verybigimage
Krypto -

Hvad er chainlink?

Chainlink (LINK) er en kryptovaluta, og i juli 2022 var chainlink blandt de største og mest populære kryptoer på markedet målt på markedsværdi – 22,9 milliarder kr. ifølge Coinbase.

Indhold

I juli 2022 var én chainlink – også kaldet en chainlink token, eller bare LINK – 50 kr. værd. Og hvis du havde købt den samme chainlink token i november 2017, havde den kostet omkring 1 kr.. Det svarer til en stigning på 4.900%. Tallene er baseret på data fra Coinbase .

Se kursen på chainlink.

Indholdsfortegnelse:

 • Hvad er idéen bag chainlink?
 • Chainlink og ethereum
 • Smart contracts, decentraliserede apps, krypto-spil og NFT’er
  • Smart contracts
  • Decentraliserede apps
  • Krypto-spil
  • NFT’er
 • Use cases: Eksempler på projekter gjort muligt af chainlink
  • Forsikring af afgrøder
  • Forsikring mod aflyste fly
  • Automatisk kompensation ved genplantning af skove
 • Chainlink-historien: Hvem skabte chainlink?
 • Sådan kommer du i gang med at handle chainlink

Det særlige ved chainlink er dens blockchain -teknologi, der er en decentraliseret oracle blockchain. Kort fortalt betyder “oracle”, at chainlink gør det muligt at integrere data fra non-blockchain (off-chain) databaser ind i blockchain databaser.

Det kan for eksempel være integrationen af en bestemt database til chainlinks blockchain. Chainlink er bygget til at kommunikere med ethereums blockchain , hvor formålet er at udnytte ethereum-blockchainens muligheder for smart contracts, decentraliserede apps, krypto-spil og NFT’er.

Ved at forbinde off-chain data med smart contracts og lignende bliver der åbnet op for mange teknologiske muligheder. Det kan du læse mere om længere nede i det her indlæg.

On-chain data

On-chain data kan beskrives som al data, der er en del af en blockchains økosystem. Det vil sige den data, der er en naturlig del af enhver blockchain – så for eksempel transaktioner, gas fees og wallets.

Tip: Lær mere om blockchain her.

Off-chain data

Off-chain data kan beskrives som al data, der ikke er en naturlig del af en blockchains økosystem. Det kan altså være al mulig slags data – alt fra DMI’s vejrudsigter til finansielle nøgletal fra Yahoo Finance.

Chainlink er specifikt udviklet til at støtte den nuværende teknologi, som eksisterer i ethereums blockchain.

Som nævnt tidligere er det specielle ved ethereums blockchain, at den understøtter brugen af smart contracts, decentraliserede apps, krypto-spil og NFT’er.

Chainlinks token, LINK, er også baseret på ethereums blockchain. Teknisk set er chainlinks token en såkaldt ERC-667 token, som igen er baseret på ERC-20 tokens.

ERC står for “ethereum request for comment” og betyder, at de er knyttet til og snakker sammen med ethereums blockchain. I praksis bliver chainlinks tokens brugt til at betale for facilitering og eksekvering af smart contracts, decentraliserede apps, krypto-spil og NFT’er.

I takt med at det bliver mere og mere populært at gøre brug af smart contracts og andre krypto-projekter, så vil værdien af chainlink tokens også stige. På den måde kan du potentielt gøre en god handel ved at købe eller sælge chainlink.

Sådan handler du chainlink

Kryptovaluta kan stige og falde

Når du handler med kryptovaluta, skal du være opmærksom på, at det indebærer en stor risiko. Værdien af din kryptovaluta kan både stige og falde, og du kan risikere at tabe hele det beløb, du har købt kryptovaluta for.

Handel med kryptovaluta i Lunar-appen sker via Lunar Block. Lunar Block er ikke reguleret af Finanstilsynet, og du har derfor ikke samme beskyttelse, som hvis du for eksempel handler med aktier, værdipapirer eller andre regulerede aktiver.

Vi rådgiver ikke

Vi rådgiver ikke om køb og salg. Vi kan give faktuel information om kursudviklingen på de forskellige valutaer, men tidligere kursudvikling er ikke en indikation på fremtidig udvikling.

Vi rådgiver ikke om køb af kryptovaluta og kommer ikke med anbefalinger til hverken køb eller salg. Ingen information fra Lunar Block skal derfor betragtes som anbefalinger, og alle beslutninger er alene op til dig.

Smart contracts, decentraliserede apps, krypto-spil og NFT’er

Ethereum bliver i høj grad brugt til at udvikle og facilitere brugen af krypto-projekter: Smart contracts, decentraliserede apps, krypto-spil og NFT’er.

Chainlinks rolle i den sammenhæng er at forbedre værdien af krypto-projekterne, og det sker gennem “oracle”-funktionen i chainlink, der gør det muligt at anvende off-chain data i projekterne.

Men hvad går de her krypto-projekter egentlig ud på, og hvordan fungerer de?

Lad os se på det.

Smart contracts

Smart contracts er decentraliserede kontrakter mellem to parter, der vil handle med hinanden.

I dag bliver de fleste handler faciliteret af en eller anden form for mellemmand. Når du køber hus, er der banken, staten og juristen, som alle har en finger med i spillet – og som også tager en bid af kagen i form af gebyrer, skatter og så videre.

Når du køber bil, er der forhandleren, staten og juristen.

Stort set alle bindende kontrakter er i dag faciliteret af nogen – og det er også netop det, der gør dem bindende. For hvis ikke banken, staten og juristen stod som garant for kontraktens indhold, hvem skulle så sikre, at folk overholdt deres del af aftalen?

Eksempel: Hvis du skal sælge din bil til Per, sikrer alle de her centraliserede mellemled, at du også faktisk får de penge, som du skal. Hvis Per prøver at snyde dig, kan du melde ham til politiet. Mellemleddene har dokumentation for, at Per har lavet et kontraktbrud, og derfor kan du retsforfølge ham.

Smart contracts: Prøv så at forestille dig, at det ikke var banken, staten eller juristen, der stod som garant, men i stedet et stykke kode koblet på en blockchain.

Det er idéen med smart contracts.

Koden for en smart contract mellem Niels og Per kunne for eksempel se ud som følger: Bil = 100.000 kr.

Hvis Niels modtager 100.000 kr.,

videregives registreringsattest automatisk til Per.

En smart contract er på den måde en række af krav, der skal tilfredsstilles. Bliver kravene ikke tilfredsstillet, vil kontrakten blive ugyldig, og handlen vil ikke blive udført.

Hvor du med en centraliseret handel skal have tillid til mellemled, skal du med smart contracts have tillid til koden. Og det er også ét af de vigtigste punkter ved blockchain-teknologien: At du ikke skal have tillid til centrale autoriteter, men i stedet have tillid til teknologi.

En anden afledt effekt af det er, at smart contracts generelt koster langt mindre i drift, end det gør at beskæftige en bankmand, en embedsmand eller en jurist.

I den sammenhæng vil chainlink eksempelvis kunne blive brugt til at koble data fra Den Blå Avis direkte til ethereums blockchain og dermed smart contracts. Når en bestemt bilmodel er ledig til en bestemt pris (off-chain data fra Den Blå Avis), vil smart contracten automatisk blive lavet, og handlen mellem forhandler og køber sker automatisk.

På den måde er chainlink det manglende led mellem blockchain og den fysiske verden.

Decentraliserede apps

Decentraliserede apps (også kendt som dApps) er som normale apps. Men i stedet for at være tilknyttet én central computer, så er appen spredt ud over et netværk af computere via blockchainen.

Når du eksempelvis bruger din Twitter-app, er teknologien centralt opbevaret hos Twitter. Derfor har Twitter 100% bestemmelse over platformen, og hvis de vil bandlyse en person fra at bruge platformen, for eksempel som med Donald Trump, så kan de det.

Hvis Twitter var en decentraliseret app, ville det ikke være muligt at bandlyse Donald Trump fra platformen – medmindre størstedelen af blockchain-netværket blev enige om det. På den måde kan decentraliserede apps siges at være demokratiske, da det er netværket, som bestemmer over platformen.

Krypto-spil

Spil er i dag også typisk tilknyttet én central computer. Når du for eksempel tilkøber en ekstra feature i et spil – for eksempel et skin – er det efter købet teknisk set stadig under spillets ophavsret. Du kan ikke tage dit skin med ud af spillet, og typisk vil du heller ikke kunne sælge det videre.

Du har altså betalt penge for noget, som du reelt set ikke får ejerskab over, fordi spillet er tilknyttet én central computer, der ejes af producenten.

Med krypto-spil er idéen, at spillet er fordelt ud på flere personer via en blockchain. Spillet ejes ikke centralt ét sted, men er i stedet et fælles projekt, der eksisterer på hver enkelt computer, der deltager i netværket.

Det betyder også, at tilkøbte features i spillet kan ejes af de mennesker, der faktisk køber dem.

Et eksempel på et populært krypto-spil er Axie Infinity . Spillet er lidt ligesom Pokémon, hvor der skal fanges forskellige karakterer, som herefter kan blive trænet og brugt i kamp mod andre spillere.

De enkelte karakterer – eller “Axies” – udgør digitale genstande, som spilleren får fuld ejerret over. Axies kan derfor også sælges på en online markedsplads til andre spillere, som er interesserede i at eje netop dén karakter.

NFT’er

NFT’er er “digitale stregkoder”, der sikrer ophavsretten for aktiver. Et aktiv kunne eksempelvis være et digitalt kunstværk fra samlingen SolPunks , som er én af de første NFT-kollektioner lavet på solanas blockchain.

Lad os sige, du ejer et af billederne fra kollektionen – for eksempel SolPunk_#3435 . Hvordan skulle vi kunne stole på det?

Den digitale stregkode sikrer, at den billedfil, du har liggende på din computer, er den originale billedfil. Der er ingen tvivl, fordi stregkoden er indlejret i blockchainen, som er styret og verificeret af et stort netværk af deltagere.

Det er derfor ikke kun dig, der kan bevise ophavsretten. Det kan alle andre i netværket også.

Med almindelige kunstværker, for eksempel Mona Lisa, er det praktisk talt umuligt at bevise, at den version, de har stående på Louvre, faktisk er den ægte vare. Med en digital stregkode – eller NFT – vil det være nemt at bevise.

For at forklare, hvad chainlink og “oracle”-funktionen kan bruges til, har vi samlet tre eksempler fra den virkelige verden med chainlinks teknologi i centrum.

Forsikring af afgrøder

Et eksempel på et chainlink-projekt er Arbol . Arbol er et forsikringsselskab, der tilbyder forsikring af afgrøder. Hvis en bonde fra et uland oplever et år med tørke, vil det gå ud over årets høst. Bonden vil dermed miste en stor del af sin fortjeneste, og i værste tilfælde kan det ruinere bonden.

Arbol er koblet op på databaser fra National Oceanic and Atmospheric Administration , som indeholder oplysninger om nedbør. På den måde har Arbol data på, hvor meget regn der falder i en bestemt region, og forsikringskontrakten kan udformes på baggrund af den data.

Et eksempel på en kontrakt kunne være:

Hvis der falder 50 mm regn i [region]

skal der udbetales 1.000.000 kr. i forsikring

Hvis der falder 75 mm regn i [region]

skal der udbetales 1.250.000 kr. i forsikring

Eksemplerne er meget forsimplede, men det skulle gerne give en idé om, hvad chainlink og smart contracts i kombination med hinanden er i stand til at udføre.

Forsikring mod aflyste fly

I samme boldgade som Arbol er forsikringsselskabet Etherisc . Etherisc tilbyder mange forskellige slags forsikringer, og én af dem er forsikringer mod aflyste fly. I Danmark 2022 er det en forholdsvist relevant forsikring.

Idéen er at koble live-data fra flyafgange sammen med smart contracts. På den måde kan forsikringen automatisk blive eksekveret, hvis data viser, at flyafgangen er blevet aflyst.

Så bliver din forsikringssum udbetalt med det samme, og du skal ikke vente på lange behandlingstider, og du skal heller ikke bruge tid på at kommunikere med flyselskab, rejseforsikring og så videre.

Automatisk kompensation ved genplantning af skove

Green World Campaign er et chainlink-projekt, der fremskynder genplantningen af skove. Projektet integrerer satellitdata over skove sammen med smart contracts, og hvis der i et bestemt område kommer flere træer til, vil forvalteren af området blive belønnet økonomisk for sit arbejde.

På den måde bliver bæredygtig udvikling støttet økonomisk gennem chainlink og smart contracts – og det hele sker uden indblanding fra en central autoritet, der skal afgøre, hvem der har gjort sig fortjent til kompensation. Det hele er bundet op på faktuel data.

Chainlink blev udtænkt i 2017 af Sergey Nazarov og Steve Ellis. De to udgav et white paper sammen med professor Ari Juels fra Cornell University, der beskriver grundstenene i chainlinks blockchain-teknologi. To år senere i 2019 blev chainlink officielt rullet ud til offentligheden.

I 2021 blev den tidligere CEO for Google, Eric Schmidt, hyret som strategisk konsulent for chainlink. Eric Schmidt er blandt andet kendt for at have løftet Google fra at være en startup til at være den teknologiske mastodont, vi kender i dag.

Med Lunar Block er det nemt at komme i gang med at handle chainlink. Alt, du skal gøre, er at hente Lunar-appen og oprette dig i Lunar Block.

Du skal tage en test i forbindelse med oprettelsen, hvor vi blandt andet spørger ind til risiciene ved kryptovaluta. Dem kan du sætte dig ind i på Lunar-appen, inden du tager quizzen. Når du er godkendt, kan du handle chainlink med det samme.

Kom i gang med chainlink

 • 1

  Hent Lunar gratis

  Hent Lunar i App Store eller Google Play. Husk at have dit billed-ID klar.

 • 2

  Opret dig i Lunar Block i appen

  Find Lunar Block under "Produkter", og opret dig. Du vil først blive bedt om at tage en test om krypto - blandt andet for at sikre, du er klar over risiciene. Risiciene kan du blive klogere på i appen, inden du tager testen.

 • 3

  Køb chainlink med et swipe

  Når vi har godkendt dig, kan du købe chainlink og andre kryptovalutaer med det samme. Vælg din kryptovaluta i appen, og køb med et swipe.

Kryptovaluta kan stige og falde

Når du handler med kryptovaluta, skal du være opmærksom på, at det indebærer en stor risiko. Værdien af din kryptovaluta kan både stige og falde, og du kan risikere at tabe hele det beløb, du har købt kryptovaluta for.

Handel med kryptovaluta i Lunar-appen sker via Lunar Block. Lunar Block er ikke reguleret af Finanstilsynet, og du har derfor ikke samme beskyttelse, som hvis du for eksempel handler med aktier, værdipapirer eller andre regulerede aktiver.

Vi rådgiver ikke

Vi rådgiver ikke om køb og salg. Vi kan give faktuel information om kursudviklingen på de forskellige valutaer, men tidligere kursudvikling er ikke en indikation på fremtidig udvikling.

Vi rådgiver ikke om køb af kryptovaluta og kommer ikke med anbefalinger til hverken køb eller salg. Ingen information fra Lunar Block skal derfor betragtes som anbefalinger, og alle beslutninger er alene op til dig.