verybigimage
InvesteringPublisert

Aksjer for nybegynnere: Den ultimate startguiden til kjøp av aksjer.

Finn ut hvordan du enkelt kan begynne å investere med 10 nybegynner-tips for å bli en investor. Det krever verken ekspertkunnskap eller masse sparepenger for å komme i gang.

10 tips til kjøp av aksjer.

1. La pengene dine vokse og gjør en forskjell.

Den overordnede grunnen til å investere i aksjer er at du over tid kan få pengene dine til å vokse. Dette oppnår du hvis de selskapene du kjøper aksjer i blir mer verdifulle. Når du til slutt velger å selge aksjen, og selskapet har økt i verdi, selger du med avkastning. På denne måten øker verdien av pengene dine.

Du kan også bidra til det som betyr noe for deg. Dette kan være ved å investere i selskaper som har en positiv innvirkning på verden, og som du ønsker å støtte.

2. Slik kjøper du en aksje.

Når du har bestemt deg for å investere, må du også finne ut hvilken plattform du vil bruke. Deretter må du registrere deg og svare på noen spørsmål om deg selv, utdannelsen din og hvor mye penger du har. Dette er nødvendig fordi det alltid er risiko for å tape de pengene du investerer, og fordi vi som bank må kjenne deg litt bedre når du ønsker å åpne en investeringskonto.

Hvis du velger å investere gjennom Lunar Invest, må du først laste ned Lunar-appen, helt gratis. Med Lunar så får du en norsk bankkonto og et Visa-kort, og gjennom appen kan du melde deg inn i Lunar Invest.

Få lunar helt gratis og prøv Invest i dag.

Når du er påmeldt, overfører du penger til din Invest-konto, og det neste skrittet er å finne den aksjen du ønsker å investere i - og kjøpe den. Du finner Invest under Produkter i Lunar-appen.

3. Investér i noe du forstår.

En av de største og beste investorene er den amerikanske Warren Buffett, og et av hans beste råd er helt enkelt: Investér i noe du forstår.
Å begynne å investere handler ikke om å kjøpe alle mulige aksjer i selskaper du egentlig ikke vet hva driver med. En god rettesnor er at du bør forstå produktet og selskapet før du kjøper en aksje - og blir medeier.

4. Det er ikke noe feil tidspunkt å starte på.

Mange tror feilaktig at kjøp og salg av aksjer handler om å time markedet og investere på det rette tidspunktet. Det er ikke slik det fungerer. Hvis du prøver å time markedet, kan du potensielt gå glipp av de beste handelsdagene - og selvfølgelig også de verste.
Historisk sett har det vært mye verre å være "ute" av markedet på de beste dagene enn å være "inne" i markedet på de dårligste dagene. Selv om de "beste" dagene vanligvis kan telles på én hånd, står de for en stor del av avkastningen din. Hvis du ikke er i markedet, kan det derfor påvirke avkastningen din negativt.

5. Tre gode steder du kan finne inspirasjon til investeringene dine.

Hvis du ønsker å lære mer om investeringer, er det mange gode muligheter for å øke kunnskapen din. Her er tre gode steder som kan gi inspirasjon:

Pengepodden : En ukentlig podcast om investeringer hvor tre eksperter deler sin kunnskap og forteller hvilke aksjer de kjøper og hvorfor.

Aksjenorge : En uavhengig stiftelse som arbeider for å øke kunnskapen hos nordmenn når det gjelder aksjer. Her deles kunnskap og innsikt om aksjer og aksjemarkedet, og man kan både finne inspirasjon og delta på foredrag.

Female Invest : Nordens største læringsplattform for investering. Her kan du delta på arrangementer, webinarer og kurs

6. Det koster å kjøpe og selge aksjer.

Når du investerer, påløper det en handelsavgift for å kjøpe aksjen. Noen steder må du også betale en avgift for å ha aksjene på kontoen din (kurtasje), og hvis du kjøper aksjer i for eksempel USA og Europa, påløper det en valutagebyr. Dette skyldes at dine norske kroner må veksles til for eksempel amerikanske dollar hvis du kjøper en Apple-aksje.
I Lunar Invest koster én handel 29 kr når du kjøper for under 60 000 kr. Du betaler 0,5% i valutagebyr når du kjøper utenlandske aksjer.

7. Slik lager du en enkel investeringsstrategi.

Du trenger ikke å være ekspert for å utarbeide en investeringsstrategi. Men start med å fastsette en tidsramme. Ønsker du å få pengene tilbake om 5, 10 eller 20 år? Jo lengre tidshorisont du har, desto flere nybegynnerfeil kan du tillate deg å gjøre. For du har tid til å la investeringene vokse.

Et eksempel på en investeringsstrategi:

Drypp-investeringer:
Start smått og invester en mindre sum hver måned som du kan avse. Suppler med aksjer du allerede har, og end opp med å ha rundt 10 aksjer. Selv små beløp kan måned etter måned og år etter år bli til masse penger.
Dette skyldes det Albert Einstein kalte den sterkeste kraften i universet: Renters rente.

Hvis du investerer 1000 kr. i aksjer hver måned i et år, og du får 6% avkastning (historisk sett har aksjemarkedet faktisk gitt rundt 10% årlig avkastning), vil du etter det første året ha en aksjebeholdning på 13.397 kr. Etter fem år vil du ha 71.118 kr., og etter 20 år 165.698 kr.

Hvis du stadig reinvesterer pengene dine og ikke trekker dem ut, kan selv små beløp bli til en liten formue.

Du kan også velge en ren bærekraftig strategi og velge selskaper som har en misjon og visjon du deler.

8. Spre risikoen din.

Når du investerer, er diversifisering av risiko et viktig begrep, som handler om at du ikke bør satse alt på én hest. Dette reduserer risikoen for deg som investor. Hvis du investerer alle pengene dine i aksjer fra ett selskap, utsetter du deg for stor risiko hvis aksjekursen til selskapet plutselig faller kraftig. Ved å spre investeringene dine på aksjer i ulike selskaper, på tvers av land, sektorer og bransjer, blir du mindre sårbar for utviklingen i hvert enkelt selskap. Da vil tap på noen aksjer forhåpentligvis bli kompensert av gevinster på andre aksjer.

9. Kjøp kun aksjer for penger du kan tape.

Du bør aldri investere mer enn det du har råd til å tape.
Det er alltid en risiko for at du kan miste alle pengene du har investert. Men du kan ikke tape mer enn det. Hvis selskapet du har investert i går konkurs, mister du hele investeringen din. På samme måte som investeringen din blir mindre verdifull hvis kursen faller. Men det er først når du selger aksjen at du taper pengene. Så lenge du har aksjen, er det fortsatt mulighet for at kursen kan stige igjen.

Hvis du har hørt om at noen taper mer penger på investeringer enn de har, skyldes det at de har “gearet investeringen”. Det betyr at de har lånt penger for å investere. Dette kan du ikke gjøre i Lunar Invest. Der kan du kun kjøpe aksjer for penger du har på kontoen - og et godt råd er aldri å investere mer enn du har råd til å tape.

10. Ha is i magen.

Oi. Det kan være tøft når aksjen du er interessert i faller i verdi og det er røde tall hver gang du sjekker appen din. Forskning viser at det føles mye hardere psykologisk når aksjene dine faller enn den gode følelsen når de stiger.
Derfor kan det være fristende å ta tapet og selge, men det kan være en dyr fornøyelse. Da må du i tillegg til verdifallet også betale gebyr for å selge aksjen, og hvis du fortsatt tror at aksjen vil gjøre det bra på lang sikt, kan det være en idé å beholde den og tenke mer langsiktig.

Når det kommer større kursfall, kan det også være en mulighet til å kjøpe nye aksjer - hvis du tror at kursen vil stige igjen.

Q&A med Niels, 23 år og jusstudent

Hvorfor investerer du?

Min motivasjon for å investere har litt to sider. Den ene er at aksjer er en god måte å få pengene til å vokse på. Den andre er at jeg synes det er veldig morsomt og interessant å sette meg inn i selskaper og følge med på utviklingen. Hvordan klarer de seg? Lanserer de noe stort? Alle de små nyhetene er bare mer interessante når man selv eier en liten del av selskapet.Hvordan kom du i gang med å kjøpe aksjer?

Jeg kom i gang for mange år siden da jeg fikk en liten håndfull aksjer som konfirmasjonsgave. På den tiden syntes jeg det var en litt kjedelig gave, da det fantes andre ting som var litt mer håndfaste, som iPads og kontanter. I dag ville jeg ikke vært foruten det, da det virkelig var noe som sparket i gang lysten min til å investere.


Hva var din første aksje?

Jeg fikk to aksjer som konfirmasjonsgave. Den ene var i Parken Sport & Entertainment, mens den andre var i Pandora. Aksjene i Parken var definitivt valgt med hjertet, da jeg var glad i fotball, mens Pandora var mer strategisk, da de hadde hatt en lang periode med kursfall og derfor var ganske rimelige.


Hva er det vanskeligste med å investere?

Det er flere ting som kan være litt utfordrende med å investere i aksjer, men det vanskeligste er nok å minne seg selv på å være tålmodig og ha is i magen. Både når en aksje skyter til værs, og man kan hente ut en solid avkastning, men selvfølgelig også når en aksje stuper, og det er røde tall hver gang man ser på porteføljen. Da er det vanskelig å holde motet oppe og holde fast ved den strategien og magefølelsen man hadde da man investerte.


Hva investerer du i?

For meg er investering en god blanding av magefølelse, forskning og en liten del hjerte. Det er få av investeringene mine som er basert på grundig forskning. Jeg liker å investere i farmasøytiske aksjer og i selskaper som prøver å gjøre en forskjell for mennesker som lever med sykdommer.