verybigimage

Hvordan sender jeg en klage?

Har du noe du ønsker å klage eller reklamere på? Eller er det noe du skulle ønske var annerledes?

Da kan du alltid ringe vårt Support Team, sende en e-post til hello@lunar.app eller kontakte oss via chat-funksjonen i appen din. Har du en klage, kan du sende den til klageno@lunar.app.

Du er selvfølgelig også velkommen til å sende din klage i posten: Lunar, att: Klageansvarlig, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C.

Vi skal svare deg skriftlig, i et klart og tydelig språk, så snart som mulig. Dersom vi ikke har svart deg innen 15 virkedager, etter at vi mottok klagen fra deg, vil vi sende deg et foreløpig svar med informasjon om årsaken til at vi ikke har svart og når du vil få endelig svar fra oss. I ekstraordinære tilfeller, som er utenfor vår kontroll, kan det ta 35 dager før du mottar et foreløpig svar fra oss.

Vi gjør oppmerksom på at fristene ikke gjelder for klager knyttet til Lunar business.

Når Lunar behandler klagen din, vil vi innhente all relevant informasjon for å kunne gjøre en helhetlig og grundig vurdering av klagen.
Om vi ikke kan ta klagen din til følge, skal vi gi deg en skriftlig begrunnelse og informasjon om mulighetene for å bringe saken inn for en klagenemnd.