verybigimage

Pressemeddelelse

Resultat af ordinært tilsynsbesøg

Lunar Bank havde i oktober og november 2023 en planlagt ordinær inspektion af Finanstilsynet. Her gennemgik tilsynet de vigtigste forretningsområder for Lunar Bank og giver påbud til Lunar Bank, der bliver rettet op på. Inspektionen har ikke indflydelse på Lunar Banks solvenskrav fastsat 23. februar 2024 og påvirker ikke den kapitalplan, som Lunar har indleveret til Finanstilsynet.

Publiceret 8/03 2024.

Efter en planlagt ordinær inspektion i oktober og november modtager Lunar Bank påbud fra Finanstilsynet. På linje med alle andre danske banker samarbejder Lunar Bank tæt med Finanstilsynet, og begyndte straks efter inspektionen at imødekomme påbuddene.

”Vi har et godt samarbejde med Finanstilsynet om at sikre den bedste efterlevelse af reglerne. Vi gennemfører nu ændringer, så Lunar Bank lever op til alle påbuddene. Vi er kommet langt allerede, og arbejdet fortsætter i de kommende måneder,” siger Vibeke Bak Solok, CEO for Lunar Bank.

Den ordinære inspektion fandt sted forud for dommen i retssagen i Oslo, som Lunar har besluttet at anke til landsretten i Norge. Resultatet af inspektionen har derfor ikke indflydelse på Lunar Banks solvenskrav, fastsat 23. februar 2024. Den påvirker heller ikke kapitalplanen, som Lunar har indleveret til Finanstilsynet 1. marts.

Fremskridt siden sidst

Siden Finanstilsynets sidste ordinære inspektion i 2022 har Lunar Bank generelt set styrket sig inden for compliance og risk. Derfor indeholder den nye redegørelse helt naturligt færre påbud end sidst. Finanstilsynet bemærker også i den nye redegørelse, at Lunar har foretaget flere ændringer for at styrke forretningen og forbedret driften.

Lunar har i første halvår af 2023 fordoblet nettorente- og gebyrindtægterne sammenlignet med samme periode i 2022. Lunar har også lanceret et nyt forretningsområde, banking services, hvor Lunar giver partnere adgang til sin bankinfrastruktur i Danmark, Norge og Sverige.

”Vi arbejder løbende på at styrke vores forretning og indtjening. Det tager tid at bygge en stærk bankforretning, men vi gør fremskridt og følger vores ambitiøse planer. Vi har i år flere initiativer på vej til at styrke vores forretning. Så vi har nogle utrolig spændende år foran os, og vores kunder kan forvente sig meget mere af Lunar som deres hverdagsbank,” siger Vibeke Bak Solok, CEO for Lunar Bank.

Lunar arbejdede allerede inden inspektion på forbedringer i forhold til udlån. Derfor kommer påbuddene om blandt andet at styrke kredithåndtering, -politik og -kontrol ikke som en overraskelse.

”Vi har i et pænt stykke tid været i gang med at styrke vores processer omkring udlån. Før vi kan fortsætte vores udlånsvækst, skal vi gøre nogle ting lidt anderledes. Vi arbejder på at lave en smidig ansøgningsproces for lån samtidig med, at vi sikrer, at vi giver lån til kunder, som har økonomien til at optage lånet,” siger Vibeke Bak Solok, CEO for Lunar Bank.