i rubrik 58 i årsopgørelsen.

At gevinster og tab skal registreres to forskellige steder, betyder også, at beskatningen er asynkron.

Så hvis du for eksempel sælger kryptovaluta i løbet af et år, og du både har gevinst og tab, kan du ikke modregne tabet i gevinsten. Det kan du blandt andet med almindelige aktier.

Du kan læse endnu mere om krypto-beskatning på Skats hjemmeside .

Eksempel: Beregning af Skat for kryptogevinster og -tab

Du sælger en bitcoin med en gevinst 1.000 kr.

Senere på året sælger du endnu en bitcoin med et tab1.000 kr.

Ved almindelig aktiehandel ville gevinsten og tabet udligne hinanden, og du ville “gå i nul”. Skat ville altså ikke opkræve mere skat eller betale overskydende skat tilbage.

Med kryptovaluta er situationen lidt anderledes.

Først bliver din gevinst på 1.000 kr. beskattet efter indkomstskatten. Lad os sige, den er på 37%. Det betyder, at Skat vil opkræve dig for 1.000*0,37 = 370 kr.

Omvendt vil dit tab på 1.000 kr. give dig en fradragsværdi på cirka 25% (afhænger igen af bopælskommunen). Men lad os sige, at fradragsværdien er 25%.

Det betyder, at du har ret til at få penge tilbage i skat – svarende til 1.000*0,25 = 250 kr.

På bundlinjen har du altså tabt 370-250 = 120 kr. på grund af den asynkrone beskatning, selvom du egentlig er gået i nul. Det skal du være opmærksom på, når du handler med krypto.

Vigtigt: Husk at gemme al dokumentation for dine handler, så du altid kan bevise dine gevinster og tab over for Skat. Uden relevant dokumentation kan du risikere at få dine anmodninger om skattefradrag afvist.

Nem indberetning til Skat med Lunar Block.

Når du køber og sælger kryptovaluta , kan dét at skulle indberette gevinster og tab til Skat virke som en uoverskuelig opgave.

Men det er faktisk slet ikke så svært, som det lyder, for hvis du handler via Lunar Block, hjælper vi dig med at gøre det nemt.

I slutningen af året får du en oversigt over dine handler tilsendt, og sammen med den modtager du en guide til, hvordan du indberetter. Med guiden kan du klare indberetningen på få minutter.

Opret mig i Lunar Block

Få svar på dine spørgsmål om krypto og Skat

Kryptovaluta kan stige og falde.

Når du handler med kryptovaluta, skal du være opmærksom på, at det indebærer en stor risiko. Værdien af din kryptovaluta kan både stige og falde , og du kan risikere at tabe hele det beløb, du har købt kryptovaluta for.

Handel med kryptovaluta i Lunar-appen sker via Lunar Block. Lunar Block er ikke reguleret af Finanstilsynet, og du har derfor ikke samme beskyttelse, som hvis du for eksempel handler med aktier, værdipapirer eller andre regulerede aktiver.

Vi rådgiver ikke.

Vi rådgiver ikke om køb og salg. Vi kan give faktuel information om kursudviklingen på de forskellige valutaer, men tidligere kursudvikling er ikke en indikation på fremtidig udvikling.

Vi rådgiver ikke om køb af kryptovaluta og kommer ikke med anbefalinger til hverken køb eller salg. Ingen information fra Lunar Block skal derfor betragtes som anbefalinger, og alle beslutninger er op til dig alene.