verybigimage
IværksætteriUdgivet

Løn i en enkeltmandsvirksomhed.

Som selvstændig er der visse regler for, hvordan du skal udbetale løn til dig selv. Her kan du læse mere om reglerne for løn i en enkeltmandsvirksomhed.

Hvordan udbetaler jeg løn til mig selv i en enkeltmandsvirksomhed?

Når du skal udbetale løn til dig selv i en enkeltmandsvirksomhed, skal din løn udbetales af din virksomheds overskud.

Det betyder, at du kun kan udbetale løn til dig selv, hvis din virksomhed har et overskud. Derfor er det vigtigt at føre regnskab over dine indtægter og udgifter i virksomheden, så du nemt kan beregne dit forventede overskud fra måned til måned. Til dette formål er det en god idé at benytte et regnskabsprogram.
Tip: Her kan du læse mere om regnskab i en enkeltmandsvirksomhed .

Din virksomheds overskud svarer til din løn før skat. Cirka halvdelen af dit overskud går som regel til SKAT – den resterende halvdel kan du altså trække ud til dig selv.

Beskatningsprocenten på din løn er den samme, som hvis du var almindelig ansat. Du skal blot selv sørge for at tilbageholde A-skat fra din løn og betale selskabsskat af det resterende overskud.

Vær opmærksom på, at du også skal momsregistrere, hvis din enkeltmandsvirksomheds indtjening overstiger 50.000 kr. om året.

Løn i et ApS.

Er du ansat i dit eget ApS, betragtes du som lønmodtager og ikke som selvstændig. Det betyder, at du skal:

  • Registrere dit selskab som arbejdsgiver på Virk.dk
  • Udarbejde og underskrive en direktør- og/eller ansættelseskontrakt til dig selv
  • Lave en månedlig lønseddel til dig selv
  • Indberette din løn til SKAT, så du bliver korrekt beskattet som lønmodtager

Hvis du en måned beslutter dig for ikke at udbetale løn til dig selv – for eksempel hvis dit selskabs arbejde er sæsonbaseret – skal du indberette det til SKAT. Dette kaldes en nulindberetning.

Forskudregistrering.

Som selvstændig erhvervsdrivende skal du lave en forskudsregistrering. Det betyder, at du skal registrere, hvor stort et overskud du forventer i løbet af året.

På baggrund af din forskudsregistrering sender SKAT et antal girokort til dig, som tilsammen udgør skatten af det overskud, du har registreret. På den måde betaler du løbende din skat ligesom almindelige lønmodtagere.

Du kan betale girokortene fra din private konto eller fra din virksomhedskonto. Du skal blot være opmærksom på, at skatten vil blive registreret som en privat udgift, hvis du betaler fra din virksomhedskonto. Skatten er altså ikke en udgift, du kan trække fra i firmaet.

Når året er slut, bliver din virksomheds endelige resultat registreret på din selvangivelse. Herefter bliver din endelige skat rettet til.
Tip: Du kan læse mere om skat i en enkeltmandsvirksomhed her .

Du kan ændre din forskudsregistrering flere gange i løbet af året. Hvis dit overskud er:

  • Lavere, end du har forskudsregistreret, får du penge tilbage i skat
  • Større, end du har forskudsregistreret, skal du betale restskat

Det er derfor en god idé løbende at rette din forskudsregistrering, hvis dit forventede overskud ændrer sig.

Skat.dk kan du læse mere om skat og forskudsregistrering for enkeltmandsvirksomheder.

Senest opdateret d. 20/04/2023. Vi har samlet generelle oplysninger, men der kan være særlige regler eller omstændigheder for dig og din virksomhed, som du bør være opmærksom på.