verybigimage
KryptoUdgivet

Hvad er dogecoin mining?

Folk der “miner” dogecoin, er altså med til at skabe nye dogecoins, og derudover er de samtidig med til at sikre troværdigheden af blockchainen.

Dogecoin mining dækker over to ting:

  1. Hvordan nye dogecoins bliver produceret
  2. Hvordan ægtheden af data på dogecoins blockchain kan siges at være troværdige

Tip: Hvis du allerede nu er lidt i tvivl om, hvad en blockchain egentlig er, kan du blive klogere på emnet her.

Ordet “mining” betyder gravning – eller minedrift – og er en reference til guldgravning. Før i tiden var vores økonomier bundet op på den mængde af guld, vi kunne samle i Nationalbankens reserver.

For at udvide vores økonomi, måtte vi altså sende guldgravere ud i minerne for at frembringe det.

På samme måde fungerer dogecoin. For at udvide dogecoin økonomien skal der være en dedikeret gruppe af mennesker, som graver dem frem.

Dogecoin mining kræver dog ikke stærke armkræfter, ligesom guldgravning gør, men i stedet kræver det avanceret software og stærk computerkraft.

Derudover er mining også en vigtig del af en blockchains teknologiske infrastruktur. Det er gennem mining, at nye blokke bliver skabt, valideret og tilføjet i blockchainen.

Dogecoin mining = udstedelsen af nye coins + sikring af blockchain-netværket.

Det er i hvert fald sådan det hænger sammen for proof-of-work blockchains, som dogecoin er. Andre proof-of-work blockchains inkluderer blandt andet bitcoin og ethereum , men der findes også mange andre blockchain systemer.

Der er for eksempel cardano, der bruger proof-of-stake , og solana , der bruger proof-of-history. Den slags kryptovalutaer “miner” ikke deres coins på samme måde, som dogecoin gør.

For at du kan få en endnu bedre forståelse af dogecoin mining, dykker vi nu ned i to centrale elementer: Proof of work og hashing.

Sådan køber du dogecoin

Proof of work

Proof of work er den metode, dogecoin bruger til at validere nye tilføjelser af data til blockchainen - det vil sige transaktionsdata.

Når du køber noget med dogecoin, vil transaktionen bestå af nogle bestemte oplysninger. Det er for eksempel dit navn, sælgers navn, transaktionens beløb og så videre.

Alle de oplysninger er data, som kan krypteres med hashing. Dogecoin bruger hashing-metoden Scrypt, hvor bitcoin bruger SHA-256, og ethereum Keccak-256.

Tip: Læs mere om bitcoin mining og ethereum mining her.

Scrypt er en mindre kompliceret og derfor mindre energikrævende hashing metode end SHA-256 for eksempel er det. Derfor kan dogecoin også validere langt flere transaktioner (eller blokke af transaktioner) i timen, end bitcoin kan.

Dogecoin validere cirka en blok i minuttet, mens bitcoin validerer cirka en blok hvert tiende minut.

Når data bliver krypteret med hashing, vil du ikke længere kunne “forstå” oplysningerne. Her er et eksempel på en dogecoin-transaktion, der er blevet krypteret:

67763c574730235deb07e7c6aacad941be356c3e1f0aade45d01d3d99e6e61a9

Fordi dogecoins blockchain er offentligt tilgængelig, kan du altid tjekke en krypteret transaktion i en blockchain explorer – som er en database og opslagsværk for samtlige transaktioner, der nogensinde er blevet registreret på dogecoins blockchain.

Prøv for eksempel at indtaste den krypterede dogecoin kode på chain.so , som netop er en blockchain explorer. Her vil du kunne se, hvilket beløb der er blevet handlet for, og hvem der er afsender og modtager – beløbet er ikke privat, men modtager og afsender er krypteret med Scrypt, så du ikke kan se, hvem der faktisk har foretaget handlen.

For at holde liv i blockchainen kræver det, at en større samling af dogecoin-transaktioner samles i en blok, der i sig selv har et bestemt hash.

Eksempel: Dogecoins blok nummer #4341556 ser for eksempel sådan her ud:

f7b2edab812a8b5d551fc80bd10421acdf591a06606c4f852409aab6cb3fd2b2

Blokkens hash er her meget vigtig. Uden et hash for blokken, vil blokken ikke kunne blive tilføjet til blockchainen, og dermed går blockchainen i stå. Så kommer der ikke flere dogecoins i omløb, og nye dogecoin-transaktioner vil ikke kunne blive valideret.

Fordi at gøre det attraktivt for folk at bruge deres tid på at føje transaktioner og blokke til blockchainen, modtager vedkommende en bestemt mængde dogecoins som tak for besværet. De dogecoins, personen modtager som belønning, er nyligt producerede dogecoins, som ikke har eksisteret før. De er først nu blevet “gravet frem”.

Hashing

Men hvordan finder en dogecoin miner frem til det hash, der passer 1:1 med den nye blok?

Det gør de ved at “gætte” sig frem til det bestemte hash. Og det er her, nødvendigheden for stærkt computerkraft træder ind i billedet.

Et hash består af 64 tegn, hvor tegnene kan være tallene 0-9 og bogstaverne A-F.

Lad os kigge på eksemplet fra tidligere i indlægget:

67763c574730235deb07e7c6aacad941be356c3e1f0aade45d01d3d99e6e61a9

Der er ikke nogle ledetråde til hjælpe dig frem til koden. Den er helt vilkårlig. Så for at finde frem til det hash skal dogecoin mineren altså gætte mange gange. En meget stærk computer – for eksempel “The Titan supercomputer” – vil kunne gætte 140 millioner hashes i sekundet.

Derfor er det blot et spørgsmål om tid, før computeren finder præcis den kodestreng (hash), der passer til den nye blok i blockchainen.

Eksempel: Sådan kan en dogecoin-transaktion se ud

På billedet ser du en dogecoin-transaktion fundet via Chain.so – en såkaldt block reader, der gør det muligt for os at se alle transaktioner registreret på dogecoins blockchain.

Du kan eventuelt selv prøve at søge eksemplet foroven frem ved at åbne Chain.so i din browser og søge på transaktionskoden:

67763c574730235deb07e7c6aacad941be356c3e1f0aade45d01d3d99e6e61a9

Se, hvad oplysningerne dækker over i gennemgangen nedenunder.

1. ID

ID’et er navnet på transaktionen. Det er den krypterede kode, vi beskrev lige før. Som du kan se, er koden meget lang og kryptisk. Du kan sige, at koden er referencenummeret for den enkelte transaktion.

2. Coin

Her bliver der angivet, hvilken coin der er blevet handlet med i transaktionen. I det her tilfælde er det dogecoin.

3. Beløb

I eksemplet er der blevet overført 372,99 dogecoins. Kursen for dogecoin i august 2022 er 0,52 kr., og beløbet svarer derfor til cirka 193,50 kr.

4. Gebyr

Der bliver opkrævet et gebyr for at bruge dogecoins blockchain til transaktioner. Størrelsen på gebyret bliver anført her, og i eksemplet er gebyret på 0,007 dogecoin svarende til 0,0036 kroner.

5. Afsender

Som du kan se, er afsender identificeret med en “address” – som egentlig dækker over kodenavnet på afsenderens wallet.

6. Modtager(e)

Det samme gælder for modtager. I eksemplet er der to modtager-adresser. Om det er den samme person, eller en helt anden person, kan vi ikke vide – og det er altså heller ikke noget, dogecoin kan fortælle om. Men vi kan i hvert fald konstatere, at der er blevet foretaget en handel mellem de angivne adresser.

Opsummering

Transaktioner: Enhver dogecoin transaktion resulterer i et bestemt hash.

Et hash: Dogecoin anvender hashing-metoden Scrypt.

Blokke: En blok på blockchainen består af en større samling af de hashes, der kommer fra dogecoin transaktioner.

Blokkens hash: En samling af transaktioner, her kaldet en blok, er en lang streng af oplysninger. Blokken kan derfor krypteres med hashing på samme måde, som de enkelte transaktioner kan.

Produktion af nye dogecoins: Når en person/computer gætter hashet på en blok, bliver vedkommende belønnet med et vist antal dogecoins som belønning for arbejdet.

Alternativer til proof of work: Proof of stake

At lede efter korrekte hashes kræver altså utrolig meget computerkraft. Jo mere computerkraft du har, jo flere hashes kan du gætte i sekundet – og dermed er dine chancer for at blive belønnet med kryptovaluta dét større.

Det betyder også, at folk med mange penge kan investere i stærke computere for dermed at øge chancen for, at de finder det næste hash.

Det skaber en ubalance, hvor det er de mest ressourcestærke i samfundet, der får minet flest dogecoin – hvilket gør dem endnu rigere.

Derudover kræver mining med en supercomputer også meget strøm, hvilket ikke ligefrem er klimavenligt.

Et sidste, men væsentligt, problem med proof-of-work er den begrænsede skalérbarhed. Som nævnt tidligere validerer dogecoin cirka en blok i minuttet, hvor bitcoin validerer en blok hvert tiende minut. For dogecoin svarer det til omkring 33 transaktioner i sekundet, og for bitcoin er det cirka 7 transaktioner i sekundet.

Skulle kryptovaluta blive det nye globale betalingssystem, går det ikke, at der kun kan gennemføres 7 eller 33 transaktioner i sekundet. Til sammenligning gennemfører Visa omkring 1.700 transaktioner i sekundet.

Ved at skifte valideringsmetode fra proof-of-work til eksempelvis proof-of-stake kan antallet af transaktioner i sekundet øges markant. Solana , der bruger proof-of-stake, er blandt andet udviklet til netop det formål at kunne skalere antallet af transaktioner. Kryptovalutaen er teoretisk set udviklet til at kunne gennemføre op mod 65.000 transaktioner i sekundet.

Køb og sælg dogecoin, solana og andre populære kryptovalutaer

Kryptovaluta kan stige og falde

Når du handler med dogecoin og andre kryptovaluta, skal du være opmærksom på, at det indebærer en stor risiko. Værdien af din kryptovaluta kan både stige og falde, og du kan risikere at tabe hele det beløb, du har købt kryptovaluta for.

Handel med kryptovaluta i Lunar-appen sker via Lunar Block. Lunar Block er ikke reguleret af Finanstilsynet, og du har derfor ikke samme beskyttelse, som hvis du for eksempel handler med aktier, værdipapirer eller andre regulerede aktiver.

Vi rådgiver ikke

Vi rådgiver ikke om køb og salg af dogecoin og andre kryptovalutaer. Vi kan give faktuel information om kursudviklingen på de forskellige valutaer, men tidligere kursudvikling er ikke en indikation på fremtidig udvikling.

Vi rådgiver ikke om køb af kryptovaluta og kommer ikke med anbefalinger til hverken køb eller salg. Ingen information fra Lunar Block skal derfor betragtes som anbefalinger, og alle beslutninger er alene op til dig.

Senest opdateret d. 18/04/2023. Vi har samlet generelle oplysninger, men der kan være særlige regler eller omstændigheder for dig og din virksomhed, som du bør være opmærksom på.